Nieuwjaarswens

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-12-2009 | Gewijzigd op: 24-02-2014
Geliefde lezers,

Wederom is er een jaar voorbijgevloogen en hoort men dezen morgen uit aller monden toeklinken Zalig Nieuwjaar.
Ook ik Geliefde Lezer* wil niet nalaten om u van harte een Gelukkig voorspoedig en een Zalig Nieuwjaar toe te wenschen.
En ik hoop als dat den Goeden God ons nog tal van Jaren na dit het Geluk zal schenken als dat wij Melkander een Zalig Nieuwjaar zullen moogen toe wenschen
.

Slot: Hiermee breek ik af met de pen maar niet met het Hart…

Antoinetta de Werdt uit Elshout schreef deze liefdesbrief van 4 kantjes op 1 januari 1911 aan haar ‘Minnaar’ Johannes van Baardwijk uit Nieuwkuijk, met wie zij op 9 mei 1911, mogelijk in Helvoirt, huwde.


*
Op de plek van ’Lezer’ stond in de originele,
handgeschreven brief ‘Minnaar’.

Antoinetta de Werdt *Elshout 19-11-1983  † 9-5-1975
Johannes van Baardwijk *Helvoirt 1-9-1882   † 25-8-1970.