Oud-minister Pronk: schakel bij Dodenherdenking en Bevrijdingsfestival

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2014 | Gewijzigd op: 25-04-2014
De organisaties van de Dodenherdenking in ’s-Hertogenbosch en het Bevrijdingsfestival Brabant, proberen jaarlijks een brug te slaan tussen 4 en 5 mei. Dit jaar gebeurt dat met bijdragen van oud- minister Jan Pronk.

Zondag 4 mei 2014
De jaarlijkse herdenking op 4 mei vindt plaats in de Grote Kerk op het Kerkpklein plaats, waarde 4 mei-lezing centraal staat. Deze gastlezing doet dit jaar de voormalig minister en voorzitter van Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), tevens oud - Verenigde Naties-gezant Jan Pronk. Jan Pronk [*Scheveningen, 1940] zal ingaan op zijn beleving van de Tweede Wereldoorlog en de veranderende opvatting over het herdenken.
Jan Pronk [*Scheveningen, 1940]
o.a . oud minister.

 

Kranslegging bij Bastion Anthonie
Na de herdenkingsbijeenkomst gaat rond 19.40 uur de Stille Tocht van start naar het Verzetsmonument en het Joods Scholierenmonument bij de tijdelijke locatie Bastion Anthonie.
De route van de Stille Tocht loopt van het Kerkplein, de Parade, Choorstraat, Clarastraat, Hinthamerstraat naar de Zuid-Willemsvaart – langs zorgcentrum Antoniegaarde – tot aan de hoek Hekellaan / Van Veldekekade.

Nabij het Verzetsmonument en het Joods Scholierenmonument vindt de kranslegging door loco-burgemeester Snijders plaats. De kranslegging wordt militair ceremonieel ondersteund door het Regiment van Heutsz, en muzikaal door het koperensemble KAB, verbonden aan de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen en wordt de kranslegging vervolgd. Stadschroniqueur Eric Alink sluit de herdenking af.

Maandag 5 mei 2014

Op maandag 5 mei is er -voorafgaand aan het Bevrijdingsfestival - een seminar over herdenken en vrijheid, en de noodzaak daarvan voor komenden generaties. Leon Verdonkschot is de presentator en debatleider. Ook jongeren zullen
daar aangeven wat zij belangrijk vinden bij het thema herdenken en vrijheid.

PvdA-er Jan Pronk was lid van het Europees Parlement, daarna minister voor Ontwikkelingssamenwerking [kabinet Den Uyl].  Na een korte periode als adjunct-secretaris-generaal bij de UNCTAD [ Verenigde Naties ] keerde Pronk in 1986 terug in de Kamer als minister voor Ontwikkelingssamenwerking [kabinet Lubbers III en kabinet Kok I]. Bij Kok II (1998) werd hij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer .
Begin deze eeuw was Jan Pronk ruim vijf jaar bijzonder VN-gezant in Soedan en vanaf 2008 enkele jaren voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad. In 2013 zegde Pronk zijn lidmaatschap bij de PvdA op.
Thans is Jan Pronk  verbonden aan het International Institute of Social Studies in Den Haag [Erasmus Universiteit].

Terug naar boven