3e editie Lichtjesprocessie

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-12-2014 Op woensdag 17 december 2014 trekt wederom door de binnenstad de lichtjesprocessie, waarvoor Nol Roos indertijd het initiatief nam. Naar schatting zullen 2.000 Bosschenaren, maar ook uit de regio afkomstige burgers, aan deze processie, die bedoeld is om ieders dierbaren te gedenken, deelnemen.
De organisatie denkt dat  het gemis van een dierbare rond de kerstdagen over het algemeen het grootst is.
Parade en Sint Jan centraal punt in de herdenkingsprocessie.

De route gaat vanaf het Sint Janskerkhof richting Torenstraat naar de Parade. Vanaf de Parade gaat de tocht via de Lange Putstraat de Verwerstraat in om vervolgens via de Ridderstraat naar het Stadhuis te lopen.
Op het bordes  zullen in een herdenkingsmoment vele namen van overleden dierbaren genoemd worden. Deze namen zijn door nabestaanden doorgegeven. Hier zal Frank de Bie twee liedjes zingen.

De Lichtjesprocessie vervolgt zich via de Minderbroederstraat naar de Karrenstraat en Korenbrugstraat. Bij het beeld van Zoete Lieve Gerritje treedt het Koper Ensemble op,  terwijl de stoet voorbij schuift.
Via de Visstraat en de Hoge Steenweg bereikt de stoet wederom de Markt, waar bij de grote kerstboom die dit jaar de naam “Bossche kerstboom” draagt,  Rienie van de Kerkhof zijn geschreven lied “Papa” zingt, terwijl de aanwezigen foto’s, brieven en gedachtenprentjes in de boom hangen.
Op het einde van de herdenkingstocht zal kapelaan Patrick Kuis in de St Jan in een dienst voorgaan.

Via de Kerkstraat trekt  de stoet naar de Sint Jan, waar Kapelaan Kuis een herdenkingsdienst zal voorgaan. In deze dienst komen drie nabestaanden aan het woord die een dierbare in een kort verhaal herdenken en zal Mario Veltman een drietal  operastukken voordragen, waaronder het lied van ‘de Zoete Lieve moeder van Den Bosch”.