1481-2016: Spektakel rond sluiting van vrede Heusden met Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2016 | Gewijzigd op: 24-04-2016
Zaterdag 23 april 2016 was een heuglijke dag in de geschiedenis van de twee vestingsteden Heusden en 's-Hertogenbosch. Den Bosch werd regelmatig aangevallen door een leger olv Maarten van Rossum*.

Na vijf eeuwen werd alsnog de vrede getekend in het stadje aan de Maas. Die Maas speelde in de ruzie tussen de twee steden een grote rol. Den Bosch gebruikte dat element om Heusden dwars te zitten. Met het afsluiten van een Maasarm in1481 door 'Den Bosch'  raakte Heusden economisch in de knel.

Dit unieke cultuur-historisch evenement, waaraan tal van oude schepen, de gilden en 350 figuranten deelnamen, trok een grote belangstelling. Na de sluiting van de Vrede werd in het Commiezenhuis de expositie geopend. 

*Maarten van Rossum (*Zaltbommel, ca.1478  † Antwerpen, 7 juni 1555) was een Gelderse legeraanvoerder, bekend om zijn woeste legertochten, brandstichtingen en plundertochten in Holland, de verovering van Utrecht [1527], de opzienbarende aanval op Den Haag[1528] en zijn veldtocht tegen Brabant (1543-43).
Na de ondergang van het hertogdom Gelre vocht hij de laatste jaren van zijn leven in dienst van zijn oude vijand keizer Karel V tegen Frankrijk.

Maritiem -oorlogs-spektakel op Maasarm bij Heusden
-Boven en rechts: Het oorlogsspektakel
tussen Heusdens en Bossche schepen op de Maasarm.

foto's © toine janssen, 23 april 2016. 
Links geschut op de aanvallende Bossche schepen
vanaf de wal door Heusdense verdedigingstroepen.


foto's © henk van esch, 23 april 2016.
 

-Rechts en onder: Het gilde [met de oren dicht...],
publiek en kanonschoten vanaf de wal
rond het karakteristiek haventafereel van Heusden
.

foto's © toine janssen, 23 april 2016.

 
 

-Links boven: Het publiek kijkt vanaf de vestingmuren toe.
-Boven: Vanaf de wallen staan ook de kanonnen in stelling opgesteld en vuren op de Bossche schepen.
-Links onder: Publiek op de kades van de Heisdense binnen haven  aanschouwt de terugkerende schepen.

foto's © toine janssen, 23 april 2016.
 
-Links en boven: Beide partijen - boeren, burgers en buitenlui - trekken met de officiële afgevaardigden
naar het Heusdens Commiezenhuis op de Vismarkt
.

Eindelijk kan, na dit nagespeelde  oorlogsspektakel
-van 1481- tussen beide partijen
de vrede worden gesloten en dat na vijf eeuwen !

foto's © toine janssen, 23 april 2016.

Op het bordes van het Commiezenhuis van Heusden volgde
na vijf eeuwen de sluiting van de Vrede tussen Heusden en  's-Hertogenbosch.
-Links en  boven: Burgemeester Jan Hamming van Heusden en burgemeester Ton Rombouts van 's-Hertogenbosch spreken de burgers toe.

-Links onder en onder: De ondertekening 
van het vredesakkoord,
dat op een perkamenten oorkonde  werd vastgelegd

-Onderaan: Na de ondertekening
volgde een proost op het gesloten verdrag.

foto's © toine janssen [boven] 
en henk van esch, 23 april 2016.

Samenzijn met de delegaties in het commiezenhuis.
Een welkom bij de opening van de expositie over  vijf eeuwen Heusden
.


Op het bordes worden de beide burgemeesters
nog een Heusdense vredeswijn
aangeboden. Burgemeester Rombouts [r-boven]
en burgemeester Jan Hamming [r.]  keurt de wijn
.

foto's © henk van esch, 23 april 2016.
 

Tot slot bezocht
het gezelschap de expositie over oud Heusden.

foto's © henk van esch, 23 april 2016.
De expositie 'Heusden 1516' is tot 11 september 2016
op twee locaties te zien: in het bezoekerscentrum
en in het Museum het Gouverneurshuis.
 

Expositie 'Heusden 1516'
In het Commiezenhuis en in het Gouverneurshuis in de Putterstraat is een door het Streekarchief Langstraat Heusden Altena en het Gouverneurshuis Heusden  de expositie 'Heusden 1516'  te zien.
Daar liggen  archiefstukken, prenten en kanonskogels en wapentuig uit de 16e eeuw uitgestald.
De expositie duurt t/m zondag 11 september  [van wo t/m  zo  11.00-17.00 uur].
De expositie 'Heusden 1516' is op twee locaties te zien: het bezoekerscentrum en museum het Gouverneurshuis.Terug naar boven