Herdenking rond in 1944 omgekomen verzetstrijders

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-10-2017 | Gewijzigd op: 27-10-2017
 Op de dag van de Bevrijding van ’s-Hertogenbosch waren er uiteenlopende herdenkingen aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 1940-1945:   Nederlandse en Britse militairen, verzetstrijders en burgers.
De dag begon met een herdenking in de Oranjegalerij van het stadhuis rond de omgekomen  verzetstrijders Piet Kerssens en Henrico Marcolina, die op de bevrijdingsdag 1944 op de Wilhelminabrug werden neergeschoten

Jan de Wit lichte toe dat er een erelijst van slachtoffers in het stadhuis een ereplek zal krijgen. Er loopt nog een onderzoek naar een vervolmaking van die lijst.  In de stad zijn in totaal 759 militairen en verzetstrijders en burgers omgekomen, af gezien nog van de 146 Britse militairen.  

-
..

-Boven: De Oranjegalerij waar een korte plechtigheid plaats vond

-Links boven: Later op deze bevrijdingsdag zal er rond
het Welsh monument aan de Aartshertogenlaan
een herdenking rond omgekomen Britse militairen plaats vinden.  
Daarbij is ook de oud-Welshmilitair Owen Butcher aanwezig. 

-Rechts het herdenkingsmonument in de Oranjegalerij [epithaat], waarin privé-documenten en verhalen worden
bewaard van -aanvankelijk- 25 omgekomen Bosschenaren.


foto's © paul kriele, 27 oktober 2017.

..................................................................................................................

Bij de  korte plechtigheid in de Oranjegalerij heette de ceremoniemeester kabinetchef Jan de Wit onder meer de [nazaten van de] families Kerssens en en Marcolina en de  korporaals Niewold en Hessels van ’De Ouwe Stomp’ en  leden van de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch welkom

De Wit wees onder meer op de epithaat waarin privé documenten en verhalen van 25  tussen 10 en 14 mei 1940  omgekomen Bosschenaren worden bewaard. Mevrouw Hunkemoller nam voor de plaatsing van dit bijzondere monument e het initiatief. Later zijn er ook nog de namen van 17 militairen en verzetstrijders aan toegevoegd. Uiteindelijk  bevat  deze kist de verhalen190 omgekomen militairen en verzetsstrijders.

‘De binnenstad  werd op 25 oktober 1944 bevrijd. De Bevrijdingsdag, die op 27 oktober 1944 gebeurde, is sedert 2016 gekoppeld aan de veteranendag.

De Wit: ‘Ter herinnering –ook  straks voor de nieuwe generaties – aan wat er in die oorlogsdagen in de stad is gebeurd en wie er zijn omgekomen.’ Daarom faciliteert de gemeente graag deze ceremonies en het in standhouden van de kleine monumentjes. ‘Het is vanzelfsprekend dat u hier altijd welkom bent,’aldus de kabinetchef.

Vrijdagmiddag, [27-10-2017], zei De Wit, wordt er een app gepresenteerd over de bevrijdingsperiode  van 1944 waarop ook het verhaal van Piet Kerssens Is opgenomen.


-Boven kleinkinderen van Oom Marcolina vlnr: Lucia Marcolina, José Melissen, Monique VanGaalen-Van Stiphout en Lilian Marcolina.

-Rechts boven: De toespraak over de verzetstrijder Henrico Marcolina door Annelies Michels.

-Rechts Twee korporaals, Paul Niewold en Rick Hessels van 'De Ouwe Stomp' brengen bij het monumente rond Piet Kerssens een ere-saluut.


 
 
Laura en Rafaël van de LW Beekmanschool,
die een gedicht voorlazen.

foto's © paul kriele, 27 oktober 2017.
 Hans van Bavel van de werkgroep
Het Kleine Monument van 'De Kring;',die de ceremonie leidde.

Hierna toog het gezelschap naar de Wilhelminabrug . Daar is indertijd op initiatief va mevrouw Van Osch, die op die oktoberdag in 1944 met Piet Kerssens vanuit De Raadskelder mee liep naar de Wilhelminaburg, een monumentje opgericht.

Daar werden korte toespraken gehouden, het verhaal van Piet Kerssens [Hans van Bavel en Piet van Leeuwe] en van Henrico Marcolina [Annelies Michels]  voorgelezen en daar werden bloemen gelegd door de beider families Kerssens en Marcolina. Twee korporaals van ’De Ouwe Stomp’ brachten er een eresaluut  en kinderen Laura en Rafael van de LW Beekmanschool  lazen een gedicht voor. Terug naar boven