Jaaroverzicht 2009

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-12-2009 | Gewijzigd op: 28-12-2009
Januari 2009
8 januari: Het jaar begon met de aankondiging van het opknappen van de Rückertbrug.
De aanpak staat voor mei 2009 gepland. Het gehele brugdek van de in1920 geopende brug, die verwijst naar de directeur-generaal van Gemeente Werken J. Rückert [1879-1918] zou worden vernieuwd.


Op 9 januari: De Operatiekamers van het Carolusziekenhuis moeten door koude gesloten worden tengevolge van het bevriezen van de luchtkokers.


14 januari 2009 De Bankiers F. van Lanschot kondigen aan dat de salarissen van de top en het personeel worden gekort. ‘De kredietcrisis zet de kosten onder druk.’ De Raad van Bestuur levert 10% in.
Aansluitend werd op13 februari 2009 opnieuw een sanering aangekondigd, dat ook de commissarissen en het seniorenmanagement wordt gekort op 10% van hun beloning.


21 januari 2009 De Crisis drukt woonprogramma.
Het streven om jaarlijks 1000 woningen te bouwen loopt spaak. Vorig jaar [2008] werd dat streven nog gehaald: 1160, maar voor 2009 zakt dat ver onder de 1000. Gemiddeld zullen in de komende jaren 750 woningen worden gebouwd. In 2009 staat de planning op nog eens 850 stuks.

Daarnaast gaan de corporaties samen met de gemeente voor miljoenen renoveren Met dat bedrag worden niet alleen woningen verbeterd, ook de leefbaarheid [veiligheid] van de wijken krijgt extra aandacht. Mochten zich onverwacht in een wijk problemen voordoen die om extra maatregelen tav veiligheid, jeugdvoorzieningen, of wijktoezicht vragen, dan kan uit het potje van 4 miljoen [gemeente+corporaties] worden geput.


28 januari 2009 Het voltallige College van B&W kiest voor hostels als opvang van daklozen drugverslaafden met een psychische aandoening. Er komen 5 hostels verspreid in de stad.

 februari 2009
Op 21 februari 2009 wordt een nieuw huisaanhuisblad ‘De Week van.. .’ aangekondigd. Uitgever Jan Janssens, bekend in het Engelense sociale [verenigings-] leven en de man achter het plaatselijke huisaanhuisblad ‘De Tweeterp’, is de initiatiefnemer. Maar tot op heden [eind 2009] is er nog niets van terecht gekomen. http://www.dorp-engelen.nl/26 februari 2009  taxikeurmerk
De idee van een taxikeurmerk is geboren. Volgens wethouder Bart Eigeman om het tijdelijk verpachten van taxilicenties tegen te gaan.
Tijdens carnaval 2008 reden er al Bossche taxi’s, die zich profileerden als Oeteltaxi’s in de strijd tegen vreemde taxichauffeurs.
maart 2009
In het eerste weekend van maart 2009 werden er in de binnenstad extra toiletzuilen geplaatst in de Kerkstraat, Marktstraat, Minderbroedersstraat en op de kop van de Haven. Die zijn bedoeld om het aanhoudend wildplassen tegen te gaan. Door die uitbreiding spreekt de politie van minder bekeuringen door wildplassen.
In de stad stonden al op de Parade en in de Karrenstraat toiletzuilen. De plaatsing past in de actie 'Over de zeik', die door de gemeente is gestart en waarbij de politie bij overtredingen € 90 boete geeft.

3 maart: Nieuw Theater in 2015:

De gemeente hoopt in 2015 -na de sloop van het oude- op dezelfde locatie een nieuw TheateradParade te kunnen openen. Dat is precies een jaar voor het Jeroen Boschjaar van 2016.

Het College van B&W kiest voor sloop en de bouw op dezelfde plek van 3000 m² met de combinatie van een grote zaal van 1250 plaatsen en een middenzaal van 500 plaatsen. Er komt geen bioscoop meer in het complex. Het zijn de voorwaarden, om zowel ook grootschalige concert, dans- en toneelvoorstellingen te kunnen bieden, alswel om met dat aantal plaatsen minstens quitte te kunnen draaien10 maart
De aanpak van Stichting Juvans om huishoudens met meervoudige en complexe problematiek te helpen, is effectief.
Over deze multiprobleemaanpak en het onderzoek naar de effecten ervan vond gisteren -9 maart 2009 - in het Bestuurscentrum een conferentie plaats. De titel van die conferentie over huishoudens met complexe problematieken was 'Een huishouden van Jan Steen'.
Op deze bijeenkomst gaat het over problemen rond vitale levensgebieden. Veelal zijn deze problemen van generatie op generatie overgedragen en is er een geschiedenis van mislukte hulpverlening. De problemen zijn de mensen de baas geworden.

17 maart: Bericht in aansluitend op de fhealincconferentie van januari 2009

Twee kinderartsen
-Edgar van Mil en Ester de Vries - van het Jeroen Boschziekenhuis gaan vanuit een Lifestyle Intervention Centrum circa 12 Bossche gezinnen begeleiden/coachen om hen een meer verantwoordelijk eet-en beweeggedrag bij te brengen. Dit life stylecentrum gaat vanuit het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis opereren.

Doel is via de school, de kinderen en dus ook de gezinnen met een persoonlijke begeleiding te stimuleren beter te eten en meer te bewegen.


14 maart De gemeente en de Kredietcrisis
Het College van B&W kiest voor behoud van de werkgelegenheid, met name voor de sociaal zwakkeren en het op peil houden [niet bezuinigen] van de investeringen.

Het was een antwoord van B&W op de kritiek dat zij relatief beperkte maatregelen neemt.
Er volgen zeker geen bezuinigingen. De maatregelen komen neer op het omzetten van koop naar huurwoningen, verkoopgarantie bij verkoop van een oude woning. Ook investeringen in groen, onderhoud van bijv. bedrijfsterreinen [bijv. Ertveld, Meerendonk en Rietvelden], verbeteringen op gebied verkeer [verkeerslichtinstallaties, aanleg fietspaden, onderhoud parkeergarages], en subsidies voor energiezuinige ingrepen in woningen/bedrijven. Ook worden bepaalde projecten naar voren gehaald, zoals riolering Hintham, aanleg kunstgrasvelden [OJC], restauratie St.Jan, het doortrekken van de Parallelweg van Randweg naar Maasroute en de herontwikkeling van de Brabanthallen en omgeving.

