Museum Slager: Expositie over Wales & the Welsmen in Artist

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-10-2019 | Gewijzigd op: 27-10-2019
Museum Slager: Expositie over Wales & the Welsmen in Artist met als titel Royal Welsh Art.
 
.....
-Brigadier van de 160ste Infanterie Brigade Alan Richmond verwelkomt 
de vier veteranen: Tony Pengelly, Owen Butcher, Bruce Coombes en Alan King. 

-Hier onder de locatie aan de achterzijde op het SintJanskekhof. 


foto's © paul kriele, 25 oktober 2019. 
.....

Welkom door voorzitter Peter Berlijn van Museum Slager
Met een welkom door de voorzitter van de stichting Museum Slager Peter Berlijn op het intieme Sint Janskerkhof en een welgemeende terugblik en wens voor de toekomst door brigadier van de 160sate Infanterie Brigade Alan Richmond werd officieel met het doorknippen van het driekleurige lint voor de toegang [steegje] naar het museum de expo Royal Welsh Art in Museum Slager  in de Choorstraat  geopend. Dat gebeurde niet zonder dat de voorzitter de vier veteranen, te weten Tony Pengelly, Owen Butcher, Bruce Coombes Alan King en fusilier [de mascotte] van de Welsch Infanterie, verwelkomde. Ook noemde Berlijn in zijn welkom specifiek de gasten: brigadier Richmond van de 160ste Infantery Brigade,  Jan Pennel [namens de door de musea in Wales/Caerfilli uitgeleende kunstwerken] en wethouder Mike van der Geld.
....
-Boven: De toespraak door brigadier Alan Richmond. Daaronder het doorknippen van het rood-wit-blauwe lint mede door wethouder Mike van der Geld en Gareth Pennell.

-Onderaan: De heren van de Welsh brigade met de vier
veteranen voorop gaan via  een steegje het Museum Slager binnen.


foto's © paul kriele, 25 oktober 2019. 
 
.....................
.....

Nadat Berlijn de een inkijkje had gegeven in de geschiedenis en opzet van het Museum Slager richtte hij zich op de feitelijke aanleiding deze expositie te houden de Liberation of ’s-Hertogenbosch en speciaal de liberators of the 53rd Welsh Division. Maar vandaag focussen we ons op de Royal Welsh Art.
Peter Berlijn sloot zijn kort welkom af met een dankwoord aan al degenen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming de musea in Wales en Cardiff hun bestuur, Jan en Gareth Pannel, Jan de Wit, en de onvergetelijke, standvastige maar bescheiden, Kim de Vries die de tentoonstelling tot een succes heeft weten te maken.

Na Peter Berlijn stelde de brigadier Alan Richmond zich voor in zijn militaire functie, waar naast hij zich heeft toegelegd op de geschiedenis en ook nog directeur is van een militair museum en ook nog een beetje een kunstenaar is…..
In die hoedanigheid kan ik spreken over de meerwaarde van kunst in de militaire cultuur en dat het onze regimenten en brigades kan inspireren. Dat zien we elke dag in onze officiers mess, waar kunst aan de muur hangt. Uiteraard geeft dat een associatie met Den Bosch. Richmond benadrukte nog eens hoe belangrijk die dagen [24-27 oktober 1944], toen onze voorouders hier hebben gevochten, voor de leden van onze brigades en regimenten zijn geweest en nog zijn.
Richmond besteedde aandacht aan de rol van de soldaten van de 53rd Welsh Division, die ‘…in 1944, door hun niet te overtreffen inzet, een band met de stad hebben geschapen. Dat verzet tegen de brutale bezetting, verbindt ons. Die band zal hopelijk de herinnering aan die belangrijke generatie die hier hebben gevochten, overleven.
De brigadier, die wereldwijd enkele overwinningen van de 53rd Welsh Division belichtte, vroeg zich nog af hoe dit deel van onze geschiedenis levendig kan worden gehouden. Het herinnert ons eraan dat vrijheid niet zo maar gegarandeerd is en het altijd een prijs kost. Gelukkig houdt kunst de geschiedenis levendig, zo besloot de brigadier zijn toespraak.
Daarna werd het lint doorgeknipt door de brigadier Alan Richmond, wethouder Mike van der Geld en Gareth Pannell.
 
Indruk van een deel
van de expositie
in de grote museumzaal.


foto © paul kriele, 25 oktober 2019.
...................................................
 
-Boven en onder: Indruk van de tentoonstelling
met rechts de pers in mei 1940 en
tijdens de gevechten van najaar 1944.

-Hieronder: Een gedenkmeubel  [Roll of Sacrifice] van 1914 -1918 en van 1939 -1945 afkomstig
van de The New Park Liberal Club & Institue.
 
 
De kleine zaal waar hoofdzakelijk oude kranten
[jaren 30-40] hangen en in vitrines documenten
en kleine herinneringen liggen uit de oorlogstijd
.

foto's © paul kriele, 25 oktober 2019.

Kunstobjecten uit Wales
Te zien zijn werken van Jane Malvisi (keramiek), Bert Evans, Elin Siân Blake (schilderijen over en van de symboliek en het dagelijkse leven in Wales) en Barry Lewis (sculpturen van ge-recycled materiaal). De bijzondere landschappen van Wales zijn te zien in het werk van Louise Collis en Howard Jones, én in schilderijen van de Nederlandse schilder Fred Schley, die de landschappen toont vanuit een Bosch perspectief. 
 
-Links boven: De voorzitter Peter Berlijn legt de inrichting van de expositie uit.

-Hierboven: Peter Berlijn overhandigt aan onder meer Jan de Wit [Kabinetszaken van de gemeente] en aan Gareth Pennell en aan
Kim de Vries [hieronder] een stoffelijk aandenken vanwege hun
bijdrage aan de totstandkoming van deze Royal Welsh Art expositie. 

 
foto's © paul kriele,  25 oktober 2019. .............

Daarop ging het gezelschap met de vier veteranen voorop de expositie bekijken. Daar nam voorzitter Peter Berlijn nog even de gelegenheid enkele aanwezigen. onder wie Kim de Vries en Jan de Wit met cadeaus en /of een boeket bloemen te bedanken. 

Terug naar boven