Mobilisatie Oorlogskruis: postume uitreiking aan F. Tangade

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-06-2017 | Gewijzigd op: 27-06-2017
Bericht van 21 juni 2017 Postume uitreiking  van Mobilisatiekruis en van het Ereteken voor
Orde en Vrede door burgemeester Ton Rombouts aan Ferdinand Tangande

Burgemeester Ton Rombouts heeft  maandagmorgen  26 juni 2017 postuum* aan  de aan F. Tangande [*1919 † 1975] toegekende Mobilisatie-Oorlogskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede namens de Minister van Defensie uigereiktt aan de familie.

Dat vond plaats in de Oranjegalerij van het  Stadhuis, Markt 1 in ’s-Hertogenbosch.
 


Het ministerie van Defensie toont met deze toekenning respect en waardering voor de inzet van de heer FerdinandTangande. De heer Tangande heeft van november 1936 tot juni 1950 in verschillende militaire functies gediend in Nederland-Indië, waarbij hij van maart 1942 tot augustus 1945 in Japans krijgsgevangenschap heeft gezeten.  

Postume uitreiking door burgemeester
Ton Rombouts van het Mobilisatiekruis en
het Ereteken voor Orde en Vrede aan F. Tangande.
Op de bovenste foto's van vlnr: Judy, Ineke,
burgemeester Rombouts, Bianca en Ferry Tangande.


foto's © henk van esch, 26 juni 2017.
...................................................................................................................

*Het  Ministerie  van Defensie is tot deze toekenning gekomen na onderzoek door Marco Huysdens, die zich belangeloos bezighoudt met eerherstel van KNIL-militairen.