ReŁnie dansschool Voeten- Voetisch naar Veghel verschoven

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-03-2019 | Gewijzigd op: 29-03-2019
De reünie van dansschool Voeten- Voetisch is vastgelegd op 29 juni 2019. Maar de locatie is verplaatst naar Veghel omdat in Den Bosch geen geschikte gelegenheid werd gevonden.
De avond die gehouden wordt bij dansschool Wilco van de Burgt, staat in het teken van de erfenis van Wim Voeten op dans-en sociaal gebied.

Bericht van 10 februari 2019 Reünie van Dansschool Voeten, later Voetisch
Komende zomer is er in De Kentering een reünie van de vroegere dansschool Voeten-Voetisch.
Dat gebeurt –selectief- bij inschrijving [drimble] omdat er van de honderden oud- leerlingen toch wel een aantal wordt verwacht. De dansschool van oorspronkelijk Wim Voeten en zijn vrouw Riet van Stratum begon in 1946 in de voormalige bioscoop Royal op  Hinthamerstraat 26, nu Zeeman.
Maar daar stonk in de achterzaal de Binnnendieze zo vreselijk dat, toen een zaal in het Concertgebouw in beeld kwam, Voeten met zijn dansschool daarheen verhuisde. Van september 1948 -september 1953 werd daar de basis gelegd voor de latere zo bekende dansschool Wim Voeten.

Het mooie voor deze Bossche geschiedenis is dat Wim Voeten op 16- jarige leeftijd dansles nam bij de andere Bossche dansschool Crielaars op de Stationsweg. In het begin trok het hem, mede vanwege zijn minderwaardigheiddcomplex, niet echt aan. Maar Crielaars gaf de jonge Bosschenaar meer zelfvertrouwen. Maar een dansschool, laat staan een danscarriëre zag Voeten toen nog helemaal niet zitten. Zijn voornemen  in 1940 was economie te gaan studeren aan de Hoge School in Tilburg. Door het door de Duitse bezetter,  onder dwang een loyaliteitsverklaring te moeten tekenen, waarvan hij afzag, ging die studie niet door.... 

Aanmelden reünie via  drimble:   goo.gl/GXYH6M [dit is de ingekorte url van:  https://datumprikker.nl/afspraak/beschikbaarheid/pzxtmgzrhsu5e3tm] 

Over Jan Pieter van Lieshout zie art. dd. 23 mei 2017: Jan Pieter van Lieshout 40 jaar vakmanschap in de dance. 
 Hinthamerstraat 26, voorheen bioscoop Royal,  tegenwoordig
zit op dit nummer Zeeman.


 

Kort er na - in 1947 -vestigde Voeten zich in de Maaslandstraat  25 hoek Boschveldweg. Daar hebben honderden, leerlingen van merendeels de rijks-hbs, lycea en gymnasium dansles gevolgd. Het ging er gedisciplineerd aan toe.
Toen van het echtpaar Voeten-van Stratum  in 1949 de eerste baby verwachtte stopte Riet met les geven en nam Jeanne Assman als danspartner van Wim Voeten haar rol over. De balletdanseres Assman danste al bij Voeten. In april 1951 werd de 18-jarige Jeanne Assman zijn assistente en danspartner.
 
Het dansechtpaar Wim Voeten
en Jeanne Assman
jaren vijftig in de dansschool
in de Maaslandstraat.


foto © europeana.
 
......

Het Bossche dansechtpaar werd met hun ballroom dancing wereldberoemd, maar wist nimmer in die hoogste positie de Engelsen te overtroeven. Zij  behaalde aldaar -in het land van de quickstep en Engelse wals- wel geregeld de eerste plaats.Talrijke keren heeft Wim Voeten deelgenomen aan nationale en Europese danskampioenschappen*.
Maar de eerste keer -in 1947-  kwam hij in diverse Engelse districten uit om tegen de beste Engelse professionals te dansen.  Daarvoor moest hij wel een costuum aan laten meten en kreeg hij van zijn dansleraar  C. Zegers de bijbehorende attributen die speciaal voor de kleine Bossche danser op maat gemaakt moesten worden. Ook leende hij voor die wedstrijden Bep Bogaart als danspartner. De kosten bedroegen 450 Hollandse gulden [€ 225] Zijn leermeester Zegers schoot hem dat allemaal  voor.
Zegers was overigens ook degene die Voeten had opgeleid naar het examen van de Nederlandse Bond van dansleraren, een studie die de talentvolle Voeten in twee maanden afrondde. Daar stond normaal twee jaar voor...Na een zevende en het jaar daarop de vijde plaats behaald te hebben bij de jaarlijkse, Nederlandse professionele sterkampioenschappen eindigde het dansechtpaar het jaar daarop [in 1953]  op de eerste plaats.
In 1960 kwam het moment dat Voeten en Assman bij de South West of England Professional Championship de Engelsen wisten te 
verslaan. Maar een eerste prijs in het Europese en Wereldkampioenschap was niet voor hen weggelegd.

*Behaalde kampioenschappen:
acht maal Nederlands kampioen Latin & American dance
tien maal Sterkampioen van Nederland
tweede prijs Europees professionele kampioenschappen
tweede en derde prijs met Jeanne Assman Wereldkampioenschappen in Berlijn 1960, in Londen 1963 en in Berlijn 1964 

Wim Voeten overleed op 3 juli 1970 op 47-jarige leeftijd.

Vervolggeschiedenis dansschool Voeten
In 1977 nam Jan Pieter van Lieshout het Dansinstituut van Riet Voeten-van Stratum over,  die na het overlijden van haar man eigenaresse was geworden.
In 1977 stopte Jeanne Assman na een hersenbloeding met het geven van danslessen. In 1989 zette Jan Pieter van Lieshout, intussen Wim Voeten opgevolgd, het vermaarde instituut in het pand St. Janstraat 12, naast café ’t Kroontje, voort. Van Lieshout  veranderde aldaar de naam in Voetisch, wat tevens de omslag duidde naar een meer populaire dansopleiding.
In 1997 namen Walter Bonte en Arthur Castelijns de school van Jan Pieter van Lieshout over. Twaalf jaar later stopte het koppel met de dansschool, niet vanwege de veelheid aan aanmeldingen, maar vanwege de hoge kosten van het pand.
 


Dansinstituut Voetisch
in de Sint Jansstraat.foto © paul kriele, 
26 augustus 2009. 

Riet Voeten –van Stratum overleed begin september 2014.

 

Terug naar boven