Herdenkingsdienst 75 jaar Bevrijding in overvolle Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-10-2019 | Gewijzigd op: 15-01-2020

In een overvolle Sint Jan werd zaterdag 26 oktober2019 om 11.00 uur een officiële oecumenische herdenkingsdienst gehouden Dat gebeurde ter ere van het 75ste bevrijdingsjaar van ’s-Hertogenbosch.
De celebranten van de bijzondere dienst waren bisschop Gerard de Korte, dominee van de Protestantse Gemeente Ruud Stiemer, aalmoezenier en Regimental Chaplain van de Welsh Divisie major Nathan King, plebaan Vincent Blom en diaken Vladimir Palte. Het werd een unieke herdenking, waar waarschijnlijk voor het laatst vier van de oud strijders van de 53rd Welsh Divisie en een weduwe van een veteraan, bij aanwezig waren.  

De Royal Welsh Regimental Band en de Schola Cantorum olv Jeroen Felix en Véronique van den Engh aan het orgel, zorgden voor de ondersteunende gezangen. Als burgerwacht diende de leden van de Oude Schuts.
 
.....
De militaire en bestuurlijke afgevaardigden onder wie Commissaris der
Koning Wim van de Donk [5e v.l.] , burgemeester Jack Mikkers[4e v.l.]  en echtgenote Astrid Mikkers Baggermans en oud-burgemeester Ton Rombouts met echtgenote Marijke Rombouts-Cools. 
Ook alle wethouders,  Huib van Olden Ufuk Kâhya,
Mike van der Geld, Roy Geers en Jan Hoskam waren present.  
Op de foto hierboven de Eerste minister van Wales mr. M. Drakeford. [3e v.l.]
.....
.......................


Tot de burger-en militaire afgevaardigden waren de Commissaris der Koning Wim van de Donk, de huidige burgemeester Jack Mikkers en diens echtgenote Astrid Mikkers-Baggermans en de oud burgemeester Ton Rombouts en diens echtgenote Marijke Rombouts-Cools. In de voorste rijen zaten ook afgevaardigden van het 53rd Divisie uit Wales en de Eerste Minister van Wales mr. M. Drakeford.
 
....
....
....

Rechts  vooraan zaten vier oud strijders Owen Butcher, Alan King, Bruce Coombes en Tony Pengelly van de 160th Infanterie en van de 53rd Welsh Divisie. Alle vier over de negentig.
Elders in de kerk waren ook de weduwe en de [klein-]kinderen van generaal Robert Ross aanwezig. Deze commandant heeft de manschappen van de 53rd Welsh Divisie bij de bevrijding van de stad aangevoerd. Ook vele militairen van onderliggende orden uit Engeland en Wales waren present.
Op de foto hierboven ook de Engelse vlag en de vlag van de 53rd Welsh Divisie die bovenin het hoogkoor hingen.

foto's © paul kriele,  26 oktober 2019.
 
.....
De celebranten van de bijzondere dienst waren bisschop
Gerard de Korte, dominee van de Protestantse Gemeente Ruud Stiemer,
aalmoezenier en Regimental Chaplain van de Welsh Divisie 
major Nathan King, plebaan Vincent Blom en diaken Vladimir Palte. 

foto's © paul kriele, 26 oktober 2019.
.....
 
....
...
....

Voor de dienst aanving brachten vijf leden an de Regimental Band The Royal Welsh hun vaandels
naar het altaar, waar ze zijdelings een plaats kregen
.   foto's © paul kriele, 26 oktober 2019 
----------------------------------------------------
Bisschop Gerard de Korte verwelkomde speciaal al deze genodigden bij naam. De dienst bestond uit gebed en gezang, maar een speciaal moment was de binnenkomst van het vredesvuur dat door een twintigtal fietsers, die afgelopen voorjaar in Wales het vredesvuur hadden opgehaald, bij deze herdenking in de kerk uitdeelden. Ook bijzonder was de onthulling van een door de Bosscharen geschonken gedenksteen die voor het altaar door plebaan Vincent Blom en Pierre Kisters van de stichting 40-45 werd onthuld.
 
...
....
-Boven: Dertig jongens en meisjes droeg elk
een poppiekruisje mee, met daarop een van de 146 namen van
in 1944 bij de bevrijding van de stad gesneuvelde Engelse
soldaten. De kruisjes kregen een ere-plaats op het altaar. 

