Druk bezochte herdenkingsdienst in Grote Kerk Kerkplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-05-2019 | Gewijzigd op: 06-05-2019
Zaterdag 4 mei 2019, in de vooravond, werd in de Grote Kerk op het Kerkplein de herdenkingsdienst ‘Op weg naar 75 jaar vrijheid’ gehouden. Aanwezig waren, naast functionarissen van de gemeente [burgemeester Jack Mikkers en echtgenote Astrid Baggermans], afgevaardigden van enkele legeronderdelen [13e brigade en 12e infanterie bataljon Air Assault Van Heutz] en leerlingen van het St.Janslyceum olv de geschiedenisdocent René Kok en drie kleindochters van de Bossche Bets Reijnen die fragmenten uit haar oorlogsdagboek voor lazen.
Peter van Aar, de regisseur van de theaterproductie ‘Tussen hoop en stenen’ van De Meierij, las enkele fragmenten voor uit die productie 'Tussen hoop & stenen', die in oktober dit jaar wordt uitgevoerd.
 
Impressie van de herdenkingsdienst
in de Grote Kerk op het Kerkplein.

Hierboven: vlnr.: dominee Ruud Stiemer, Bataljonsadjudant 12e Infanterie Bataljon Air Assault Van Heutz met echtgenote, de Jeugdburgemeester Florien Sleutjes, burgemeester Jack Mikkers en echtgenote Astrid Baggermans, adjudant Jacob van Schaik van de 13e Brigade met echtgenote.

 

foto's ©paul kriele, 4 mei 2019.

Voor de muzikale omlijsting zorgde het kamerkoor Mi Canto en organist Jamie de Goei. In zijn welkom sprak dominee Ruud Stiemer een herdenking uit aan hen die door oorlogen en bezettingen zijn omgekomen. De dominee richtte zich met het thema ‘Op weg naar 75 jaar Bevrijding’ naar de 27ste oktober, de dag waarop de stad 75 jaar geleden, mede dankzij de mannen van de Welshdivisie, werd bevrijd.
Links boven: De jeugdburgemeester Florien Sleutjes en rechts twee gemeenteambtenaren die deelnamen aan de fietstocht naar Wales en het bevrijdingsvuur mee terug namen:
Boven: Naast burgemeester Jack Mikkers
Florien Sleutjes steekt van dat vuur een kaars aan.
-Links: Een aantal van de gemeenteambtenaren, die begin april deelnamen aan de fietstocht naar Wales.

foto's © paul kriele, 4 mei 2019. 

Bij aanvang van de herdenkingsdienst kwam de jeugdburgemeester Florien Sleutjes binnen met de erelijst van alle Bossche oorlogsslachtoffers. Daarachter Stanley Verbeek en Adina Janssen-Tintea met het uit Wales meegebrachte bevrijdingsvuur. In de kerk waren ook aanwezig een tiental fietsers die begin april de fietstocht naar Wales hebben gemaakt. Vijf leerlingen van het St.Janslyceum staken kaarsen aan voor resp. 910 omgekomen Bossche burgers, omgekomen Britse militairen, omgekomen Bossche verzetstrijders, vervolgde en ter dood gebrachte joodse inwoners, vervolgde en omgekomen Sindi’s en Roma ‘s, inwoners die door hun politieke of religieuze opvattingen of door hun seksuele geaardheid zijn omgebracht.
 

Leerlingen van het Sint Janslyceum
die elk  voor een bepaalde groep
oorlogsslachtoffers een kaars aanstaken
.
 

Rechts hun geschiedenisdocent René Kok.
foto's © paul kriele, 4 mei 2019.

Stiemer vervolgde zijn herdenkingswoorden, al citerend, met ‘Vergeten leidt tot ballingschap. Maar gedenken is het geheim van de bevrijding. Als we vergeten lopen we het gevaar opnieuw slachtoffer te worden van nieuwe ideologieën. Daarom is het belangrijk de verhalen door te geven aan nieuwe generaties, aldus  de Duitse filosoof Georg Hedel [18e eeuw],  die  ...'vreesde de geschiedenis, die leert ons ons dat we niets geleerd hebben’.
 Dominee Ruud Stiemer die in
zijn welkom benadrukte dat '.. vergeten
leidt tot ballingschap, maar gedenken
is het geheim van de bevrijding'.


foto © paul kriele, 4 mei 2019.
 

Nicolette Meeuwsen las het bijzonder  levensverhaal voor van majoor-generaal Robert Ross, de commandant van de 53rd Welsh Division, aan wie de burgers van de stad, hun vrijheid hebben te danken. Van de 17.000man die het Kanaal overstaken om West-Europa te bevrijden zijn er 9.000 omgekomen of gewond geraakt. Den Bosch telde 910 slachtoffers, waarvan 146 Welsh-militairen.
Voor zijn verdiensten en dat van zijn manschappen ontving generaal Ross, toentertijd, de zilveren stadspenning.
 
Drie kleindochters
van de Bossche Bets
Reijnen Lisanne,
Maartje en Renske,.....
.....die fragmenten uit
het oolorgsdagboek
van hun oma voorlazen. foto's © paul kriele,
4 mei 2019.

Na de dagboekfragmenten van Bets Reijnen [ voorgelezen door Lisanne, Maartje en Renske], sprak Peter van Aar enkele strofen uit oorlogsverhalen die deel uitmaken van het theaterstuk ‘Tussen hoop & stenen’, dat in oktober bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding wordt uitgevoerd. Van Aar: ‘Wij spelen om nooit te vergeten en om door te geven. Ieder punt en elke komma krijgt zijn accent. Maar een punt- en dat is onze taak- mogen we er nooit achter zetten.’
 
......
Het kamerkoor Mi Canto olv Enrico
van Schaik en met pianist Huub Sperber. 


foto's © paul kriele, 4 mei 2019.
......................................................................................................
Regisseur Peter van Aar van
theatergroep De Meierij, die fragmenten uit de productie 'Tussen hoop & stenen'
voorlas, die komend najaar op de planken staat..

.........................................................................................
 

Mi Canto olv Enrico van Schaik met pianist Huub Sperber zong onder meer Lullabay van Daniël Erber en Dirait-on van Morten Lauridsen.

De herdenkingsdienst werd besloten, na een orgelspel door Jamie de Goei, met het Wilhelmus. Na afloop trok een stoet vanuit de Grote kerk naar de Tuin van Vrede en Vrijheid [Casinotuin] om aldaar bij het Joods scholierenmonument en het Verzetsmonument kransen te leggen en na de Last Post een minuut stilte te houden uit eerbetoon aan de slachtoffers van oorlogen en oorlogsoperaties. 
 
Vertrek van de aanwezigen van de jaarlijkse herdenkingsdienst in de Grote Kerk op weg
naar de Tuin van Vrede en Vrijheid [Casinotuin].


foto's  © paul kriele,  4 mei 2019.  


Terug naar boven