24 oktober: Uitreiking Veteranenspeld door Van Heutsz op de Markt

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-10-2013 Als opmaat naar de viering van de Bevrijdings- en Veteranendag op 27 oktober 2013 zal op donderdag daaraan vooafgaand door het Regiment van Heutsz aan honderden actieve veteranen de Veteranespeld worden uitgereikt.
Dat gebeurt rond 14.15 uur, tijdens een plechtige ceremonie op de Markt.

De Minister van Defensie heeft bepaald dat actieve veteranen – militairen die nog in functie zijn en één of meerdere uitzendingen hebben gehad,  publiekelijk - de Veteranenspeld behoren te ontvangen. 
Het Regiment Van Heutsz heeft  verzocht dat in  ’s-Hertogenbosch  te mogen doen, mede gelet op haar historische banden met de stad en hun inzet rond de jaarlijkse Bevrijdings- en Veteranendag.


Programma
Rond 14.00 uur zullen honderden militairen van het Regiment vanaf de Parade via de Hinthamerstraat naar de Markt marcheren. Op de Markt vindt rond 14.15 uur een militaire ceremonie plaats, waarbij het opspelden van de Veteranenspeld centraal staat, en het Regiment zijn gevallenen in Afghanistan gedenkt. Dat gebeurt door het afnemen van het zogenaamde Dodenappèl. Na het opspelden van de Veteranenspelden vindt een defilé langs het bordes van het Stadhuis plaats.