Boek Oorlogs-verhalen en gedenktekens

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-05-2003 Op bevrijdingsdag 5 mei 2003 werd in Nationaal Kamp Vught het boek Een monumentaal Oorlogsverhaal gerpresenteerd. Commissaris van de Koningin Frank Houben ontgving het eerste exemplaar. Ook initiatiefnemer Jacques van Eekelen en fotograaf Ruud Vermeer ontvingen een 'eerste exemplaar'.
Het boek bevat niet alleen de fotografische vastlegging van ongeveer 120 Brabantse gedenktekens ook heeft auteur Frans van Gaal er een beknopte geschiedschrijving aan toegevoegd.

Het Nationaal Monument Kamp Vught is najaar 2002 ingrijpend verbouwd. Het Museum werd aangevuld met nieuwe afdelingen zoals een riante entree, expositiezaal en informatiebalie.
foto © gerard monté, 5 mei 2003.
 

Het initiatief voor de vastlegging was bijna twintig jaar geleden [1984] bij Jacques van Eekelen ontstaan toen hij van een straatnaambord van een omgekomen piloot meer van de achtergrond wilde weten. Van Eekelen, van oorsprong een socioloog, ging op onderzoek uit [zie hieronder].
Eerst richtte Van Eekelen zich op Market Garden, vervolgens op de Meierij en zo groeide zijn werkgebied verder uit. .

het gehoor met ondser meer Ruud Vermeer [2e v.l.].
het muziekgezelschap 'In the Mood' .
foto's © gerard monté, 5 mei 2003. 

De ceremonie
Na een welkomstwoord door de directeur van het Nationaal Monument Roel van der Eijnden klonk er muziek van de groep ' In the Mood' . Het was na de serene muziek van de dodenherdenking de dag ervoor, even wennen aan de vrolijke noten uit de jaren 40-50, maar het ging er juist om díe muziek van onder meer The Andrew Sisters ten gehoren te brnegen. Zoals Bei mir bist du schön en ' Apple Blossom Time' 
Vervolgens was het woord aan Ton Meulman, directeur van Boekhandel en Uitgeverij Adr. Heinen. Meulman vertelde dat het boek gebaseerd was op de dossiers van Van Eekelen waarna Ruud Vermeer - letterlijk- op zoek was gegaan naar de gedenktekens. Het werd een intensieve en soms omslachtige speurtocht. Het is niet altijd meegevallen om de locaties te vinden of de oorsprong, de maker, de opzet en de inscripties te kunnen achterhalen.

Jacques van Eekelen in zijn toelichting op het onderzoek waarmee hij in 1984 begonnen was.
foto's © gerard monté, 5 mei 2003.
Auteur Frans van Gaal die in zijn voordracht meer waardering voor het aspect Bevrijding pleitte.
 
 

De auteur Frans van Gaal haakte in op de herdenkingsdag en de bevrijding 4, resp. 5 mei. Dagen die niet altijd zo voor de hand liggen/lagen. Bevrijdingsdag dat geldt nog steeds niet door iedereen, zo hield Van Gaal de ongeveer 120 aanwezigen voor.
Na de oorlog, ten tijde van de wederopbouw, gold in nijver Nederland: 'Elke werkdag is er een!' Voorzichtig kwam in de jaren er na meer rerspect voor het thema 'bevrijding' . In de CAO werd afgesproken dat er 1 uur vrijaf gegeven zou worden, naar keuze: of men dat ' s morgens of ' s middag wenste . Echter werkgevers probeerden dat later terug te draaien.  
De metaalnijverheid, onder meer in Hengelo, manifetseerde zich zelfs met een staking voor een vrije middag op 5 mei. 
Frans van Gaal pleitte er voor op 5 mei altijd een vrije dag te geven. Dat is terecht!, aldus de auteur van ' Monumentaal Oorlogsverhaal' .

Hierna bracht de groep 'In the Mood' wederom melodieën uit de jaren 40-50 ten gehore.

Achtergrond boekwerk
Nadat na commissaris Houben en vervolgens ook Van Eekelen en Vermeer het eerste exemplaar hadden ontvangen, lichte de initiatiefnemer de achtergrond van zijn idee toe. Eigenlijk was het de bedoeling om van heel Brabant de gedenktekens vast te leggen. We zijn begonnen met Market Garden en daarop de Meierij, welk gebied verder is uitgebreid. Het laatse opbject was een plaquette op de Campina Heide waarvan in het boek slechts het ontwerp staat afgebeeld, omdat pas op 6 mei die plaquette onthuld zou worden.
Commissaris van de Koningin mr. Frank Houben [2e.v.l.] ontving- evenals Jacques van Eekelen [2e v.r.] en Ruud Vermeer [l]- het 'eerste exemplaar'.
Houben ging in zijn voordracht in op het thema 'Vrijheid is niet te koop'. 
Een impressie van de fotoexpositie.

foto © gerard monté, 5 mei 2003.
 

Presentatie boek oorlogsgedenktekens  bericht van  4 mei 2003]
Maandag 5 mei 2003 ontvangt in Nationaal Monument Kamp Vught commissaris van de Koningin Frank Houben het eerste exemplaar van ‘Een monumentaal oorlogsverhaal. De Meierij 1939-1945 in ruim 120 gedenktekens’. Dat boek bevat 120 Brabantse oorlogsgedenktekens geïnventariseerd door de Dungenaar en ex-socioloog Jacques van Eekelen die er bijna acht jaar mee bezig was. Ruud Vermeer legde die tekens op foto vast .
Auteur is Frans van Gaal die achter elk van de 120 gedenktekens aan de hand van tal van interviews de regionale geschiedenis plaatst. 
De uitgever van het fotografisch en historisch-anekdotisch oorlogsverslag is boekhandel Adr.Heinen.   
 
Monumentenverzameling   8 april 2002.
Najaar 2002 komt een inventarisatie uit van alle toegankelijke oorlogsmonumenten in de Meierij en De Langstraat.
Dungenaar Jacques van Eekelen begon met een inventarisatie in 1984. De toen teruggetreden socioloog uit de sector welzijnswerk, richtte zich aanvankelijk op de regio Eindhoven [Market Garden]. Aanleiding was zijn confrontatie met ‘de Pilotenstraat’ in zijn dorp, een naam die is afgeleid van de vroegtijdige landing van gliders [zweefvliegtuigen].
Boekhandel Heinen zag aanleiding voor een uitgave en dan gericht op de regio ‘s-Hertogenbosch.

Frans Van Gaal, pr-man van de School voor de Toekomst, schrijft daarbij aan de hand van anekdoten en interviews, vijftien [Tweede Wereld-] oorlogsverhalen. Die bestrijken de aanloop tot en met de verzoening van die oorlog 40-45.
Het boekje dat circa 80 [inmiddels 120] monumenten bevat, komt uit bij de opening van het nieuwe bezoekerscentrum van het Nationaal Monument Kamp Vught eind oktober 2002.Terug naar boven