80-jarige oorlog tegen Spanje bij NTR

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2018 | Gewijzigd op: 03-10-2018
De NTR zendt  op de vrijdagen vanaf 28 september t/m 9 november 2018 een zeven delige serie uit over de Tachtigjarige oorlog tegen Spanje [1568- 1648].  Hans Goedkoop brengt een -bloedige- documentaire over een heftige en eendrachtige opstand  van Nederland tegen de wrede Spanjaarden die ons 80 jaar hebben onder drukt [..]. Die strijd lijkt in Brabant,  dat net zo katholiek als inSpanje, nogal mee te vallen.

Afbeeldingen van de NTR met
Frederik Hendrik [r.] bij Vught en een oorlogssituatie.

 
© ntr startpagina, september 2018

De serie volgt het ontstaan en het verloop van deze Tachtigjarige oorlog. Terwijl in Holland de Gouden Eeuw is aangebroken wordt er in Brabant, en met name rond 's-Hertogenbosch,  nog hard gevochten. Het wereldberoemd geworden toppunt  van deze strijd was de inname van de stad door Frederik Hendrik. Hendrik moest zelfs tegen zijn volle neef, Hendrik van den Bergh, bevelhebber van het Spaanse leger, vechten.

Burgers zijn het slachtoffer van deze oorlog waarin dorpen en steden werden geplunderd en in brand gestoken ..
Zie ook www.80jaaroorlog.nl