Komende zomer terrassen & kleine evenementen rondom binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-05-2020 | Gewijzigd op: 22-05-2020
‘Bossche Zomer ‘is een door de gemeente samen met een tiental partijen bedachte naam die een ‘ paraplu’ is om het gastvrije Den Bosch de komende zomer [ vanaf 1 juli 2020] twee maanden lang tot een ontmoetingsplek te maken. Die opzet door burgemeester Jack Mikkers als ‘feestje  aangeduid, komt voort uit door partijen gevormd projectteam dat dit breed verspreid - nog in te vullen evenement-  gaat uitkristalliseren.

Het is  nog prematuur, maar gedacht wordt aan horecaterrassen, kleine culturele events, muziekoptredens en andere kleinschalige events*. Het zal een mix worden die voortkomt uit bestaande initiatieven, zegt burgemeetser Jack Mikkers op de presentatie woensdagmiddag 20 mei 2020 in Hotel Central. Deze events spelen zich af verdeeld over tal van kwartieren* tegen, of net buiten de binnenstad aan liggend.
Concreet is die opzet nog niet omdat het projectteam met bijv. de ondernemers en tal van burgers die met wensen/ideeën komen, nog moet uitwerken.
* Kwartieren
Gedacht wordt aan het rugbyveld  van The  Dukes aan de Hekellaan, het Zuiderpark, de Casinotuin, de Citadel en Stationsweg.
Maar ook Pettelaarse Schans en het talud van de Maas in Empel en de Driesprong in Rosmalen en  de sportvelden van OJC in Rosmalen en EVVC in Vinkel.
........
-Hierboven: Burgemeester Jack Mikkers gaf namens de aanwezige collegae wethouders Jan Hoskam, Huib van Olden Mike van der Geld en Ufuk Kâyha en Roy Geers, een toelichting op het concept 'Bossche Zomer 2020'.

-Hieronder: Gastvrouw  van deze persbijeenkomst, Karin Rademaker,
directeur van Hotel Central,  nodigde  na afloop B&W en de pers uit voor
een uniek concert op het keukendak van Central waar JanisdeMan
heeft de machines  op het dak gekleurd en  Bert Boeren
is de trombonist due het nummer Corcovado ten gehore bracht [vertaald is dat Quiet Nights and Quiet Stars]. 


foto's © henk vanesch, 20 mei 2020.
........


'Doel is,' aldus Mikkers, 'te overleven en te ontmoeten. Dat ‘ontmoeten’, waar zoveel behoefte aan is, moet zo laag drempelig mogelijk worden gehouden… 
De horeca gaat het niet zozeer om het geld maar wel om te kunnen overleven zodat ze de kosten kunnen dekken'.Wij willen hen perspectief bieden.'  Daar voegt Jan Hoskam even later aan toe dat wij als gemeente aan de winkeliers vragen de winkels wat langer/ruimer open te houden, zodat –gedoseerd- meer mensen de stad kunnen bezoeken om er te kunnen winkelen.
De gemeente zet er alles op in om die ‘Bossche Zomer 2020’, die breed rondom de binnenstad plaats vindt, te faciliteren. Mikkers: ‘Laten we al het goede dat Den Bosch heeft in die opzet mixen’.
Participerende partijen zijn onder meer de Koninklijke Horeca Nederland, Culturele instellingen, zoals Theaterfestival Boulevard, Verkadefabriek , TheateradParade en andere evenementenorganisaties en uiteraard Bossche ondernemers en instellingen. Ook Communicatie en Marketingbureau Artishock, het Koning Willem 1 College en het Centrum Management behoren ook tot ‘een van die partijen’, evenals de Brabant Hallen. Deze aanpak en de naam 'Bossche Zomer 2020' is ontstaan uit een gesprek van  Jeroen Dona, directeur bij Libéma [Brabant Hallen] met de burgemeester. Op zijn verzoek besprak Dona met Jack Mikkers het, of 'een' toekomstbeeld. Daaruit is kort gezegd onder meer deze opzet voortgekomen. Om de stad als gastvrij en commercieel centrum [denk aan de kreet 'Cultuurstad van het Zuiden']  draaiende te houden! 
 
-Hierboven: Wethouder Mike van der Geld  in zijn toelichting op 'Bossche Zomer 2020'. Wethouder Jan Hoskam die over de financiële positie van de stad sprak en daar ook op vooruit keek.
-Rechts boven:
Directeur bij Libéma Jeroen Dona.
Links staat Hoofd Communicatie
Bas Sturkenboom.
-Rechts wethouder Jan Hoskam.


foto's © henk van esch, 20 mei 2020.

Dona gaf in zijn toelichting ook nog wel prijs dat met deze ‘Bossche Zomer ‘ een systeem in werking wordt gesteld dat zich kan stand houden. Daarom is er ook een projectteam aangesteld. Met deze tijdelijke opzet  zinspeelde Dona op een mogelijke City Marketing-organisatie, een ambitie die de stad al enige jaren nastreeft , maar steeds niet van de grond komt. B&W legt dit raadsvoorstel' Bossche Zomer 2020'op een zo kort mogelijke termijn aan de gemeenteraad voor.

Het plan werd woensdag 20 mei 2020, rond het middaguur in Hotel Central gepresenteerd. Daar was Karin Rademaker de gastvrouw. De hoteldirecteur, die cultuur een onmisbaar element in de samenleving vindt, nodigde de aanwezige pers na afloop uit om gespreid vanuit enkele  hotelkamers van een speciaal concert, dat op het dak van de keuken plaats vond, te genieten. Omdat', zo zei ze, 'Wij voor de cultuur in Brabant staan'.
Rademaker zei in haar korte speech, 'zo blij te zijn u allemaal terug te zien'. Emotioneel: 'U kunt zich dat niet voorstellen. We kunnen de draad weer oppakken'. De directeur deed ook nog een oproep aan allen om te zorgen dat de stad veilig is en blijft. Tegen de winkeliers zei Karin Rademaker of ze omwille van de spreiding en veiligheid ruimere tijden voor hun winkels kunnen creëren.

Via de site van de gemeente kan men informatie, wensen en ideeën aandragen www.s-hertogenbosch.nl

Terug naar boven