Graafsewijk: Bartenburg vervangen

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-07-2003 Bij een inspectie van de Bartenbrug -de brug bij de Watertoren- zijn nogal wat gebreken boven water. Na een meer intensieve inspectie door Royal Haskoning blijkt dat de brug, die in 1937 werd aangelegd, aan vernieuwing toe is. Vooral de landhoofden deugen niet en de betonnen langsleggers en borstweringen zijn verweerd.
Als de brug via het project vestingwerken vernieuwd wordt komt dit werk [voorbereidingen en subsidieregelingen] pas over vijf jaar aan de beurt… 
De gemeente afdeling Beheer Openbare Ruimte reserveert voor 2008 anderhalve miljoen euro. Voorlopig blijft zwaar verkeer over de brug volledig geweerd.

De Bartenbrug staat weliswaarb niet op instorten maar aan zwaar verkeer is de doorgang ontzegd.
foto ©  gerard monté, 12 juni 2003.
De naamgeving van de brug 'Pastoor Bartenbrug'..

Mankementen aan brug van 1937
Tijdens een inspectie medio 2000 is ontdekt dat de landhoofden van de Pastoor Bartenbrug slecht zijn. Bij de voorbereiding van het herstel van deze landhoofden is een groot aantal andere schades ontdekt. Naar aan-leiding hiervan heeft de afdeling Beheer Openbare Ruimte een volledig technisch onderzoek laten verrichten om op die wijze duidelijkheid te krijgen over de complete technisch staat van deze brug. Het onderzoek is uitgevoerd door Royal Haskoning uit Nijmegen. Het college volgt het advies van Royal Haskoning dat gekozen moet worden voor vernieuwing van de brug. Er zullen per direct verkeersmaatregelen moeten worden genomen. 
De betonnen Bartenbrug is in de Graafseweg rond 1937 gebouwd ter vervanging van een oudere brug en bestaat uit twee overspanningen met een tussenpeiler in de rivier de Aa. Het brugdek is opgebouwd uit in hoogte verlopende betonnen langsliggers met daarop een dun betonnen dek. De langsliggers zijn achter de betonnen landhoofdwanden doorgezet. Ook de borstweringen zijn in beton uitgevoerd. Na de 2e wereldoorlog is de aanzienlijke oorlogs-schade hersteld met de toen ter beschikking staande technische middelen. De Graafseweg is een van de ontsluitingswegen van en naar het centrum van ’s-Hertogenbosch. Sinds 1936 is het verkeer qua omvang en zwaarte toegenomen.
Mankementen Bartenbrug
De Bartenbrug vertoont na 70 jaar enkele gebreken. Dat is bij een inspectie eind 2002 gebleken.
foto' s © gerard monté, 12 juni 2003.  
Er zijn ‘leeftijdsgebonden gebreken’ geconstateerd en ‘ ..de brug voldoet niet meer aan de sterkte eisen,’ zoals het rapport stelt. Gewoon verkeer kan er nog wel overheen, maar vrachtverkeer boven de tien ton wordt vanaf maandag 16 juni 2003 geweerd.
De afsluiting geldt totdat de brug ingrijpend is vernieuwd.
Vorig jaar werd ook de Rückertbrug geïnspecteerd. Daarover is nog geen rapport verschenen.


Terug naar boven