17 maart de kerk en de kredietcrisis

--
Het bisdom gaat met een H. Mis bidden voor de gevolgen van de kredietcrisis. De –eveneens- ‘katholieke bank’ F. van Lanschot bankiers komt met een paginagroot excuus in de NRC van 16 maart 2009. Daarin excuseert bankdirecteur Floris Deckers zich voor het stilzwijgen rond de gevolgen van de crisis.


20 maart 2009: Terugplaatsing beeld Jeroen Bosch.

In de vroege morgen van vrijdag 20 maart werd door de Haarlemse bronsgieterij, Binder Art Services het door hen gerestaureerde beeld van Jeroen Bosch op zijn sokkel bij De Kleine Winst herplaatst. Markt 29 was ook 500 jaar geleden het geboortehuis van deze beroemde schilder Joen van Aken.


20 maart 2009 Convenant rond introductie elektrische auto


Vrijdagmorgen 20 maart 2009 werd in de oude Raadszaal van het stadhuis door 6 partijen een intentieovereenkomst gesloten voor de inzet van elektrisch vervoer in de stad. De partijen lichtten namens hun bedrijf of instelling, hun intentie toe, al was het niet altijd concreet en soms vaag wat ze beloofden.
 

Links: de zes partijen van het convenant elktrischeauto.

Naast de Gemeente [wethouder Bart Eigeman] waren dat gedeputeerde voor Ecologie Onno Hoes, namens Greenwheels Gijs van Lookeren Campagne, namens Arriva Anne Hettinga, namens Enexis Jan Slegers en Kjell Biezen namens Essent.

April 2009
Op 1 april maakt de gemeente voor het eerst dit jaar plannen bekend die het gebruik van de fiets moeten gaan stimuleren.

Tot 2012 wordt jaarlijks 3 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor, zoals later dit jaar blijkt, de aanleg en verbetering van fietspaden en andere specifieke maatregelen zoals de aanleg van fietstunnels, de beveiliging en inrichting van - gratis- fietsstallingen.


1 april 2009 1e Zitting Schilderijenheling ‘Frans
Op 1 april 2009 vond in het Paleis van Justitie de eerste regie-zitting plaats rond de heling van vijf schilderijen die in 2002 uit het Haarlemse Frans Halsmuseum waren ontvreemd.
Het was een lang durend circus, met 7 in toog geklede advocaten [o.a. Bram Mosczkowicz en Jan Hein Kuipers] en vier van de 7 aanwezige verdachten [o.a. vader en zoon Hans en Rob van Meesen en de Bossche kunstverzamelaar Ron de V]. De verdachten hebben nauwelijks een woord gezegd, maar de ‘voorstelling’ werd drie maal voor beraad door de rechtbank geschorst.


Het eindresultaat van die 6 uur durende gesprekken :
-De 23-jarige Rob van Meesen blijft, door schorsing hechtenis, vooralsnog vrij man.
-Over de afluistergesprekken [Tapgesprekken met/van verdachten en specialisten onder wie medici/advocaten/notarissen] vroeg de verdediging aan de voorzitter van de rechtbank Van de Ven, -alsnog – om inzage.

Links: de Bossche Ron de V. kunstverzamelaar en verdachte in de zaak heling van 5 Fans Halsschilderijen.6 april Herstructurering Boschveld
Eindelijk is het er van gekomen: een nieuw plan Boschveld dat na inspraak van de bewoners en in samenwerking van de wooncorporaties tot stand is gekomen. Het wijkplan Boschveld van Tarra Architectuur en Stedenbouw heet ‘Boschveld beweegt.. ‘en heeft een ontmoetingscentrum als centraal hart.18 april 2009  Landelijke viering Jeroen Boschjaar in 2016
'Jeroen Bosch' biedt de intentieoverenekomst aan waarin namens het Kabinet, staatssecretaris Frank Heemskerk en A.van Well, directeur marketing van het Nederlands Bureau voor Toerisme, samen met burgemeester Rombouts, wethouder ert Pauli en gedeputeerde Annemarie Moons, verklaren dat het Jeroen Boschjaar 2016 de status krijgt van Nationaal Evenement. 

Het Jeroen Boschjaar 2016 kondigt zich aan. Het evenement krijgt landelijke steun van het Nationaal Bureau van Toerisme. Op de bekendmaking door burgemeester Rombouts promoveert staatssecretaris Frank Heemskerk het initiatief tot nationaal evenement.

450 jaar Bisdom

Met een rondzendbrief en informatie op de website maakte het bisdom de invulling van de Feestweek van vrijdag 8 t/m zaterdag 16 mei 2009 bekend.
Mei 2009

Vrijdag 1 mei 2009 heeft de Bossche recherche voor het eerst de cannachopper boven de stad laten vliegen.
De kleine - automatisch bestuurbare - heli ging op zoek naar vermoede hennepkwekerijen. Dat zou in Deuteren zijn, in een loods aan de Weidonklaan en in een woning aan de Zirkoon [oude Hambaken].
Het ding ging wel op zijn doelen af, maar men had blijkbaar de zaak al opgeruimd.

Links: de handmatig te besturen canna[bis]shopper.


10 mei 2009
Op zondagavond, Moederdag 10 mei 2009, liepen globaal 1400 gelovigen mee in de jaarlijkse Maria-omgang. De processie trok na de Vespers van 19.00 uur in de St.Jan door de Bossche straten met ondermeer bisschop Hurkmans en plebaan Gert Jan van Rossum. De stoet werd geopend door de Bossche Oude Schuts en afgesloten door het gilde van Onze Lieve Vrouw uit Aarle Rixtel.
Bij de viering waren ook oud-kardinaal Simonis en emeritus bisschop Jan Bluyssen .

13 mei 2009 Lubbers maakt nieuwe Parade

De Bosschenaren hebben bij de stemming over een nieuwe Parade algemeen voor Buro Lubbers gekozen. Dat betekent kort gezegd: de kastanjes worden gekapt en vervangen door lindenbomen. Dat gebeurt overigens pas in oktober 2010. Ook komt er in plaats van de huidige bestrating een natuur stenen vloer.

Om het effect van zo'n vloer te kunnen inschatten wordt er nog dit jaar op een van de rijbanen een proefstrook aangelegd. Dan kunnen de draagkracht en effect van het gewicht van bussen en ook het aspect gladheid worden beoordeeld, zegt wethouder Jetty Eugster.

Ook is er langszij de Zuidelijke beuk van de St. Jan, waar nu nog een hek staat, een tuin met bomen gepland.

