Meer stemmen voor verzetsmonument op Bastion Sint Antonie

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2013 | Gewijzigd op: 07-10-2013
De gemeente wordt geconfronteerd met steeds meer stemmen die kiezen voor behoud van de tijdelijke locatie van het verzetsmonument op Bastion Sint Antonie. Nu hebben ook de drie fracties Bosch Belang, Leefbaar en Stadspartij Knillis zich uitgesproken voor die locatie. In een brief van 7 oktober  2013 melden zij dat, mede de 70ste bevrijdingsherdenking in 2014, aanleiding is om het College van B&W te verzoeken, om dat monument daar te laten staan. 
Met een stukje historie als ondersteunend element, stellen zij dat '...  het een plaats is waar waardevol herdacht kan worden! Een plaats waar het volgens ons ook permanent thuis hoort, de plaats waar de bevrijding van ’s-Hertogenbosch ooit begon!'

Bastion Sint Antonie, waar ook al het Joods scholierenmonument en de twee Walesstrijders [7e RWF], die de stad eind oktober 1944 bij Sluis 0 binnenvielen, staan. Plaatsing van het herdenkingsmonument op Bastion Sint Antonie op18 april dit jaar.
foto's © paul kriele, 18 april 2013. 

'Allereerst uit respect en waardering voor onze voorouders, maar zeker ook uit financieel oogpunt [kostenbesparing op verplaatsing naar weer een nieuwe locatie] rest ons het volgende verzoek / vraag, aldus de brief.
'Is het college bereid om de huidige nu nog tijdelijke locatie van het verzetsmonument op Bastion Sint Antonie, om te zetten naar de definitieve locatie voor het verzetsmonument? Zo nee, waarom niet?'