Kranslegging bij HONI-monument [slachtoffers IndiŽoorlog]

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-08-2012 | Gewijzigd op: 18-08-2012
15 augustus is jaarlijks de datum waarop in Den Bosch voor het verzorgingshuis de Grevelingen de slachtoffers van de oorlog Nederlands-Indië 1942-1949 worden herdacht. Dat gebeurt met een kranslegging, toespraken en een gebed bij het HONI -monument. In de Grevelingen zijn merendeels oud-Indiëgangers en familie woonachtig en kunnen moeizaam naar de jaarlijkse nationale herdenking in Den Haag.

-Boven; De voorzitter van HONI, mevrouw Annek Schults-Pols, die in haar toespraak inging op het thema van 2012 'ontworteld' en verwees naar de ontworteling in Indië na de overname en de ontworteling na repatriëring in Nederland. Daar was het voor velen moeizame weer wortel te schieten. Ter illustratie van die fasen toonde Schults een frisse nieuwe en verdorde oude plant, omdat het ook na de oorlog moeilijk was te wortelen.
-Rechts: De kranslegging door wethouder Jan Hoskam namens de gemeente en door de zonen van Martha de Man, Fred en Wil de Man.

foto's © paul kriele, 15 augustsu 2012

Programma met liederen, gebed [dominee Henk van Tilburg], een voordracht door Tony van der Meulen [schrijver en Brabants Dagladcolumnist] en bijdragen van schooljeugd van het St.Janslyceum en Rodenborch College.

Dominee Henk vanTilburg,  was 13 jaar als de voorganger van dominee Peter van Helden, en zodanig  als zielzorger werkzaam geweest in de Grevelingen. 'Voor mij is het hier te staan en in gebed te mogen voorgaan een vertrouwd gevoel,' aldus VanTilburg die op het thema 'ontwortelen' inhaakte:  door aan te geven, dat ontwortelen doen we opnieuw wanneer we hen gedenken die ons ontvallen zijn.'  
Wethouder Jan Hoskam gaf aan dat deze datum, de 15e augustus, nauwelijks tot beperkt bekend is onder de Nederlanders, laat staan onder de jongeren. 'Dat vraagt om ons meer in te zetten op jongeren. Want de jongere generatie zal verder af komen te staan van de geschiedenis,' sprak Hoskam, die zei dat de boeken van Adriaan van Dis bij hem de ogen over deze geschiedenis hebben geopend.' 






'Door de boeken van Adriaan van Dis zijn bij mij de ogen voor de Indonesische geschiedenis geopend,' aldus wethouder Jan Hoskam, die verder ook nog aangaf dat het hier gaat om een klein monument maar dat van grote betekenis is.

foto © paul kriele, 15 augustus 2012.

Columnist Tony van der Meulen* [Brabants Dagblad], die in 1985 een Birma-reis maakte met de in Tilburg woonachtige voormalige 'slaaf' Ad Silvius, die werkzaam was geweest aan de Birmaspoorlijn: 'Er wordt door hen die die oorlog hebben meegemaakt nauwelijks over gesproken. Zij zwijgen omdat de Nederlanders, of het niet snappen of zich er niet voor interesseren. Markant is natuurlijk dat Nederland als laatse land een monument oprichtte ter herinnering aan de slachtoffers van deze Birmaspoorlijn.
Velen zijn door de diepste elllende ontworteld geraakt zo erg dat'ze nergens meer wortel schieten.

* Van der Meulens boek: ' Dansen op de Kai' [reiservaring over Birma].

Voordrachten van schooljeugd
-Boven: Iza Stikkers, kleindochter van een HONI-lid en leerling van het Sint Janslyceum, die een gedicht voordroeg.
-Links: Perry van Asseldonk en Stijn Abcouwer [Rodenborgh College], die onder begeleiding van hun docent Kees van den Oord een studie wijdde aan dit specifiek onderdeel van de Nederlands-Indische geschiedenis.
Zij legden na hun voordracht bloemen bij het monument
.

foto's © paul kriele, 15 augustus 2012.

Muzikale bijdragen van Bea Matulessy, het HONI-koor en Maurice de la Croix.











-Boven: Het 22 leden tellende Honi-koor olv Ruud Matulessy.
-Rechts boven: Bea Matulessy zong het Indische Onze Vader.
-Rechts: Saxofonist Maurice de la Croix die o.a. het Wilhelmus speelde.


foto's © paul kriele, 15 augustus 2012.

Het blazen van de Taptoe, de driekleur strijken en het spelen van het  Wilhelmus




-Boven: De vlag strijken, gevolgd door een minuut stilte.
-Rechts: De eregasten en genodigden met midden in docent Kees van den Oord, Anneke Schults, wethouder Jan Hoskam, heer Zuidam en Tony van der Meulen.
-Rechts boven: de veteranen Walter Frederiksz en Theo Peters brengen een saluut
.

foto's © paul kriel, 15 augsutsu 2012.


Terug naar boven