Holocaust Memorial Day in het kader van 75 jaar Vrijheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-01-2020 | Gewijzigd op: 15-01-2020
Holocaust Memorial Day in het kader van 75 jaar Vrijheid ’s-Hertogenbosch Stilstaan bij vervolgde en vermoorde oorlogsslachtoffers

Op zondag 26 januari 2020 wordt in de binnenstad stilgestaan bij alle vervolgde Bossche oorlogsslachtoffers, die in vernietigings- en concentratiekampen zijn vermoord. Dat gebeurt aan de hand van een korte wandeling met toelichtingen langs specifieke monumenten, waarbij vanuit verschillende invalshoeken de slachtoffergroepen worden belicht en herdacht. Nabestaande Pawo Winterstein zal hier een korte bijdrage verzorgen.
......
De op 14 oktober 2019 in het Groot Tuighuis gepresenteerde namenlijst met namen van de omgekomen Roma en Sinti. De steen wordt op zondag 26 januari 2020 op de
hoek Oranje Nassaulaan/ Stationsweg geplaatst, omdat vanaf die plek  deze Nederlanders op 16 mei 1944 op transport naar Westerbork  werden gesteld. 

foto © paul kriele, 14 oktober 2019

De wandeling eindigt rond 17.45 uur in de voormalige Synagoge.
In het kader van 75 jaar Vrijheid van onze gemeente worden jong en oud van harte uitgenodigd mee te wandelen tijdens deze bijzondere herdenkingstocht. 

Start wandeling  op Holocaust Memorial Day
Na het aanbrengen van de al in oktober 2019 in het Groot Tuighuis gepresenteerde Namenplaquette vervolgde en vermoorde Sinti- en Roma start de wandeling rond half vijf op de hoek Oranje Nassaulaan.  Onderweg zal bij de L.W. Beekmanschool  op de Van der Does de Willeboissingel  worden stilgestaan. Daar geeft  voormalig directeur Joop van Dijk bij de aldaar geplaatste plaquette van vermoorde Joodse leerlingen, een korte toelichting. 
Een volgende stop is in de St.Jorisstraat waar rond de Stolperstein van het jongste, in het Huis van Bewaring geboren Ivor Troostwijk en later vermoorde slachtoffer, wordt herdacht. Stadschroniqueur Eric Alink zal er een rede uitspreken. 
In het vervolg van de tocht wordt in de Mortel stilgestaan bij de Namenplaquette voor alle vermoorde Bossche Joodse inwoners. Historicus René Kok zal er een toelichting geven.

De wandeling eindigt tegen 18.00 uur in de voormalige Synagoge [Willem Twee/Toonzaal] 
Burgemeester Jack Mikkers en dominee Ruud Stiemer sluiten met korte overdenking de herdenkingstocht af.
De gehele herdenkingstocht wordt muzikaal opgeluisterd door Trio C tot de Derde met klezmer- en Balkanrepertoire.

Op 27 januari 1945 bevrijdde het Russische Rode leger het vernietigingskamp Auschwitz. In 2005 hebben de Verenigde Naties de bevrijding van Auschwitz tot Holocaust Memorial uitgeroepen. 

De gemeente wil i.s.m. het Comité 4 mei en de stichting Struikelstenen ’s-Hertogenbosch – de vervolgde slachtoffergroepen verbinden, evenals  zij dat wil doen tussen de naoorlogse generaties met de generatie bevrijders, die niet konden voorkomen dat die strijd aan meer dan 900 Bosschen inwoners het leven heeft gekost.  
 

Terug naar boven