Foto: Peter Lubbers van Buro Lubbers de ontwerper van een nieuw te bestraten Parade.

15 mei 2009 Provinciebesluit verkoop Essent
Provinciale Staten zijn -alsnog - in meerderheid accoord gegaan met de verkoop van het Bossche/Arnhemse Energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE. Dat besluit om Essent aan RWE te verkopen viel [na een dag beraadslagen] na een motie van het CDA.

Drie weken geleden nog was er geen meerderheid voor te vinden door de SP als tegenstander en een verdeeld VVD en PvdA. De VVD ging nu overstag door een lobby van gedeputeerde Onno Hoes en doordat RWE bekend maakte met 54% van de aandelen genoegen te nemen, wat zou betekenen dat de -overige- provincie -aandelen niet meer doorslaggevend bij de verkoop zijn en voor de provincie min of meer waardeloos zouden worden.
Ook het besluit van RWE om samen met Essent op duurzame energie in te zetten kan als een factor gezien worden van deze ommezwaai.

19 mei 2009 Nieuwe remise Arriva op ’Michelinterrein’


Arriva heeft op het voormalige Michelinterrein, dat eerst door de Heineken was gekocht en waarvan een deel weer door de gemeente van Heineken is overgenomen, in gebruik genomen.

Het ligt in de hoek Vlijmenseweg Oude Engelenseweg.
Momenteel is de sloop aan de gang van de oude remise, die dateert uit de beginjaren 50 en is gelegen aan de Branderijstraat, het meest zuidelijke puntje van het Paleiskwartier.

Foto:  Arriva's nieuwe remise langszij de Oude Engelenseweg.
25 mei 2009 Ontwikkeling Meerendonk met BBS

Wethouder Bart Eigeman heeft maandag 25 mei 2009 met Henk Roozendaal van wooncorporatie Brabant Wonen officieel de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en de bouw van een bijzondere Brede Bossche School (BBS) in de Gestelse Buurt. Deze groene school vormt straks de schakel tussen de bestaande Gestelse Buurt en de nieuwbouwwijk Meerendonk.

Wethouder Bart Eigeman van o.a. Jeugdzaken en Onderwijs schudt de hand van Henk Roozendaal van Zayaz rond de overeenkomst mbt de BBS op de Meerendonk.
foto © marc bolsius, 25 mei 2009.

In de overeenkomst wordt niet alleen het vastgoed vanuit de gemeente aan Brabant Wonen overgedragen, maar ook het beheer en de exploitatie. BrabantWonen gaat voor de ontwikkeling en realisatie van het gebouw zorgen en bij het gereedkomen in 2011 ook het facilitair beheer doen en in de duurzaamheid van het gebouw investeren.

28 mei 2009 extra filmzalen Verkadefabriek
Op donderdag 28 mei 2009 is de bouw begonnen van twee nieuwe zalen bij de Verkadefabriek. Noodzaak was een overaanbod van publiek, maar ook van films die niet of tekort gedraaid konden worden in het redelijk nieuwe [2004] eigentijds opgezette theater. Architect van de nieuwbouw is Bureau Henket & partners.
De nieuwe - van buiten - groenachtige zalen, die een dakterras krijgen, zijn gesitueerd aan de achterzijde van het gebouw. De in gebruikneming volgde in oktober 2009.

28 mei 2009 Grote wiet/coffeeshopcontrole
Bij een grootse controle door politie, gemeente, Voedsel -en Warenautoriteit en de belastingdienst [tezamen 40 man met speurhonden] op donderdagmiddag 28 mei 2009 zijn bij vijf coffeeshops en twee growshops o.a. in de Boksheuvelstraat [West I], onregelmatigheden naar boven gekomen.
De controle richtte zich op de overtreding van de Opiumwet, de naleving van de administratieve en fiscale verplichtingen, alsmede de gemeentelijke regels en voorschriften.
Bij een coffeeshop aan de Maastrichtseweg is een 32-jarige bezoeker uit Boxtel aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De politie trof bij een growshop aan de Boksheuvelstraat drie dozen met totaal 274 hennepstekjes aan. Ook een nog onbekende hoeveelheid wiet, dat in kistjes bij de toonbank werd bewaard, werd meegenomen.

Juni 2009

3 juni 2009 Aanblijvend voorzitter Timmermans van ’De Kring’

Op de Algemene Leden Vergadering [ALV] van 2 juni 2009 in de Nederlands Hervormde Kerk, die erg tumultueus verliep,heeft een grote meerderheid van de 300 aanwezige leden vóór het – aanblijvend - voorzitterschap van Jo Timmermans gestemd. Het tumult volgde na aantijgingen over en weer van een dissidente groep van10 leden en intimidaties aan hun adres die door de 60-jarige Timmermans zelf werden ontkend.

Voorzitter Jo Timmermans die, na een eerder aangekondigd terugtreden, in juni 2009 aanbleef als voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. foto © gerard monté, 1 april 2006.


4 juni 2009 Opening transferium Pettelaarpark
Wethouder Bart Eigeman onthulde donderdagmiddag 4 juni 2009 in het Pettelaarpark een bord als symbool van de opening van het nieuwe transferium. Dat gebeurde samen met de gedeputeerde Cora Nieuwenhuizen.

De gedeputeerde voor o.a. verkeer tipte even de samenwerking van gemeenten en provincie aan, maar accentueerde ook dat het bedrijfsleven een grote rol speelt waar het om het mobiliteitsvraagstuk gaat. Eigeman gaf in zijn toespraak ook aan dat meer transferia een mooi streven is, maar we kiezen ook voor kwaliteit. Daarom zetten we ook in op het veiligheidsaspect voor de geparkeerde auto en andere vormen van dienstverlening [wasstraat en onderhoudswerkplaats].

Transferium op  Pettelaarpark met energiezuinig kantoor.
foto © paul kriele, 4 juni 2009.8 juni 2009 Ontwerpwedstrijd voor knekelhuis ‘Orthen’

De BAI heeft voor de prijsvraag 'Ontwerp een ossuarium [knekelhuis] voor begraafplaats Orthen' 94 inzendingen ontvangen. Voorzitter Michael Bol noemt dit een absoluut record in de reeks prijsvragen die de BAI heeft uitgeschreven. De maquettes zijn allen van een hoog nivo.

Ontwerp knekelhuis van Vincent de Gouw.

