Terug in deTijd [2]: november 1999

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-11-2009 | Gewijzigd op: 08-11-2009
Het tweede deel van de serie'Terug in de Tijd' met de maand november 1999 pakt nog eens de onderwerpen op mbt: de nieuwbouw in de Van Berckelstraat, het pand Kerkstraat 73/65 dat bekend stond als het Fransch Kabinet. Daar was jaren een hoedenzaak in gevestigd, later de Orangerie en tegenwoordig de metamorfoseshop van Peetoom/Mari van de Ven.
Ook de start van de transferia -tien jaar geleden - en de eerste opzet van wijkgerichte kinderopvang bij basisscholen komen nog een keer terug.

Janus Kiep en Janus & Bet
De vorige week stopte de Bossche weblog Janus Kiep Dat was een andere Janus dan de Janus van Bet…. De stad heeft meerdere Janussen gekend....

Tien jaar geleden - 3 november 1999 – nam Emanuel van Amelsfoort afscheid als Janus in de Rol van Janus & Bet bij de gelijknamige folklorevereniging Rond Janus & Bet. Van Amelsfoort had een grafisch bureau Studio Esch.
In 1984 trad Emanuel met vrouw Beatrijs van Coillie voor het eerst op bij de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie.
Het fenomeen Janus & Bet dateert van 1976 toen Frik en Ans Verstappen deze rol vervulden. Er kwamen in 1999 geen opvolgers meer.

Janus & Bet  op de kop van de Binnenhaven. Twee Bossche folklorefiguren vereeuwigd door zuster Jesualda. 
De folklorevereniging 'Rond Janus & Bet' was er naar genoemd. Henk Teulings schreef onder die titel in de jaren50-70 een wekelijkse column in de Bossche Omroep die werd voortgezet door de kinderboekenschrijfster Lea Smulders.


foto © paul kriele, 12 juli 2006..

Maar er was nog een fenomeen onder de naam ‘Janus & Bet’. Dat was de column van Henk Teulings in De Bossche Omroep. Deze soort Simon Carmiggeltverhaaltjes werd bij Teulings’ heengaan voortgezet door Lea Smulders.

Fransch Kabinet/Kerkstraat 73/75
De naam Fransch Kabinet zal nagenoeg niemand wat zeggen. Het is de historische naam voor het Bossche huis op Kerkstraat 73-75 dat het langst [tot 1885] een houten voorgevel bezat. Heden ten dage is er de metamorfoseshop van Rob Peetoom en Mari van de Ven gevestigd.
Rond 1999 viel het de bouwhistorici op dat het een van de weinige huizen buiten de Markt is, dat bouwtechnisch herinnert aan de middel eeuwen. Het pand dateert van1500. Met de kap van toen is het huis later hoger gemaakt. In de voorgevel is helaas maar één balk overgebleven die nog van de houten voorgevel dateert.

Fransch Kabinet is de historische naam voor dit pand dat beter bekend staat als de metamorfoseshop van Peetoom/Mari van deVen. Achter het pand lag de Latijnse School, waar Erasmus school ging.

foto © gerard monté, 20 mei 2001.

Maike Tjon Akauw, ook van de BAM en gespecialiseerd in muurbedekkingen, ontdekte dat op de muren van de voorkamer op de eerste etage tamelijk oud behang van rond1870 zat. Daarbij zijn voor de ondergrond bladen gebruikt die uit een 16 eeuwse bijbel werden gescheurd.

Eerste transferium in aanleg
Tien jaar geleden werd begonnen met de aanleg van het eerste transferium. Op 8 november 1999 ging onder aan de Aartshertogenlaan [Stadionweg] dat karwei van start.  Die parkeerplaats is bestemd voor ‘winkelend publiek en werkers in de binnenstad’, zoals de aankondiging toen luidde.
De plek die 750 plaatsen gaat bevatten moet in 2001 klaar zijn. Het tennispaviljoen van Bastion Baselaar en het voetbalveld van TGG moesten er voor wijken.
Later kwamen in de planning De Pettelaar [dit jaar geopend] en de Vlijmenseweg.
In die tijd liepen er nog opties voor een terrein nabij de Ertveldplas. Dat overigens nog niet uit beeld is.

Bord dat verwijst naar het tweede Bossche transferium gelegen op de Vliert.

foto © gerard monté, 2 december 2004.

Speelzalen lopen voorop  op BBS
Als voorloper van de Brede Bossche School [BBS] en de multifunctionele wijkgebouwen kwam 10 jaar geleden de meer gestructureerde opzet voor speelzalen en kinderopvang in zwang. Dat kwam doordat het Rijk in dat jaar de huisvesting ervan overliet aan de gemeenten.
Aanvankelijk werden scholen gefaciliteerd met speelzalen en kinderopvang zoals de bijzondere lagere school in de Edisonstraat die met een medisch dagverblijf werd uitgerust. En de lagere school de Keysershof met -toen 180 leerlingen-die in dat jaar [december 1999 ] verhuisde naar de Kruisbroedershof. De lagere school Hambaken, openbare scholen in Maaspoort: De Bron en de Meander, wijkschool De Graaf en de gecombineerde r.k. en openbare school in Hintham en de Nuts- en Openbare school in Oost. En dan nog de r.k. en openbare school in Empel en Engelen en 2 scholen in Rosmalen. Dat project kostte de gemeente bijna 28 miljoen euro.

De Basisschool De Bossche Broek, locatie binnenstad. De school  kwam van de Keizerstraat uit de voormalige Fransiscuschool en ging opnieuw naar een voormalige lagere school, de parochieschool van de St.Cathrien.

foto © gerard monté, 22 juli 2004.


De nieuwe Van Berckelstraat anno 1999

Na 2 jaar [vanaf 1997] bouwen is de Van Berckelstraat bijna rond: 27 woningen zijn nagenoeg opgeleverd. De winkelruimte van Piet Peperkamp staat nog te huur.
Op 11 november 1997 begonnen de eerste grondwerkzaamheden aan de Westkant. In december 1998 startte de bouw aan de westzijde.
Op 14 december 1998 trokken de eerste bewoners in in de huizen aan de Oostzijde.
Aan beide zijden, ter hoogte van de entrees, zijn mede op initiatief van architect Willem Klinkenbijl van Bureau Stut, kunstwerken aangebracht: een houten paneel dat de stelling van Pythagoras [grondlegger van de architectuur] uitbeeldt en een ijzeren paneel aan de Oostzijde.

de Nieuwe van Berckelstraat anno 2009
Na de plannen van Shoeby Shopman John van Deursen,  wiens project voor 34 appartementen en winkelruimten werd overgenomen door Novaform [met o.a. minder appartementen] ligt dat bouwplan al twee jaar op de plank. Door de crisis krijgt het nu een extra gemeentelijke bouwsubsidie. Maar omwonenden houden het bij hun bezwaren tegen hoogte ..
Novaform wil spoedig gaan slopen.

Het laatste stukje 'oude' Van Berckelstraat dat op de nominatie staat gesloopt te worden voor een 22 meter hoge nieuwbouw. Alleen daarom rezen er bezwaren van omwonenden. Ook vanwege het argument 'parkeeroverlast ' raakte het project vertraagd. De opdrachtgever Novaform verlegde te toegang tot de ondergrondse parkeergarage van het eerste Van Kasterenstraatje naar de Zuid-Willemsvaart.

foto © gerard monté,  15 maart 2003.

Voor Terug in de Tijd [1] : oktober 1999

Terug naar boven