In 2022 meer evenementen voor jongeren.

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2021 Gemeente komt jongeren tegemoet door meer jongerenevenementen toe te laten, zoals Smèrrig, Paradijs van het Zuiden en Losjes. Bij de planning van de evenementenkalender voor 2022, bedoeld om evenementen te spreiden, in tijd en plek, is meer ruimte gegeven aan jongeren door locaties toe te voegen, zoals het parkeerterrein bij Sportiom, bij het Engelermeer en aan de Oosterplas. In overleg met omwonenden wordt  richting gegeven aan de eisen die de gemeente stelt aan de organisatoren.