70 jaar Bevrijding/tevens afsluiting werk van stichting October 1944

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2014 | Gewijzigd op: 07-05-2014
Omdat de relatie tussen Wales en 's-Hertogenbosh -mede vanwege de anciënniteit- broos is geworden, wordt dit jaar rond 70 jaar bevrijding*, het werk van de Stichtig October 1944 's-Hertogenbosch met enkele bijzonder -afrondende- momenten afgesloten.
Bovendien worden  formele herdenkingsuitwisselingen tussen 's-Hertogenbosch en Wales beëindigd. Al sinds 2009, bij het 65 jarig lustrum van de Bossche bevrijding op 27 oktober, lag het accent al op de veteranen. Dat wordt dan ook voortgezet.
 
Aldus wordt op zaterdag 28 juni in Cardiff een dag van de strijdkrachten gehouden, waarbij militairen en veteranen met een Parade en demonstraties worden geëerd. Daarbij zal een Bossche delegatie olv burgemeester Ton Rombouts met het Gemengd Koor en de Koninklijke Harmonie aanwezig zijn. Op 29 juni worden er in Pontypridd kransen gelegd bij het
's-Hertogenbosch Memorial en vindt er in Llantrisant en Cardiff een dankbaarheidsconcert plaats.
Fietstocht
Op maandag 23 juni  vertrekken, na het ontsteken van een fakkel op het oorlogskerkhof in Uden, 20 wielrenners naar Cardiff. Zij staan symbool van het overbrengen van 146 Welshmen, die in Uden begraven liggen. Op vrijdag 27 juni wordt de vlam als onderdeel van een parade in Cardiff bij het 's-Hertogenbosch Memorial ontstoken.

Jeugdige voetballers naar Wales
Op 4 juni vindt in de Amsterdamse Arena een  voetbalinterland tussen Nederland en Wales plaats, waaraan 146 jeugdige  [7 t/m 13 jaar]  voetballers uit de regio  Den Bosch deelnemen. Zij vertrekken eind juni olv wethouder Huib van Olden voor deelname aan de bevrijdingsherdenkingen in de hoofdstad van Wales Cardiff. Ook deze jeugdige voetballers staan symbool voor de gesneuvelde Welshmen.

* Herdenking Bossche bevrijding in oktober
Op maandag 27 oktober is de officiële dag van de Bossche bevrijding. Maar die wordt uitgesmeerd over een lang weekeind met als begin zaterdag 25 oktober. Daarvan komt het programma nog naar buiten.