Herdenkingen rond Allerzielen

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-10-2015 | Gewijzigd op: 26-10-2015
-Uitvaart verzorgers Dorien de Nijs en Klopper & Kramer  en de Coöperatie Dela houden een jaarlijks evenement op de tweede zaterdag in november [dit jaar op 7 november/ 18.00-20.00 uur]. Die herdenking heeft als thema ‘Zielen in Gedachten’.
De ontmoeting omvat een wandeling langs een lichtroute over de begraafplaats Orthen met muziek, gebed en verhalen/poëzie [ook speciaal voor kinderen].  Zie ook www.zieleningedachten.nl

>>Zie verder voor andere intitiatieven

-Lichtjesprocessie [onder], herdenking in begraafplaatskapel [r.] en een ontmoeting op de bergraafplaats vormen de momenten van
herdenken aan dierbare vrienden en overledenen.
 
   

-Ook het bisdom houdt jaarlijks op de begraafplaats Orthen in de kapel een ceremoniële herdenking op de dag van Allerzielen [2 november]. Dat is een kerkelijke feestdag in het licht van de overledenen [m.n. clerici van het bisdom en de overleden gelovigen]. 
mgr. Hurkmans zal in deze dienst voorgaan.ter nagedachtenis aan alle overleden gelovigen van het bisdom en in het bijzonder de overleden bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en pastoraal assistenten. Na de Allerzielenviering in Orthen, betreden de aanwezigen de crypte van de kapel, waar de meeste bisschoppen van Den Bosch zijn bijgezet, alsmede enkele priesters en docenten van het voormalig Groot-Seminarie. Daar worden na enkele gebeden de graven gezegend.

-Ook Nol Roos van TV73 heeft intussen een traditie opgebouwd met een ‘Lichtjesprocessie’. De vierde keer dit jaar- op woensdag 17 december 2015- trekt een stille tocht door de binnenstad en wordt met gebed en zang en een toespraak [in en bij de Sint Jan, Markt en Zoete Lieve Gerritje en stadhuis] stil gestaan bij dierbaren die zijn overleden.
De herdenking heeft een start op het Sint Janskerkhof [18.00 uur] en vertrekt om 19.30 uur via de Kerstmarkt op de Parade  naar het stadhuis.  Dan wordt nog Zoete Lieve Gerritje aangedaan en vindt na de Markt [kerstboom] in de Sint Jan de afsluiting plaats. Daar zal kapelaan Partrick Kuis de -naar verwachting 1500 deelnemers- in gebed voorgaan.

-Crematorium Rosmalen aan de Oude Baan zet op 1 november 2015 het park rondom het cematorium in het licht Deze speciale avond voor de nabestaanden vindt plaats tussen 18.00 - 20.00 uur. In een van de zalen is er een ontmeotings ruimte ingericht, waar warme chocolademelk wordt geschonken.

Terug naar boven