Op de foto hierboven  blies een trompettist van de Regimental Band The Royal Welsh de Last Post, waarna enkele minuten stilte werd
gehouden uit eerbetoon aan alle gevallenen. Aansluitend klonk de Reveille.   
..................

-Hierboven: De Schola Cantorum onder leiding van Jeroen Felix en
daarachter de Regimental Band The Royal Welsh onder leiding van
majoor Denis Burton. Aan het orgel Véronique van den Engh
.  
foto's © paul kriele, 26 oktober 2019. 

Een indrukwekkend moment van uiterst stilte heerste in de grote kathedraal toen een dertigtal jongens en meisjes een voor een een kruisje met daarop de naam van een van de 146 gevallen Engelse soldaten de kerk binnen droegen.
De kruisjes kregen een ere-plaats op het altaar waar ook al zijdelings vaandels door leden van de Regimental Royal Welsh waren geplaatst.  Bij dat moment speelden de collegae-leden van de Regimental Band de slow mars.
 
....  
....  
....  
............  
....  

Een twintigtal fietsers - gemeente-ambtenaren- , die afgelopen voorjaar per fiets in Pontypridd in Wales het bevrijdingsvuur waren gaan halen, brachten dit vuur op deze spciale
gelegenheid de kerk binnen. Daar werd het bevrijdingsvuur overgedragen aan de kerkgangers aan wie bij binnenkomst  een kaarsenhoudertje was verstrekt
.  foto's © paul kriele,26 oktober 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....
Lezingen werden gehouden door onder meer de
Eerste Minister van Wales mr. M. Drakeford [foto boven] en door  
aalmoezenier Nathal King, Regimental Chaplain van the Welsh Divison.

-Onderste foto: Dominee Ruud Stiemer van de Protestantse Gemeente.


foto's © paul  kriele, 26 oktober 2019.
......
.............................

Pierre Kisters, voorzitter van de stichting 40-45 [opgericht in 1985 bij 800 jaar ’s-Hertogenbosch] begon zijn speech met de herinnering aan generaal Robert [Bobbie] Ross die de stad als Engels commandant in oktober 1944 bevrijdde wat voor de Bossche burgers reden was op straat te gaan dansen en zingen, ofwel ‘..over the mood‘ te geraken, aldus Kisters. Ook al lag de stad in puin. Maar het optimisme was enorm. Maar de nadruk in Kisters speech lag op zijn enorme waardering voor de Engelse soldaten ‘our liberators’. Those who give your live. We are gratefull for ever. God bless you,’ aldus Kisters.
 
.......
De onthulling van de gedenksteen als teken van dank aan de Welshmen die de stad in oktober 1944 hebben bevrijd. 
Op de steen staat in het Engels:
Ter herinnering aan de bevrijding van 's-Hertogenbosch in oktober 1944. Met een bijzondere dank aan de moedige Britse soldaten van de 53rd Welsh Divisie. Bovenal aan aan al degene die hun leven gaven  voor onze vrijheid. We zullen hen blijven gedenken.
Het Welsh Kruis is in 1985 aan deze kerk cadeau gedaan als een verlaat hartelijke vriendschap.  Maar die is sedertdien alleen maar toegenomen. Dank voor de inzet van de stad en van de stichting Oktober 1944  's-Hertogenbosch.
Faith, hope and love.
The citizens of 's-Hertogenbosch , oktober 2019.


De steen die binnenkort voorlopog in de Antoniuskapel
wordt aangebracht en na de kersttijd in de Gedachteniskapel,
is ontworpen door Marc Verbeek van Aldus Projecten.

foto's © paul kriele, 26 oktober 2019.
 

Na het Magnificat aan het slot gingen de aanwezigen met de officials en de burger en militaire bestuurders voorop naar de Parade, waar een static –muzikale- show van manschappen uit Wales werd gehouden. De militaire Parade van voertuigen verplaatste zich naar het Welsh Division Memorial op de Aartshertogenlaan.
 
....

Na het Magnificat en het zingen en spelen van 'U zij de glorie'
gaf mgr. De Korte de zegen met de woorden: 'Moge de God
van alle vertroosting u van dag tot dag nabij zijn..'
Hieronder eerst  trokken de leden van de Regimental Band Royal Welsh
met hun vaandels de kerk uit, gevolgd door het gilde de Oude Schuts
olv vaandrig Jef van Moll en Harry Boekweit en daarna de celebranten.


foto's © paul kriele, 26 oktober 2019.
 
....
....
....


Terug naar boven