Vanaf maandag 8 juni 2009 is er van de inzendingen een expositie ingericht in het Stadskantoor. Twee lezingen over begraafplaatsen markeerden dinsdagavond 14 april 2009 in de Toonzaal de aanloop naar de bouw van een knekelhuis, zoals het populaire woord voor ossuarium is. Bij gelegenheid van 150 jaar ‘Begraafplaats Groenendaal’ [2008], zoals voorheen ’Orthen’ heette, kwam de vraag boven een Ossuarium te ontwerpen.
Tijdens de Nacht van de Architectuur op 26 juni 2009 heeft wethouder Geert Snijders uit 10 genomineerden, architect Vincent de Gouw [33 jr.] & bouwkundige Kim Brok [30 jr.] als de ‘eerste prijs-winnaars’ uitgeroepen. Het winnende ontwerp van de ideeënprijsvraag voor een ossuarium/knekelhuis voor de ‘Begraafplaats Orthen’ bestaat uit een veld met daarop verspreid 12.000 houten kistjes. Het kreeg de titel: 'Wè doen we met ons moeder’.

9 juni 2009 Versneld vertrek KPN [telefooncentrale] vanuit binnenstad

De gemeente heeft het gebied tussen de Prins Bernhardstraat en de Mortel bestemd als nieuw binnenstadskwartier. De visie komt voort door het vertrek van de KPN in de Prins Bernhardstraat. Het gebouw dat nog deels als kantoorgebouw [ook de dochters van KPN ] wordt benut en vanaf de jaren dertig de telefooncentrale huisvest van het Telefoondistrict ’s-Hertogenbosch, raakt steeds verder leeg. Het staat de slopershamer te wachten. De vraag is alleen nog wanneer?

KPN-gebouw in Prins Bernhardstraat .
foto © paul kriele, 8 juni 2009.


De gemeente is de eerste kandidaat voor aankoop van dit complex. 

20 juni 2009 Nieuwe opzet veteranendag

Burgemeester Rombouts verwelkomt zaterdag 20 juni 2009 alle veteranen die in de stad woonachtig zijn. Speciale gast is Marco Kroon, die onlangs werd gedecoreerd met de Militaire Willemsorde. De harmonie Glorieux zorgt voor de muzikale opluistering.

Die morgen zullen circa 350 personen zich in het TheateradParade verzamelen voor '..een gezellige en informele activiteit', zoals een enquête de invulling van 'Veteranendag 2009' aangaf.

Deze ontmoeting is het resultaat van overleg en inspraak en betekent de vernieuwing van de huldiging van onze bevrijders. Alle veteranen en hun partners zijn uitgenodigd voor de musical 'Vogelrvij', die op vrijdag 16 oktober 2009 in voor-première gaat.15 juni 2009 Ontuchtzaak zwemschoolhouder
De Bossche politie heeft maandag 8 juni de 59-jarige eigenaar van zwemschool Benno L. aangehouden op verdenking van ontucht met minderjarigen. De school specialiseert zich in lessen aan verstandelijke gehandicapten of kinderen met watervrees. De lessen worden ook in diverse zwembaden in de omgeving gegeven. De verdachte zit na een voorgeleiding in arrest.
Bij huiszoeking in de woning van de verdachte aan de Helftheuvelweg werden 5 computers, 8 schijven, 16 geheugenkaarten en 10 camera's in beslag genomen, evenals de administratie. Op de apparatuur staan beelden van ontuchtige handelingen met kinderen.
Burgemeester Rombouts sprak de dag daarop tegenover de pers over een 'Omvangrijke zedenzaak met 98 verstandelijk gehandicapte meisjes [6-16 jr] met één verdachte, de 59-jarige Bosschenaar Benno L., die de afgelopen 18 jaar in diverse zwembaden zwemles gaf.'

De voormalige -inmiddels verlaten -woning van Benno la R. op West.
foto © paul kriele, 17 juni 2009.

juli 2009
1 juli : Veemarkttoren en hallen worden congrescentrum

Maandag 1 juli 2009 startte Bouwbedrijf Hazenberg en Aannemingsbedrijf Nico de Bont de verbouwing van de Brabanthallen [oude deel] tot vergader-en congrescentrum. Eigenaresse Libéma wil een positie veroveren in de markt van vergaderingen en congressen.
De Toren, de Bruggezaal [oude restaurant, de bestuurskamer onderin de toren] worden verbouwd. De Heusden-en Altenahal wordt omgebouwd tot congreshal. De voormalige bestuurskamer krijgt de functie van vergaderzaal.
De Bruggezaal keert terug als restaurant en op de plek van de oude kantoortjes komen een toiletgroep en uitgiftepunt, zegt Olaf LaHaye, de toezichthouder van De Bont uit Nieuwkuijk. De kleine bank, speciaal voor de boeren, blijft behouden, evenals de bestuurskamer, de entree en de trappenhal.
4 juli 2009 Stimulans voor spoorzône en Kop van ’t Zand

De ontwikkeling van de spoorzone krijgt voorrang dankzij een miljardenimpuls van 't Rijk. De Rijkssubsidie van 2,65 miljard euro gaat naar tientallen bouwprojecten in ’t land Hierdoor kan ook in Den Bosch de spoorzone sneller worden uitgevoerd.

De gemeente wil om diverse reden de spoorzone –het gebied tussen Willemspoort en Orthen - verder ontwikkelen. Die ontwikkeling komt diverse aspecten ten goede, o.a. de ambachtelijke bedrijvigheid en ook culturele initiatieven op de Kop van ’t Zand door de aankoop van De Heus.

Ook is er nog een [openbaar] vervoersaspect met de aanleg van een fietstunnel, een extra verkeersspoorbrug en een fly-over voor de treinen naar Nijmegen en dan nog de Ponte Palazzo, die het Paleiskwartier/West met de binnenstad gaat verbinden.
8 juli Verbouwing zusterklooster tot opleidingshotel

Donderdag 16 juli 2009 start de verbouwing van het voormalige zusterklooster in de Nemiusstraat op de Muntel. Dit gebouw wordt een opleidingscentrum onder de naam 'Kamers met Kansenproject'. Het gaat om jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. In dat ‘hotel’ krijgt de jeugd begeleid een leer-werk of werkervaringsplek. Dat biedt hen kans op een betere start in de maatschappij.

Het klooster werd in 2003 door de orde van ’de zusters van Schijndel’, officieel de Zusters van Liefde geheten, aan de gebrs. Van Wanrooij verkocht, die het op hun beurt in 2005 aan de SWH, dat nu Zayaz heet, doorverkocht.

