Hoes nu voorgedragen door ministerraad

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2010 | Gewijzigd op: 01-10-2010
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ermee ingestemd,  om Onno Hoes voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Maastricht. De benoeming gaat in op 1 november 2010.
Op maandag 1 november vindt om 15.00 uur een openbare raadsvergadering plaats in de raadszaal vanwege de benoeming. Aansluitend volgt een receptie in de hal van het Maastrichtse Stadhuis.

Onno Hoes is 49 jaar en lid van de VVD. Hij is vanaf 2001 lid van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant. De heer Hoes wordt de opvolger van drs. G.B.M. Leers (CDA).