Drie partners bij opzet Landbouw Vakbeurs

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-06-2011 | Gewijzigd op: 23-06-2011

De Landbouw Vakbeurs, die komend najaar in de Brabanthallen wordt gehouden, is uit oogpunt van kwaliteitsverbetering, met ZLTO, ExpoManagement en Libéma een samenwerking aangegaan. Dat partnerschap zal blijken op de twee jaarlijks te houden Landbouw Vakbeurs [12 t/m 14 oktober 2011], die toonaangevend wil worden in West Europa.
De beurs staat dan in het teken van innovatiedrang in de intensieve veehouderij, zoals duurzaam produceren van voedsel, vernieuwende producten en diensten. Dat gebeurt aan de hand van drie thema’s: diergezondheid en dierenwelzijn, kringlopen van energie en mineralen en beperken van emissies.