Het project op de Muntel is een samenwerking van Humanitas, Cello, Oosterpoort, Juvans, de Weenergroep, Divers, het KW1-College en de gemeente samen met Zayaz die het uitvoert.
Het streven is erop gericht in 2010 in dit opleidingshotel de eerste jongeren te verwelkomen.
Klooster in de Nemiusstraat.  van de 'Zusters van Schijndel'.
foto © paul kriele, 22 juli 2008.

8 juli 2009 Convenant met wooncorporaties over Energiebesparing
De gemeente heeft samen met drie woningcorporaties afspraken gemaakt om voor 7200 huurwoningen in de komende eerste drie jaar tot een energiebesparing te komen. Het gaat om huizen van de corporaties Brabant Wonen, De Kleine Meierij en Zayaz, waarvan de huurder of huurster een energiebesparingspakket krijgt aangeboden.
Per huishouden kan de besparing 'Watt 'n besparing' €100 per jaar aan energiekosten schelen.
Het project gaat als eerste in Den Bosch-West in september 2009 van start.

Wethouder Jetty Eugster en directeur Zayaz Henk Roozendaal onthullen de promotiecampagne rond de energiebesparing.

foto © paul kriele, 8 juli 2009

Degenen die meedoen ontvangen een door Essent gefinancierd pakket met bijv. spaarlampen, een stopcontact met een aan-en uitknop en een klimaatgids. Deelnemers op bijstandsniveau ontvangen een extra groot pakket.


12 juli 2009 Grote Stroomstoring

Het Jeroen Boschziekenhuis stelt met direct een opnamestop in. De directie vreest calamiteiten door het uitvallen van de stroom. Daarom worden er geen patiënten, die voor operaties gepland staan, opgenomen.

Op donderdagmiddag 2 juli 2009 viel kort na drieën én om even over zevenen de stroom uit. Een groot deel van de stad zat zonder stroom: bedrijven moesten sluiten, winkels gingen dicht en in de St. Jan en het Noordbrabants Museum ging het alarm af.

In het verdeelstation in Orthen raakte een transformator buiten werking toen een hoofdkabel bij graafwerkzaamheden defect raakte. De storing duurde meer dan een half uur. Bij de terugschakeling om even over zeven raakte de stad opnieuw enkele minuten zonder stroom.

13 juli 2009
Op de Bossche Parade vond een promotie plaats van de Segway, de elektrisch aangedreven tweewieler. Het Bossche bedrijf, dat dit energiezuinig -stads- vervoermiddel introduceert, houdt regelmatige promotions voor deze tweewieler.

Eerder - op Wereldmilieudag 5 juni 2009 - had wethouder Bart Eigeman [Groen Links] namens de Bossche fractie van Groen Links lintjes uitgereikt aan diegenen die zich voor het milieu verdienstelijk hadden gemaakt.
Dat waren het bedrijf Segway, studentenonderneming Freeze van het Koning Willem I College [die een kaars in de vorm van een ijsberg voor een goed doel ontwierp], Kitty Kramer [Fietsersbond], Hanno Maas [vervoersdienst Shortcut Fietskoeriers] en de 5 jarige Werkgroep Oosterplas die het gebied specifiek als belevingspark inricht, leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan een beter milieu. 

Segwaypromotie op de Parade.

foto marc venrooij, 13 juli 2009.

15 juli 2009: ‘Zonder jeugd geen Brabant’
Wethouder Bart Eigeman ondertekent in het bestuurscentrum vandaag woensdag 15 juli 2009 in het stadhuis met o.a. de gedeputeerden Brigite van Haaften (Jeugd) en Lily Jacobs (Economische zaken & Arbeidsmarktbeleid), het beroepsonderwijs en UWV Werkbedrijf een convenant. Dat gebeurt rond de zgn. Jeugdtop 'Zonder jeugd geen Brabant' in het Provinciehuis. Daar worden afspraken vastgelegd die plannen van de vier Brabantse regio's bevatten om de werkloosheid onder de jeugd [zowel schoolverlaters als werkzoekenden] door de crisis tegen te gaan.
--
Dit jaar zal in de provincie naar verwacht die werkloosheid verdubbelen tot 15.000 jongeren.
Er is ook al een campagne van de provincie en de KvK gestart,dat bedrijven hun vacatures, stages en leerbanen daar melden.

22 juli 2009
’s-Hertogenbosch is voor volgend jaar uitgeroepen tot 'Hoofdstad van de Smaak'. De titel is gebaseerd op uiteenlopende voorstellen en ideeën op het gebied van eetcultuur, smaakgerelateerde evenementen en het grote aantal bedrijven en organisaties in ’s-Hertogenbosch en de regio, die zich bezighouden met 'food'.
'Hoofdstad van de Smaak' betekent voor Den Bosch,' aldus wethouder Bert Pauli, 'dat ze haar kwaliteiten breed gaat uitdragen. Die liggen niet alleen op het gebied van voedsel [restaurants en Bossche bol]. Ook technologisch en op het gebied van onderwijs en onderzoek [ZLTO JB-ziekenhuis en HAS/AVANS-Jurgensinstituut] en cultureel en economisch [De Gruyterfabriek] zijn actuele en innvovatieve ontwikkelingen aan de gang.

De presentatie van het Bossche 'bidbook' in Utrecht in november 2008 met o.a. links burgemeester Ton Rombouts en bijna uiterst rechts stads-marketing coördinator Paul du Crocq.


augustus 2009
3 augustus 2009 Bisschop Toon Hurkmans 65 jaar, maar niet met pensioen

Bisschop Hurkmans vierde maandag 3 augustus 2009 met een receptie zijn 65ste verjaardag. In het bisschoppelijk paleis werd te midden van vrienden en relaties koffie met - een met 65 gedecoreerd - gebakje gedronken en daarna met een borrel op zijn pensioen gerechtigde leeftijd getoost. Maar Hurkmans gaat niet met pensioen, hij wil nog tien jaar doorwerken om de reorganisatie van het bisdom naar 57 parochies te kunnen begeleiden.

