In Jeroen Bosch Centrum: Bezetting & Bevrijding in woord & beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-10-2019 | Gewijzigd op: 19-10-2019
Donderdag 17 oktober 2019 werd in het Jeroen Boschcentrum op een indringende wijze in beeld gebracht hoe de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog en daarop volgend de bevrijding van oktober 1944 werd beleefd. Ook de ingewikkelde en soms moeizame militaire operaties rondom de stad kwamen in beeld.
 
.....
.....
-Indruk van de kerkzaal van het Jeroen Boschcentrum, waar de unieke theatemuziekproductioe 'Bezetting en bevrijding in woord en beeld' donderdag 17 oktober 2019  werd opgevoerd.De Koninklijke Harmonie olv Sjef Ipskamp vormde een belangrijke ondersteuning in dit programma.
-Hieronder; De basis van dieze historische neerslag vormde het dagboek van Maria van Belkom dat -in fasen - door dochter Josemarie van der Linden werd verteld


foto's © paul kriele, 17 oktober 2019.
 
....

Dit unieke programma dat twee maal die dag druk werd bezocht, gebeurde bij 75 jaar Bevrijding en werd ondersteund met muziek van de Koninklijke Harmonie, met enkele scenes uit 'Tussen Hoop en Stenen', een theatermusical van De Meierij die eind van de maand in TheateradParade wordt vertoond, met enkele voordrachten van onder meer Harry van den Berselaar, Cees Slegers en archivaris Rob van de Laar over hoe de oorlog in hun ouderlijk gezin werd beleefd en met een lezing door Mike van Venrooij uit Nuland die enkele anekdoten vertelde, zoals over de door Nulandse burgemeester Theunissen opgelegde melkproductiestaking en het illegaal vlees slachten en verkopen in zijn dorp.
Als historische basis van deze historische muziektheaterproductie vormde het dagboek van wijlen Maria van Belkom dat door haar dochter Josemarie van der Linden werd verteld.
 
......................
....
Theatermuziekproductie De Meijerij bracht enkele scènes uit 'Tussen
Hoop en Stenen' ten tonele, een muziektheaterproductie die eind van de maand
in TheateradParade wordt opgevoerd.
Hieronder: Een indrukwekkende scène met het lied 'Suo Gan', dat  prachtig gezongen werd door Mieke van Ostal
die samen met Joris van Aalst deze scène vertolkte.   
Tom Löwenthal is de componist en muzikaal leider bij De Meierij.
..........

Als historische basis van deze historische muziektheaterproductie vormde het dagboek van wijlen Maria van Belkom dat door haar dochter Josemarie van der Linden-in fasen-  werd verteld.
Deze coproductie bij 75 jaar Bevrijding was  georganiseerd  door afdeling Erfgoed en  Kabinetszaken [Jan de Wit en Nicolette Meeuwis] .  Gastheer was Jo Timmermans. Burgemeester Jack Mikkers sprak  na afloop : ‘op  deze avond waar soms je hart stilstaat, een avond soms van trots en dan weer van bezinning ‘, een boodschap van vrijheid en samen zijn uit:  ‘Zijn we echt wel samen, zijn we ONS?  Dat is de opgave die wij aan onze bevrijders verplicht zijn'.
 
........ .....
.......................
-Boven: Een na-oorlogse Bosschenaar, Harry van den Berselaar,  zoon van het hoofd Technische Dienst bij V&D, toen woonachtig in een bovenhuis aan Achter het Stadhuis, vertelde uit het dagboek van zijn nu 89-jarige zus [* 1930] de wederwaardigheden van de oorlogsjaren. 

-Links: Cees Slegers  bracht in beeld dat in de oorlog lang alles zijn gewone gangetje ging t/m de Bossche revues van Niek de Rooij jr.  en die van de Oeteldonksche Club en van ander verenenigingsleven toe. Maar men moest zich van de bezetter wel aansluiten bij de Kulturkammer.
Ook kwamen de steeds toenemende beperkingen
die de bezetter de Joden oplegden in beeld. 

-Hieronder: Mike van Venrooij uit Nuland,  student sociale geografie en planologie  bracht met anekdoten in beeld
hoe het er met de melkproductie staking onder burgemeester Theunissen aan toe ging en wat de Nulandse dorpelingen  uitspookten met hun illegale vleesslacht en illegale vleesverkoop.


foto's © paul kriere, 17 oktober 2019.
 


Militaire operaties  rondom Den Bosch door de 53rd Welsh Divisie.
De geallieerden zetten 10.000-17.000 manschappen [verspreid over divisies, brigades en bataljons]  in, tegen 11.000 soldaten van de Duitsers. 
Jan de Wit, in een duo-presentatie met Jeff van Schijndel, verklaarde dat het bij de bevrijding van de stad in oktober 1944  het meest opvallende was dat generaal Neumann met name de stad aan de rand, de buitenwijken, verdedigde en zich niet op het centrum richtte.  Dat heeft er toe geleid dat de binnenstad redelijk bespaard van beschietingen is gebleven en zijn historisch karakter daardoor bleef behouden.
Ook vertelde De Wit dat de stad door 90 mortiergranaten werd getroffen, waarvan op Hintham alleen al 40. 
De stad is met deze 'modelslag' [Engels begrip voor de inname van de stad] exact op 27 oktober 1944 om 19.00uur 's avonds bevrijd. Bij die slag zijn 1.200 'moffen' [uit dagboek Van Belkom] gevangen genomen. 
 
.........


 
........................

-Vanuit  Geffen trok de 53rd  Welsh divisie na Bruggen en de Kruisstraat met veel moeite en tegenslag ingenomen te hebben, langs  het spoor en via de Graafse Baan richting Hntham, waar in het villapark de Duitse generaal Neumann zijn kwartier had.  Maar toen Neumann  ingesloten raakte moest hij  hals over kop en
te voet [materieel was onklaar geraakt of vernietigd],
de benen nemen naar Vlijmen.
Het meeste hebben Kruisstraat, Bruggen en Hintham door vuurwerpende Shermantanks [Crocodile tank] geleden.
 Dergelijke oorlogfoto's [sommigen nep omdat ze later zijngeensceneerd..] komen van oorlogsverslaggever Pieter Hanford, die later een Award ontving voor zijn film 'Out of Africa'. 
-Rechts: Den Bosch kreeg in de pers
wereldwijd aandacht.

-De operaties stonden olv de commandant  van de troepen, generaal Robert K. Ross, die hieronder een landkaart ontvangt van burgemeester Hein Loeff. 
De kaart raakte uit het zicht, maar werd later
door een lid [Henk Oomens] van 'De Koninklijke'
weer in een archief ontdekt.

-Rechts onder : Eerbetoon door 'de Koninklijke'
aan de Welsh Divisie met de Welshmarch. 


foto's © paul kriele, 17 oktober 12019. 
...
Rechts: Een affiche van het
Bevrijdingsfeest 'Montparnasse' van 1945 in
de verdwenen volksbuurt de Pijp. 
...


Terug naar boven