Tijdelijke verplaatsing Joods-en Verzetsmonument

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-02-2013 | Gewijzigd op: 14-02-2013
Door  de bouwwerkzaamheden in en rond de Casinotuin worden de beelden van het Verzetsmonument en het Joods Scholierenmonument – na een opknapbeurt - verplaatst naar Bastion Sint Antonie. Na de herinrichting van de Casinotuin zullen beide -intussen opgeknapte- monumenten weer in volle glorie herrijzen in de Casinotuin en op de Hekellaan.

De twee herdenkingsmonumenten, voor  speciefiek Joodse kinderen [links] en alle anderen [rechts] die tijdelijk naar bastion Antonie gaan.  Het grote hedenkingsmonument komt ook terug, niet op zijn oude plek, maar wel in de Casinotuin.
foto's © paul kriele, 4 mei 2012.

De bouw van een nieuwe ondergrondse parkeergarage wordt gecombineerd met de restauratie van de Vestingwerken en de herinrichting van  de bouw van de Parkbrug naar de Casinotuin en de herinrichting van die Casinotuin.
De komende maand start Heijmans met het afzetten van het bouwterrein.

Binnen het bouwterrein liggen het Verzetsmonument en het Joods Scholierenmonument. Met het oog op de komende Nationale Dodenherdenking (4 mei 2013) is gezocht naar een tijdelijke locatie, waar op 4 mei aanstaande waardig herdacht kan worden. Hiervoor is de locatie Bastion Sint Antonie (nabij de Running Soldiers) aangewezen.
Naar deze locatie worden – na een opknapbeurt- alleen het beeld van het Verzetsmonument en het zuiltje met beeld van het Joods Scholieren Monument verplaatst. Het beeld van het Verzetsmonument wordt op een tijdelijke sokkel geplaatst. De huidige massieve sokkel van dit monument, alsmede het monument rondom het beeld van het Joods Scholieren monument zullen tijdelijk worden opgeslagen, en gerestaureerd terugkeren op de definitieve plaats in de Casinotuin.
 
Verwacht wordt dat beide monumenten in 2014 hun definitieve bestemming krijgen in de Casinotuin. Daarmee keert het Verzetsmonument terug naar de oorspronkelijk geplande locatie. Precies 60 jaar gelden - in 1953 - had het Verzetsmonument in de Casinotuin geplaatst moeten worden, maar om logistieke redenen - een destijds gepland muziekevenement – is het uiteindelijk geplaatst op de huidige locatie. Het college heeft in 2008 de gemeenteraad laten weten verplaatsing te overwegen, echter dit te betrekken bij de gelanceerde visie op de herinrichting van de Casinotuin.

Over werkzaamheden parkeergarage zie stadswalzone

Terug naar boven