Antoine Bodar bracht een in Rome gemaakte nieuwe mijter mee die bedoeld is voor de bedevaart naar Rome die het jubilerende bisdom dit jaar organiseert.
Bisschop Hurkmans gaat, ondanks  het bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd, niet met pensioen.

foto © gerard monté, 23 januari 2005.
14 augustus 2009 Q-koorts poli in JB-ziekenhuis
Door een toename van aantal Q-koorts patiënten in de provincie opent het Jeroen Bosch Ziekenhuis een poli voor Q-koorts patiënten. Bij een deel van deze patiënten bestaat het risico op chronische klachten waaronder hartaandoeningen.
Bij meer dan 2000 mensen is dit jaar in Nederland Q-koorts vastgesteld, van wie er 1600 in Brabant wonen of woonden. De meesten zijn met medicijnen te helpen. maar bij een klein deelte is de ziekte chronisch. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft tot nu toe 20 patiënten met chronische Q-koorts geconstateerd.

22 augustus 2009 ontslagen bij Heijmans
Na de 650 ontslagen van 2008 volgen er nog eens 450 werknemers die er dit jaar bij Heijmans uitgaan. Bestuursvoorzitter Rob van Gelder had dat al begin dit jaar aangekondigd. In totaal komt dat voor het Rosmalense bouwbedrijf neer op 1.100 van de 7.354 voltijdbanen minder.

Uiteraard speelt de kredietcrisis met teruglopende en verliesgevende bouwprojecten en een dure re-organisatie het bedrijf parten. In ‘Vastgoed’ vielen de grootste tegenvallers, aldus Van Gelder.
Daardoor liep het verlies van Heijmans dit jaar van netto € 34 miljoen op naar € 43 miljoen euro. Zoals Van Gelder het eerder dit jaar al aankondigde, gaat het bedrijf de divisies in Duitsland en in Groot Brittannië afstoten.

27 augustus 2009 Inschuiven drie tunnels in Randweg/Spoorlijn

Donderdag 27 augustus 2009 20.00uur - 28 augustus vrijdag 02.00 uur
Hoogtepunt : Bovenleiding en spoorwerk.
Vrijdag 28 augustus 2009 - zaterdag 07.30 uur
Hoogtepunt : Grondwerk

vervolg vrijdag:
Voorbereidingen voor inrijden/inschuiven
Inschuiven faunapassage
Inrijden dek

Zaterdag 29 augustus 2009 - zondag 01.00 uur
Hoogtepunt : Aanbrengen overgangsconstructie vanaf 09.00 uur

Zondag 30 augustus 2009 - maandag 31 augustus 00.00 uur
Hoogtepunt : Terugbouwen sporen en bovenleiding r tot
fotoRandweg31082009pkDseptember 2009


3 september 2009
De Gemeente als subsidiënt en de VVV als uitvoerder, beheerder en contentmanagement gaan volgend jaar een toeristisch informatiesysteem [zuilen] opzetten, officieel Triple I systeem.

Wethouder Bert Pauli van o.a.  Economische Zaken, Financiën en Toerisme lichten de plannen voor een digitale zuileninformatie toe.

foto © paul kriele, 3 september 2009.

Het Noordbrabants Museum krijgt als eerste [pilot] een zuil op het binnenplein of in ontvangsthal. Op een tiental plaatsen in de stad, zoals SM's, Jeroen Boschcentrum en de Moriaan komt ook een interactieve infozuil
Maar -voorlopig -niet op de transferia en evenmin bij het station [..].
De informatie is vergelijkbaar met een - per minuut geactualiseerde - VVV-agenda maar dan digitaal. De flatscreen geeft ook wegwijs in de stad mbv routeaanduidingen en opgave van hotels en restaurants.

3 september 2009 eerste windmolen
Woensdag 3 september 2009 is op het dak van het Transferiumgebouw Pettelaarpark de eerste Bossche windmolen geplaatst. Deze molen, met sierlijk gestileerde wieken, gaat het fel rode kantoor van het Transferium en andere voorzieningen van stroom voorzien. De opbrengst bedraagt 2.200 kWatt per jaar.

Op het dak van het kantoor Transferium Pettelaarpark is de eerste Bossche windmolen geïnstalleerd.

foto © paul kriele, 4 september 2009.

Het Transferium, waarvan het gebouw is ontworpen door architect Joep Mol, ging op 4 juni 2009 officieel in gebruik.

9 september 2009 selectieve woontoewijzing

De gemeente gaat samen met de politie en de wooncorporatie Zayaz en Brabant Wonen in drie buurten in de Hambaken aan selectieve woontoewijzing doen. Dat wil zeggen dat huurkandidaten voor een woning in de Sprookjesbuurt, de Edelstenenbuurt en/of de Muziekinstrumentenbuurt niet in aanmerking komen als zij globaal gezegd voor minimaal 16 uur geen zinnige tijdsbesteding hebben [vrijwilligerswerk of arbeid], in het gezin of bij de inwonende kinderen van 12-18 jaar een veelpleger zit, of als er antecedenten zijn op basis van de opiumwet, geweldsdelicten of vermogensdelicten of overlast veroorzakend.

‘Het is een zwaar middel,’ zegt wethouder Geert Snijders, maar de situatie rechtvaardigt deze aanpak.


De Brede Bossche School op de Hambaken.
foto © gerard monté, 18 december 2003.

15 september 2009
De gemeente gaat –als gevolg van de crisis - het budget voor sociaal/culturele accommodaties in de periode 2010-2013 niet verhogen. De noodzakelijke verbeteringen moeten worden gefinancierd uit het heroverwegen van subsidies. Aanleiding van de aanscherping van het beleid zijn de exploitatieproblemen van diverse accommodaties. De Oosthoek is de eerste die door dit beleid moet stoppen.
Met dit aangescherpte kader wil het College zorgen voor financieel gezonde en goed functionerende sociaal/culturele centra. Ze doet een beroep op het zelforganiserend vermogen van inwoners, instellingen en bedrijven.

16 september 2009 najaar 2009 : 1e elektrobus
Komend najaar gaan in de stad de eerste kleinere, elektrisch aangedreven stadsbussen rijden. De Provincie, die de licensiehouder voor het openbaar vervoer is, heeft dat gisteren besloten. Bovendien zijn er elf elektro-oplaadpunten in de stad geïnstalleerd. Alles ihkv duurzaam vervoer.

Met wethouder Bart Eigeman aan het stuur en naast hem Alexandra  van Huffelen van New Energie van Essent en achterin burgemeester Rombouts introduceerden de drie elektro [openbaar] vervoer.

foto © paul kriele, 16 september 2009.


Wethouder Bart Eigeman van o.a. Verkeer maakte de energie besparende maatregelen rond openbaar  vervoer op dinsdagmiddag 16 september 2009 in TheateradParade bekend bij gelegenheid van de promotiecaravaan Haute Voiture.

