Gedenkwaardige momenten rond 4 mei Hervormde kerk,Casinotuin,Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-05-2012 | Gewijzigd op: 05-05-2012
Op vrijdag 4 mei 2012 vonden op vele plaatsen in 't land Herdenkingsbijeenkomsten en kransleggingen plaats. Zo ook in de Hervormde Kerk, de Casinotuin [Joods scholierenmonument] en bij het herdenkingsmonument aan de Hekellaan.

In de Hervormde Kerk vond een serene bijeenkomst plaats die afgewisseld werd met muziek. Een toespraak door rabbijn Abraham Soetendorp was, gezien diens oorlogservaringen, erg indringend.
Het koor Mi Canto vertolkte 'Five Hebrews Lovesongs'. 
De dienst, die onder leiding stond van dominee Peter van Helden, werd mede muzikaal begeleid door organist Jacques van den Dool.
Bij het gedenkmonument aan de Hekellaan sprak stadschroniqueur Eric Alink een rede uit. *zieCaran d'ache

In de dienst, die bijgewoond werd door burgemeester Rombouts en echtgenote, sprak rabbijn Soetendorp een indrukwekkende rede uit, waarin zijn persoonlijke ervaringen een rol speelde. Maar Soetendorp verwees specifiek naar de jeugd die hij opriep: 
Blijven Herdenken om vrijheid door te geven.
-Boven: Een vertegenwoordiging van de schooljeugd van het St. Janslyceum en Het Bossche Broek-Zuid en enkele van hun docenten
.

foto's © paul kriele, 4 mei 2012

De dienst in de Hervormde kerk en ook die in de Casinotuin was specifiek gericht op de jeugd. Dat kwam mede door het recente herstel van het Joods Scholierenmonument.

Toespraak door Rabbijn Soetendorp
Rabbijn Soetendorp sprak onder meer over water en vuur, die beiden een spirituele kracht hebben.'Er is een omwenteling in de wereld aan de gang. Men beseft dat iedere mens water en vuur niet kan ontberen.
De wereldleiders gaan beseffen dat we elkaar nodig hebben. Geen ziel kan worden gered door welke synagoge of door welk kerkgenootschap ook.
Soetendorp vervolgde: 'Mijn vader sprak tot mij: 'Let op jongen, God heeft de wereld geschapen voor jou en met de opdracht die wereld door samenwerking, liefde, waarheid en rechtvaardigheid te vervolmaken. Die wereld zal worden gerealiseerd.
Voor allen die omgekomen zijn, zij zijn verbonden door die wereld van vrede.' 

Een van de gedichten die daar te beluisteren viel, was van Salah Hassan uit Irak:
[fragment]
Als de oorlog uitbreekt
zal ik behoefte hebben jouw handen aan te raken
Het vuur neemt dan afscheid
Als de oorlog uitbreekt
word ik dan een verwaarloosd ding
dat niemand interesseert..'

De zes continenten
Verwijzend naar de zes continenten staken vertegenwoordigers van omgekomen geledingen van oorlogsslachtoffers een kaars aan: de jeugd [St Janslyceum en basisschool Het Bossche Broek], door veteranen [Paul Niewolt], door de Roma en Sinti [pastor R. van de Sant], het COC [Yoones] en van het platform Levensbeschouwing en Religie [Ria van Scheele en Mathijs van denOuden].

Op uitnodiging van dominee Van Helden werden 
zes kaarsen aangestoken verwijzend naar het 'getal van de mens' en naar de zes continenten
.

foto's © paul kriele, 4 mei 2012.
 
Hierboven: COC-vertegenwoordiger Yoones daarboven pastor R. van de Sant [Sinti en Roma]   Hierboven: Ria Scheele en Mathijs van den Ouden van het platform Religie en Levensbeschouwing.

Namens het COC NoordoostBrabant las Yoones van de Jongerenwerkgroep 'Jong&Out' een gedicht voor waarin tot uiting kwam dat  veel homo’s en lesbo’s zich (nog) niet vrij voelen om hand in hand over straat te lopen vanuit een gevoel van onveiligheid.
Vrijheid
zolang mijn hand in jouw hand
- als we de straat op gaan -
een kwestie is om te bespreken
een keuze is met mitsen en maren
een overwinning is op duistere angsten
een demonstratie is op bevrijdingsdag

zolang mijn hand in jouw hand
- als we naar buiten komen -
meer opzien baart dan mijn hart in jouw hart
meer onrust dan mijn verlangen in jouw verlangen
kwetsbaarder voelt dan mijn liefde in jouw liefde
pijnlijker brandt dan mijn hartstocht in jouw hartstocht

dan valt er nog een wereld te winnen
dan is herdenken een tussenstap

onderweg naar de dag dat wereldwijd
een meisje een meisje,
een jongen een jongen,
verliefd, zonder gedachten aan weet ik wat,
gewoon bij de hand pakt, en dat was dat


Lowie de Jongh

Vanuit de Hervormde Kerk trok een stoet naar de Casinotuin, waar door de jeugd van Het Bossche Broek Zuid en van het St.Janslyceum, kransen werden gelegd.
Daarna vond een herdenkingsplechtigheid plaats rond het monument aan de Hekellaan, waar -  na The last Post -  ook weer door de jeugd en tal van andere vertegenwoordigers uit het sociaal-maatschappelijk en politieke leven kransen werden gelegd.
Ook hier klonk het Wilhelmus.  Aan deze bijeenkomsten namen een paar honderdd  mensen deel.

In de Hervormde Kerk was het overigens minder druk dan in andere jaren.

Via deParade trok de stoet naar de Casinotuin. Achter de trommelaars liepen voorop het echtpaar Soetendorp en het burgemeestersechtpaar.
foto's © paul kriele, 4 mei 2012 .

De herdenking in de Casinotuin en bij het monument aan de Hekellaan.
-Boven: Rabbijn Soetendorp sprak een rede uit bij het Joods Scholierenmonument in de Casinotuin, waar de jeugd van het St.Janslyceum en Het Bossche Broek, die het monument hebben  geadopteerd, een krans legden.
-Links:  Violiste Roos van Wel zorgde vooe een kort  intermezzo.

   

Rond 20.00 werd tot slot bij het herdenkingsmonument aan de Hekellaan - waar een paar honderd belangstellenden aanwezig waren- een plechtigheid gehouden met een kranslegging, The Last Post en het spelen van het Wilhelmus.

foto's © paul kriele, 4 mei 2012.
 

  

Terug naar boven