Voorlopig programma 'Bossche Zomer 2020'

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2020 | Gewijzigd op: 25-06-2020

Het programma van de Bossche Zomer wordt binnenkort bekendgemaakt via de website www.debosschezomer.nl. of via posters en/of via de krant.

Voorlopig  programma
-Parade:  extra terras aan zuidzijde voor ondernemers uit de stad die zelf maar beperkte mogelijkheden hebben, inkcusief vier jeu de boulesbanen
zie voor artikel daarover: Bourgondisch Bossche Zomer 
-een Reuzenrad op de Pettelaarse Schans waar mensen kunnen dineren,
- een Picknick Park in het Zuiderpark (vrij toegankelijk, maar reservering verplicht)
- een rooftopbar op de Wolvenhoekgarage
- een uitgebreid terras op de Tramkade met allerlei activiteiten
- een fietstocht over de gemeentegrenzen van ’s-Hertogenbosch
- de verkiezing van De Bossche Zomerwijn 2020

Inmiddels hebben ook verschillende culturele initiatieven zich gemeld. Deze worden op korte termijn beoordeeld. Het precieze programma voor de Bossche Zomer is dus nog niet helemaal bekend. Dat zal ook niet het geval zijn bij de start op 1 juli.

De gemeente heeft intussen  40 initiatieven beoordeeld.Maar nog niet alle initiatieven hebben een definitief antwoord gekregen. Het snelloket  is nog na 1 juli actief is eventuele nieuwe initiatieven te kunnen beoordelen. 
Voor het stimuleren van activiteiten in het kader van de Bossche Zomer stellen we ook middelen uit het Wijk- en Dorpsbudget beschikbaar. Omdat veel bewonersactiviteiten de afgelopen maanden niet zijn doorgegaan, beschikken we binnen het Wijk- en dorpsbudget nog over budget. We verstrekken daarom informatie over de Bossche Zomer aan de wijk-, dorps- en bestuursraden
Omdat met het oog op de spoedige start van de Bossche Zomer snelheid geboden is, hebben we voor de vergunningverlening een snelloket in het leven geroepen. Initiatieven die zijn goedgekeurd, ontvangen van ons een gedoogbrief. Hierin wordt het tijdelijke gebruik van de openbare ruimte, eventueel aangevuld met nadere afspraken over constructies en veiligheid, vastgelegd.

Als gemeente hebben we ook een faciliterende rol. Bijvoorbeeld waar het gaat om (het mogelijk maken van) kleinschalige niet-commerciële activiteiten. Onder meer door voor waterpunten en sanitaire voorzieningen te zorgen.