Laatste herdenking Welshmonument Aartshertogenlaan/voertuigenparade

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-10-2014 | Gewijzigd op: 27-10-2014
Zondagmorgen 26 oktober 2014, de dag voor de officiële herdenkingsdatum, vond de laatste herdenking plaats met zovele [12] oud strijders uit Wales en familie rond het monument aan de Aartshertogenlaan. Volgende jaren verplaatst de herdenking aan de bevrijding van oktober 1944 zich qua datum naar 4 mei [herdenking alle oorlogsslachtoffers] en qua locatie naar de Casinotuin bij het herdenkingsmonument.

Bij deze laatste herdenking aan de bevrijding waarbij146 militairen uit Wales omkwamen, waren naast 14 oud Royal Welshmen ook de Britse ambassadeur Jeffrey Adams, de burgemeester van Cardiff Jane Hutt aanwezig, evenals het Britse Mail Choir uit Wales en veel familie en Bosschenaren en vertegenwoordigers van bij oorlogsherdenkingen betrokken stichtingen en organisaties.

Burgemeester Ton Rombouts en wethouder Jan Hoskam ware namens de gemeente aanwezig evenals enkele politici.

>>Onderaan deze pagina: Parade van oude legervoertuigen: route Vught- Den Bosch-Markt.

-Boven niet alleen ouderen, maar ook de jeugd liet zich bij de herdenking aan de bevrijding op 27 oktober1944 zien.

-Rechts boven: Mathijs Sars van Gymnasium Beekvliet en Maerle van Houtert [Meander] en Janneke van Houtert van het Jeroen Bosch College, zouden later een krans bij het Welshmonument leggen. Dat herinnert aan de Welshsoldaten die in oktober1944 het leven lieten.

-Rechts Het British Mail Choir uit Wales olv Rianne, dat tussen de toespraken door gepaste liederen ten gehore bracht. Rechts de Nederlandse dirigent S.van der Sanden.

foto's © paul kriele, 26 oktober 2014.


Het Brits Mail Choir olv Riannen en met dirigent S. van der Sanden brachten tussen de toespraken door sfeervolle en momorabele liederen.Tot slot zongen zij na de ‘last post’ en de minuut stilte, de volksliederen van Wales en het Wilhelmus.

   

-Boven: vlnr wethouder Jan Hoskam, de Britse ambassadeur Jeffrey Adams,daartussenin Rob Muller van de Koninklijke Landmacht, burgemeester Ton Rombouts en diens collega uit Cardiff mss. Margaret Jones.
-Rechts boven: oud Welshsoldaat Sam Crane, wiens dochterKitty van de rDoelen-Crane een door hem geschreven gedicht  voorlas.

-Rechts Rombouts leidt Sam Crane naar een ereplek.

foto's © paul kriele, 26 ktober 2014.
 
 

Toespraken
Kabinetchef Jan de Wit, die de ceremonie leidde, verwelkomde eerst de gasten uit het United Kingdom.
Vervolgens haalde De Wit de Beatlesong‘If we believe Yesterday’ aan. Ook wij geloven, net zoals de Beatles, in het verleden. Met deze ceremonie herdenken wij - naast onze – bevrijders uit Wales ook de omgekomen burgers en alle militairen uit de oorlogsjaren 40-45.

-Boven: De voorzitter van de stichting October 1944 Pierre Kisters.
-Links boven: Kitty van der Doelen-Crane, die een door Sam Crane geschreven gedicht voorlas.
-Links: Agnes van Gent, de weduwe van Luc van Gent, die voor zijn verdiensten specifiek gememoreerd werd
.

foto's © paul kriele, 26 oktober 2014.


De voorzitter van de stichting October 1944, Pierre Kisters, opende met een symbolische stap terug naar onze herinnering . Kisters liet vervolgens Kitty van der Doelen, de dochter van de bevrijders uit Wales Sam Craane een van diens gedichten voorlezen. Daarna las de voorzitter de namen van alle twaalf gesneuvelde bevrijders wier namen in het Welshmonument staan ingebeiteld, voor. Met dit ‘memory of the victums of the battle in ’s-Hertogenbosch’ herdacht Kisters ook alle 146 in de stad omgekomen Welshsoldaten.
Kisters las specifiek de namen van oud-strijders voor die na 1985 zijn overleden.

Ook werd speciaal Luc van Gent, wiens weduwe Agnes van Gent aanwezig was, herdacht. ‘Van Gent heeft met zijn publicaties en films veel bijgedragen aan het vasthouden van dit onuitwisbare moment van de Bossche geschiedenis. Het is een periode die voortdurend aandacht verdient.’ Kisters besloot met de wens dat de lessen uit het verleden aan de jeugd voortgebracht blijft worden’.
-Boven: Kranslegging door de Britse ambassadeurJeffrey Adams en rechts door burgemeester Ton Rombouts en wethouder Jan Hoskam namens de gemeente.
-Rechts: Majoor Adams van de Royal Welsh.

foto's © paul kriele, 26 oktober 2014.


-Links boven: Oud- lid van de Welsh 53rd Divison, Frank Yates legt een krans namens alle bevrijders.
-Boven: De jeugd van Gymnasium Beekvliet [Mathijs Sars] , Meander [Maerle van Houtert] en Jeroen Boschcollege [Janneke van Houtert] leggen een krans.
-Links: mrs. Urcella Millvard


foto's © paul kriele, 26 oktober 2014.
 


kranslegging door individuele burgers/militairen.

foto © paul kriele, 26 oktober 2014.
De Britse legerpredikant Paul Nieland van de Royal Welsh sprak in een gebed de herinnering uit aan de in de oorlog omgekomen miltiairen en uitte de wens dat we naar elkaar [onze buren, onze landgenoten en naar onszelf] getuigen van verdraagzaamheid..

Voordat het Mail Choir het lied ‘I had a dream’ zong, sprak de oud bevrijder Frank Yaters de gebruikelijke exhortation [een herinnering aan hen die vielen] voor.
Na de ‘last post’ en het spelen van beider volksliederen volgde de kranslegging door de officiële functionarissen en door leden van betrokken organisaties en tenslotte door individuele burgers.

Parade van oude legervoertuigen: route Vught- Den Bosch-Markt
Onderweg van Vught naar de Bossche markt.

foto's © paul kriele, 26 oktober 2014.
   Terug naar boven