Geen viering bij 30 jaar Stadspijpers

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2015 | Gewijzigd op: 19-05-2015
De Bossche Stadspijpers bestaan 30 jaar. Maar een jubileumviering is verplaatst naar 5 en 6 juni 2016 ! *
Het is een historisch gezelschap dat met haar oude instrumenten al vanaf de 13e eeuw in dienst van de stad optrad, en nog optreedt, bij ceremoniële gebeurtenissen. Daarom zijn ze behalve uit hun kleding ook herkenbaar aan de brodsie, waarop het Bossche [s-hartogen bossche] stadswapen staat.
De uitsluitend uit mannen bestaande muziekgroep die een brodsie dragen, zijn via het International Guild of Town Pipers georganiseerd. In 2004 namen de Bossche Stadspijpers het initiatief voor een tweejaarlijks te houden internationaal festival. In die reeks is Den Bosch in 2016 opnieuw gastheer bij gelegenheid van het Jeroen Boschjaar.

De Stadspijpers, een vanuit de Bossche
historie ontstane muziekgroep [van alleen mannen....],
die optreedt bij ceremoniële - stadse - gebeurtenissen.
foto's © van de site van de Stadspijpers.

*Dit jaar zijn rond het 30-jarig jubileum geen activiteiten gepland. Wel zal tijdens het Internationaal Festival van Stadspijpers, dat in het weekeind van 5-6 juni 2016 plaats vindt, in het teken staan van Jeroen Bosch.
Zie de site Stadspijpers: http://www.stadspijpers.nl