Opruimactie Bartjes, Eikendonk

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2004 De gemeente gaat het illegaal afval storten in de Bartjes en langszij Bossche Pad aanpakken. Allereerst is er een grote schoonmaak op woensdag 17 maart 2004.

Naast deze opruiming waaraan gemeentelijke diensten, Divers en de woningbouwcorporaties meedoen, krijgt de schooljeugd deze dagen extra voorlichtingslessen en worden ook de volwassen bewoners op de aanpak attent gemaakt.

De gemeente is eigenlijk het illegaal straatafval in deze speciale aandachtswijk [GSB-beleid] zat. Bovendien was straatvuil bij een vorig jaar gehouden enquête, naast de wietzolders, een van de vijf belangrijkste irritaties van de bewoners. Daarom gaat er nog eenmaal een ‘witte tornado’ door de wijk met grofvuilwagens, straatvegers en containerreparaties, maar daarna wordt de wijk, op gelijke manier aangepakt en bediend als andere wijken.
 
Tot nu toe werden in de Graafsewijk Noord bijv. nog drie maal per week de containers geleegd. Als er na woensdag weer –illegaal - vuil op straat staat, blijft het liggen. De milieupolitie gaat de vervuilers achterhalen. Bij overtreding volgt een verbaal. Is er in de toekomst bij de inzet van de afvalstoffendienst of andere [milieu-]inspecties sprake van intimidatie, dan volgt aangifte, aldus wethouder Rien van Grunsven van o.a. Milieu, die daarmee de zowel de vasthoudendheid, als de irritatie van de gemeente nog eens benadrukt.