Eerbetoon met boek en cd aan musicus/componist Simon Spiero

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2019 | Gewijzigd op: 26-10-2019
Voor en in het stadhuis: Eerbetoon met boek en cd aan Simon Spiero
 
....
Muzikaal eerbetoon, tevens viering '75 jaar Vrijheid', voor het
stadhuis door de Regimental Band Royal Welsh die een aubade
bracht  aan het bestuur en de genodigden uit de familie Spiero.

foto's © paul kriele, 24 oktober 2019. 
....

Voor en in het stadhuis werd in de vooravond van 24 oktober 2019, met muziek door de Regimental Band The Royal Welsh en door de Koninklijke Harmonie een historisch beeld gegeven van de Bossche componist Simon Spiero, beter bekend als de vader van Gientje Spiero [*1917], die de muziekwinkel Spiero [nu kousenzaak] in de Kerkstraat bekeerde. In het Bestuurscentrum werd na de muzikale aubade het programma voortgezet dat een waardering moest betekenen voor deze muzikale man aan wie, zo zei burgemeester Jack Mikkers bij de afronding van een veelzijdig en interessant programma de stad haar muzikale geschiedenis heeft te danken en vooral het ‘wij zijn’ heeft te danken.

Zie ook het interview  [van 1985] met Gientje Spiero op Bossche Encyclopedie  klik op Spiero 
.,..
..............
Voordat het officiële programma begon was er een welkom in de
stadhuishal, waar van de familie een groepsfoto gemaakt onder
toeziend oog van burgemeester Jack Mikkers en  bisschop Gerard de Korte.
 

foto's © paul kriele, 24 oktober 2019.

De jongste dochter van Simon, Fied Coevorden-Spiero [*25-12-1924] vertelde in een samenspraak met Truus Wertheim –Cahen de rol en uitstraling van haar vader en ook het dramatisch verloop van de onderduikperiode in Brabant, toen het gezin Spiero, toen woonachtig in de Verwersstraat, door de onderduik, verspreid raakte. Fied : We wisten niets van elkaar. Ik zat met zus Anneke bij een boerengezin waar we tot de vrouw des huizes tot dienstmeisje werden gebombardeerd. Bij ons vertrek naar huis schreeuwde de boerin: ‘Rot Jodin, je moet hier nog twee jaar blijven. .. Maar twee dagen later stond ze bij ons aan de deur en kwam haar excuus aanbieden. Maar ze wilde dat ik toch weer bij haar kwam werken.. . Ik ben op dat aanbod niet ingegaan ‘. ’Vader zat ergens in Sprang Capelle ondergedoken.’
 
....
-Hierboven: De samenspraak tussen Truus Wertheim-Cahen
met de jongste dochter van Simon Spiero [25-12-1924] Fied Coevorden-Spiero. 
-Onder de raadszaal in het Bestuurscentrum met op het bordes
de Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch voortgekomen
uit de harmonie van Goulmy en Bar,  die dit jaar 125 jaar bestaa
t.
foto © paul kriele,  24 oktober  2019.
.....

Bij terugkeer, eind oktober 1944 naar Den Bosch, troffen we ons huis leeg aan In de oorlogsjaren was het door een NSB –er bewoond geweest. Fred vertelde dat ze elke dag van de Verwersstraat naar de winkel van haar oudste zus Gientje liep en daar van haar, of snoep in het snoepwinkeltje in de Gasselstraat, of een ijsje bij Siebrands aan de overkant mocht halen. Twee deuren terug in de Kerkstraat zat een kapsalon , waar Gientje elke week haar haren liet doen. Maar daar zijn we zo teleurgesteld geraakt. Op de dag dat de Duitsers ons land binnen vielen verscheen de kapper in een SS- uniform in de zaak.. . Tot slot vertelde Fied dat ze verpleegster wilde worden. ‘In 1945, toen de oorlog was afgelopen, ben ik naar Amsterdam verhuisd om in het Wilhelminagasthuis die opleiding te gaan volgen. In Brabant, in de katholieke en protestantse ziekenhuizen wensten ze geen joden aan te nemen.. ‘.
Portret van de
trombone spelende Simon Spiero
.
Maar Simon kon ook pauken,
viool, en piano [be-] spelen. 
.......................
-Boven en rechts: Simon Spiero van de vierde generatie Spiero, bij pappa
op schoot en met de ceremoniemeester van de avond Jan de Wit [Kabinetzaken] die Simon vraagt aanTruus Wertheim en
Fied Coevorden-Spiero de cd met marsmuziek van Simon Spiero
aan te bieden, evenals dat ook te doen aan burgemeester Jack Mikkers.


 foto's © paul kriele, 24 oktober 2019. 

Het programma werd afgesloten met het aanbieden van een cd met marsmuziek gecomponeerd door Simon Spiero. De cd mocht de naamdrager uit de vierde generatie, dus ook Simon Spiero, aan Truus Wertheim , Fied Coevorden-Spiero en aan burgemeester Jack Mikkers overhandigen. Ook werd tot slot dirigent Sjef Ipskamp die ook op afstand zijn harmonie kon laten spelen, geëerd met een fotoportret van Simon Spiero en een cd met marsmuziek die ‘de Koninklijke’ vanaf het bordes van het Bestuurscentrum ten gehore had gebracht, zoals ‘ Leve Nederland’, ‘ De Onderduikmars’ en de ‘Bevrijdingsmars’. Tot slot van de avond klonk ‘Am Israel Chai’. Daarna was er een feestelijk en gezellig samenzijn in de Oranjegalerij van het stadhuis.
 
........
-Ook de dirigent van 'De Koninklijke Sjef ipskamp werd in
het zonnetje gezet. Van de familie Spiero ontving hij
een fotoportret van Simon Spiero en van uitgeverij Aldus Projecten de cd.
Links de mede initiatiefnemer van deze speciale reünie met de Spiero's
Marc Verbeek van uitgeverij Aldus Projecten,  die het boek over
Simon Spiero en diens cd met marsmuzek  heeft uitgegeven. 

-Hieronder: Zelfs van afstand kon dirigent Ipskamp zijn muzikanten
aanzetten tot het spelen, aansluitend op dit moment tot slot 'Am Israel Chai'.


foto's © paul kriele, 24 oktober 2019  
.....


Terug naar boven