17 september 2009: Weekeindje weg voor agressievelingen

Het gebruik van veiligheidsglas wordt de horecazaken - via een exploitatievergunning - dwingend opgelegd, aldus burgemeester Rombouts tegen Bastion Oranje op 7 september 2009.
Tien dagen later werd bekend dat er meer [calamiteiten-]verlichting op de Parade en de Markt wordt aangebracht en dat de horecazaken zelf moeten bijdragen aan een veiliger binnenstad. De kroegen laten voortaan -na sluitingstijd - de gevelverlichting langer branden.

Agressie en handtastelijkheden door jongelui die het uitgaanscentrum onveilig maken, kunnen rekenen op een onmiddellijker vastzetting tot maandagmorgen: het zgn. 'weekeindje weg'.


25 september 2009 afscheid Hanja May-WeggenBij haar afscheid als Commissaris der Koningin is Hanja Maij-Weggen de Provinciepenning van Noord-Brabant toegekend. Daarmee werd Maij-Weggen tevens ere-burger van de provincie. De uitreiking gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Bij die toekenning werd als reden vermeld: de manier waarop zij de belangen van Brabant en zijn inwoners heeft behartigd en door haar inzet op nationaal en internationaal niveau.

Provinciale Staten hebben vandaag -25 september 2009- op de afscheidsdag van hun commissaris, Hanja Maij een lied aangeboden, dat geschreven is door Harry Hendriks, de begeleider van Gerard van Maasakkers.
29 september2009 Markt [1]: Uittesten nieuwe voegen


Momenteel worden op de Markt enkele proefvakken aangelegd om een nieuw voegsysteem te kunnen testen. Aanleiding waren de klachten over de slechte bestrating waarover wethouder Jetty Eugster een maand geleden toegaf dat die inderdaad niet deugde, maar dan alleen wat de voegen betreft.

Stratenmakers van de Gemeente zijn bezig geweest de nieuwe voeg 'Megatrax' van VH-Infra uit Rosmalen, aan te brengen.

 Die substantie van cement wordt met een chemische middel aangevuld, waardoor er een flexibeler en toch een niet scheurende voeg ontstaat, die ook het zwaar verkeer kan weerstaan, aldus Piet van de Hoef, hoofd Beheer Openbare Ruimte. Ook de voeg 'Cheoply', die bij de luipoort van de St.Jan ligt en zich sterk houdt, wordt daar getest.


Oktober 2009
2 oktober 2009 Perron 3 geopend

Wethouder Eugster en burgemeester Rombouts openden vrijdag 2 oktober 2009 voor de Rosmalenaren een nieuw stadsdeelcentrum aan de Hof van Hollantlaan. Ze droegen een 'reiskoffer Perron-3' over aan de Rosmalense gemeenschap. Het open, transparante gebouw, dat aanpalend ligt aan het oude gemeentehuis, heeft het station in de nabijheid. Vandaar de naam Perron-3. In het project zijn de oudbouw [gemeentehuis] en de nieuwbouw glooiend met elkaar verbonden.

Perron-3 [l], dat glooïend overgaat in het  oude gemeentehuis [r].
foto © rob hoogeboom 25 maart 2009.

3 oktober 2009 Activiteiten rond nieuw marktplein
Wethouder Bert Pauli introduceert  als voleerd acteur de  door Hartje Den Bosch georganiseerde activitieiten rond de heropende Markt.
foto  © paul kriele, 3 oktober 2009.

De Markthandel houdt in oktober diverse feestelijke acties rond de heropening van de nieuwe Markt.
Wethouder Bert Pauli geeft zaterdag 3 oktober 2009 /12.00 uur de aftrap. Dat gebeurt samen met artiesten van het Mega Kerstcircus en met de Koninklijke Harmonie.

Oktober 2009 Rekenfout bij bouw nieuw museum

Door drie van de vier punten in de berekening van voordelen voor de bouw van het Stedelijk Museum SM's in de tuin van het Noordbrabants Museum af te wijzen, legt zelfs Rekenkamer, een commissie die door de gemeenteraad is ingesteld, een bom onder de locatiekeuze van het SM's.
De rekenkamer die de te verwachte exploitatie van het Stedelijk Museum onderzocht, vindt de ‘Voordelen van samenwerking SM’s en Noordbrabants Museum in het Museumkwartier onvoldoende uitgewerkt’ aldus dinsdag 6 oktober 2009 de voorzitter van de Rekenkamercommissie Berendsen.
Het SM's aan de Magistratenlaan.

foto © gerard monté, 3 juli 2005.

Voordelen van efficiencywinst en samenwerking na vestiging direct naast het NbM komen niet uit de verf. Van de eerder voorspelde winst ter zake van publieksbereik, aantrekkingskracht binnenstad, kosten bouw en exploitatie, levert alleen de investeringslast (bouw) een besparing op, aldus het onderzoek.
Juist die vier voordelen had de gemeente van de keuze voor de museumtuin overtuigd [..].

Behalve dat 'de zoektocht naar voordelen nog niet is uitgewerkt is er evenmin een businessplan. Het cultuurbeleid dat aan een samenwerking richting moest geven, biedt onvoldoende basis voor het SM’s,' zegt voorzitter Berendsen van de Rekenkamer.

19 oktober 2009 AVITAX failliet

Het van ouds Bossche taxi bedrijf AVITAX -Auto Verhuur Inrichting- is failliet. Het bedrijf kan de rekeningen niet meer betalen. Daardoor zijn de schulden opgelopen tot een kleine € 5 ton. AVITAX nam zelf al drie jaar geleden het toen noodlijdende RUTAX over.

Voor die overname moest diep in de buidel worden getast en dat maakte de financiële positie van AVITAX nog kwetsbaarder**.

AVITAX, gevestigd op de Vutter werd in 1957 opgericht door Pierre de Bont, de grootvader van de huidige directeur Wim de Bont, die het bedrijf al overdeed aan diens zoon Wim jr. . Deze verkocht de taxicentrale in 2008 verkocht aan het Schijndelse busvervoerbedrijf Dortmans. 

15 & 16 oktober 2009 Bewaking rond advocaten

De Bossche politie heeft een 35-jarige Bosschenaar donderdagmorgen 15 oktober 2009 aangehouden die Van der Biezen [46 jr.] met de dood zou hebben bedreigd. De man kwam op verzoek van de politie zelf naar het bureau.


