Bisschop Hurkmans met Allerzielen op Begraafplaats Orthen

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-10-2011 | Gewijzigd op: 31-10-2011
Morgen - dinsdag 1 november 2011/19.00 uur met Allerheiligen- is er in de Sint Jan een 'Pontificale viering' met als celebranten bisschop Toon Hurkmans en hulpbisschop Jan Liesen.
De dag erna, Allerzielen, woensdag 2 november 2011, is er  met celebrant bisschop Hurkmans om 10.00 uur in de kapel van de begraafplaats Groenendael een dienst ter nagedachtenis aan alle overleden bisschoppen en priesters en alle overleden gelovigen in het bisdom. Het openingsgebed van de mis op Allerzielen [en van elke uitvaartmis] begint met 'Requiem aeternam dona eis..',  'Heer, geef hen de eeuwige rust...'.
Na de viering in Orthen betreden de aanwezigen voor een zegening en gebed de crypte van de kapel, waar de meeste bisschoppen van Den Bosch zijn bijgezet, alsmede enkele priesters en docenten van het voormalige Groot-Seminarie in Haaren.  

 
-Boven: De kapel 'op Orthen', waar in de crypte veel Bossche bisschoppen begraven liggen.
-Rechts een grafmonument van 19076 voor het zoontje Kees van dokter Daniëls. Het monument is een ontwerp van Louis de Vreugde.

foto © paul kriele, 9 april 1995.
In 837 riep paus Gregorius IV 1 november uit tot katholieke gedenkdag. In Nederland niet meer, maar in België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje en in delen van Zuid-Duitsland wordt dit kerkelijk hoogfeest nog als een vrije dag gevierd.