Onno Hoes krijgt wind van voren als mogelijk partijvoorzitter VVD

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-08-2022 | Gewijzigd op: 15-08-2022
Onno Hoes krijgt de wind van voren als mogelijk partijvoorzitter van VVD
In de Telegraaf [dd.15082022] staat een pagina vol over de op handen zijnde benoeming van Onno Hoes [*Leiden, 05061961] als voorzitter van de VVD. Die wind komt van hoog en laag uit de VVD. Zoals de krant schrijft: van burgemeesters en [oud-] Kamerleden en vrijwilligers die -anoniem- aangehaald worden om ‘niet op en zijspoor te worden gezet‘. Heel het verleden, de twee Maastrichtse affaires waarop Hoes als burgemeester van Maastricht afscheid nam en vanwege zijn rol als voorzitter van de NVM. 'Een positie als belangenbehartiger,' zegt Hoes. Maar hij neemt wel deel aan de vergaderingen van VVD-ministers en staatssecretarissen die onder meer gaan over het kabinetsbeleid. ‘Zelfs de schijn van belangenbehartiging moet vermeden worden,’ aldus een andere aangehaalde bron. ‘Daarmee worden de integriteitsregels van de VVD doorbroken.’
Hoes ontkent niet dat hij als waarnemend voorzitter van de VVD bij de vergaderingen van het Bewindspersonenoverleg [BPO] en bij het VVD kernteam heeft gezeten. ‘Maar ik heb niet het idee dat ik lobbyist ben geweest of dat ik invloed had op het kabinetsbeleid. Dat is wel een overschatting,’ aldus Hoes. ’En wat Maastricht betreft: 'daar ben ik vertrokken met de gouden medaille’.
Intussen hebben zich vijf sollicitanten gemeld voor het voorzitterschap van de liberalen. Dat kan nog tot half september. VVD-leden zullen deelnemen aan de stemming.
Het hoofdbestuur steunt de kandidatuur van Onno Hoes.

Bericht van 4 juli 2022: Onno Hoes voorgedragen als partijvoorzitter van de VVD
 
Onno Hoes
* Leiden 5 juni 1961.

Onno Hoes geboren in Leiden [*5 juni 1962], maar in Den Bosch opgegroeid is voorgedragen voor de positie van voorzitter van de VVD.

Hoes [voormalig zakenman in interieur-en woontextiel] was al vice-voorzitter [2020-2022] en vervolgens vanaf 2022, waarnemend partijvoorzitter. Hoes begon in de jaren eind 70 zijn politieke loopbaan bij de JOVD in Den Bosch. Vervolgens name hij zitting als lid van Provinciale Staten, vervolgens Gedeputeerde Staten en is in 2010 burgemeester van Maastricht geworden, waar hij in 2015, na een persoon incident af trad . In 2017 -2019 werd hij tot waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer benoemd. Onno is de broer van Isa Hoes.
Op 29 juni 2001 huwde Onno met Albert Verlinde. Na een aangekondigde scheiding in 2014, bleven zij daarna toch hun relatie voorzetten. Ook de boerderij in Cromvoirt hielden zij als hun gezamenlijke woning aan. Daar werd partner Albert in 2021 tot VVD-raadslid  in Viught  benoemd.

Terug naar boven