Neptunus voelt zich aan het lijntje gehouden en achtergesteld

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2011 | Gewijzigd op: 09-09-2011
Watersportvereniging Neptunus, die in 2009 het driekwart eeuwfeest vierde, voelt zich door de gemeente aan het lijntje gehouden en achtergesteld ten opzichte van andere sportverenigingen die wel medewerking krijgen en subsidie ontvangen.

Neptunus heeft een haven bij de  Brabanthallen, de oude Industriehaven.
De club werd in1934 opgericht en telt 250 leden. Neptunus kreeg al in 1977 toestemming om in de Koornwaard 60 schepen aan te meren, maar de definitieve toestemming bleef uit, hoewel de gemeente een watersporthaven bij Bokhoven of bij Crevecoeur wel zag zitten, zoals uit : 'Studie tot aanleg van een jachthaven aan de Maasoever' van 1980 blijkt.

Middenin kaart: De Industriehaven bij de Brabanthallen, waar Watersportvereniging Neptunus nu een haven heeft. Maar die haven staat een herontwikkeling te wachten.

Maar in 1989 blijkt de Koornwaard door een ernstige vervuiling toch niet meer zo geschikt. Intussen is de bodem hermetisch afgedamd.  In 2009 komt opnieuw de Koornwaard in beeld. De VVD stelt vragen over het economisch nuttig maken van de Industriehaven.
Neptunus heeft intussen wel een mobiel clubhuis in de Koornwaard  liggen, dat 's winters terug naar de Industriehaven wordt gesleept
De VVD-fractie heeft [brief van 8 september 2011] opnieuw vragen gesteld om voor Neptunus zekerheden van het College te verkrijgen omtrent  de [aangekondigde] verhuizing uit de Industriehaven naar de Koornwaard.