Bewaking rond advocaat Van der Biezen

De Bossche advocaat Arthur van der Biezen, compagnon van Jan-Hein Kuipers, kreeg vanaf deze week permanente politiebewaking. Die is ingesteld vanwege Van der Biezens rol in enkele spraakmakende zaken, zoals de heling van 5 schilderijen uit het Frans Halsmuseum [september 2008], waarbij hij in kontakt zou zijn getreden met een van de getuigen en de moord op de Youssef Chahbouni [8 april 2009], in welke zaak hij een van de verdachten verdedigd.


19 oktober 2009 straatcoaches in probleemwijken
De gemeente zet vanaf januari 2010 in de wijken Hambaken, Oost en Schutskamp/Kruiskamp [6] straatcoaches en [2] gezinscoaches. De maatregel is bedoeld om het gevoel van veiligheid bij de burgers te vergroten Vooral het aspect van -soms agressieve - hangjongeren is de reden van deze maatregel.
Herkenbare Straatcoaches kunnen die jongeren aanspreken op hun gedrag en mogelijk -bij een delict - overdragen aan de politie, of de ouders confronteren met het gedrag van zoon/dochter.
De coaches gaan naast de jongerenwerkers van Divers en naast de Marokkaanse buurtvaders werken.
De wijken zijn gekozen op basis van de problematiek van -veelal - Marokkaanse hangjongeren die op het Rivierenplein, op het Wielsem en in de Kruiskamp actief zijn. De aanpak kost € 300.000 en wordt deels door het Rijk vergoed.

19 oktober 2009 weblog Janus Kiep stopt

De Bossche stadsblog Janus Kiep is teneinde. Met 'Adieu' en een foto van een saluerende Janus Borghs eindigt dit initiatief dat dateert van 2004. De redactie schrijft dat '..er een werkelijk ander tijdperk is aangebroken [dan in 2004 !!]'.

'Het Bloggen is overgenomen door nieuwe [..] media zoals LinkedIn, Hyves en Twitter. Bloggen is dood,'' is het merkwaardige zelfs ongeloofwaardige excuus van de redactie van Janus Kiep.

Nog opvallender is de redenering dat '..zes jaar later de burgers via andere media de politiek hebben weten te bereiken. Beheerder/redacteur Wim van Erp bevestigt dat de site is gestopt en '. ..de redacteuren naar huis zijn gestuurd. Volgend jaar komen wij met iets nieuws. De plannen voor de oprichting van een politieke partij lukt vooralsnog niet, vanwege de korte voorbereidingstijd, 'aldus de voormalige kernredactie van de weblog Janus Kiep.

21 oktober 2009 Ook Provincie krimpt in

Door grote kortingen, lagere rentes en bezuiniginen van het kabinet, wordt de Provincie gedwongen werk uit te besteden en efficiënter te gaan werken. Gedeputeerde Essed stelt, aldus de Provinciesite, dat de eigen organisatie kritisch tegen het licht zal worden gehouden.

Dat houdt een geleidelijke vermindering in van arbeidsplaatsen. De NRC rekent op eenkwart, ofwel 340 van de 1340 arbeidsplaatsen minder.21 oktober 2009 Meer respect voor bomen

Op verzoek van Groen Links ['Het Bosch van de Hertog'] en omdat het huidige beleid verouderd is, komt de gemeente met een nieuw bomen - beleids -plan en een bomenverordening. Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor de gemeentelijke bomen, ook voor bomen van anderen worden nieuwe regels opgesteld.


Nieuw is dat bewoners, bedrijven, woningbouwverenigingen of projectontwikkelaars ook met een bomenbeleid te maken krijgen.

Bomen worden ingedeeld in drie categorieën: monumentale bomen, structuurbomen en sfeerbomen. Verder wordt de waarde van de boom gebruikt bij afwegingen over de boom.

De 40 m hoge kastanje die ook nog moet wijken.

foto © frank donders 5 mei 2009.


22 oktober 2009 Parade: Kastanjes maken plaats voor linden

De lindenboom, een symbool in het Bossche stadswapen, keert terug op de Parade. De kastanjebloedingziekte heeft bijna alle bomen aangetast, veel meer dan eerder werd ingeschat. Sommige bomen vertonen scheuren in stam en takken.


De kans bestaat dat de gemeente uit oogpunt van veiligheid eerder tot kappen van de bomen zal besluiten. Dat kappen was gepland in het najaar van 2010. Alle bomen zouden dan in één keer worden geveld.
Ontwerpbureau Lubbers, die de opdracht kreeg voor de herinrichting van de Parade, kan zijn plan -compleet met lindenbomen- vrijelijk uitvoeren.

De eerste linde werd als voorbeeld door Bruo Lubbers op de Parade geplaatst.
foto © marc venrooij, 5 april 2009.22 oktober2009 taxikeurmerk voor carnaval 2010

Den Bosch gaat een taxikeurmerk invoeren. Dat is een afspraak van de gemeente met de taxibranche. In die afspraken zijn voorwaarden vastgelegd waaraan een taxi [bedrijf] moet voldoen. Doel is de kwaliteit van het taxivervoer op te schroeven, maar nog meer om een beter toezicht op een bonafide branche te krijgen. Alleen taxis [ook een zelfstandige chauffeur] die een keurmerk heeft/hebben mogen op speciale standplaatsen parkeren.
Het keurmerk, dat een initiatief is van de branchevereniging Taxi.nl moet nog voor carnaval 2010 worden ingevoerd.
Taxilogo

November 2009

4 november 2009 Meer bezwaren tegen hostelopzet
De drie oppositiepartijen hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor kleinere hostels.
De bezwaren tegen grote [35 personen] hostels worden steeds breder. Na de VVD en het CDA, die die omvang al ter discussie stelden, volgt nu ook de PvdA. De SP steunde al helemaal niet het Collegevoorstel voor de locaties Zuid [Geert
Grootestraat] en Hintham [Henri Bayensstraat]. Ook Bosch Belang vroeg om een heroverweging. In een persbericht deelt D'66, die met de verkiezingen in maart 2010 mee gaat doen, mee dat haar voorkeur uitgaat naar hostels - in een woonwijk - met maximaal 15 bewoners. 'Het traject dat B&W hebben doorlopen was ongelukkig. Burgers werden er niet bij betrokken', aldus D'66.
Geert Grootestraat: Voormalig kantoorgebouw Zuid  bestemd voor hostel.
foto's  © paul kriele, 2 juli 2009.
Voormalige basisschool Hintham bestemd voor hostel.

Eind november 2009 Uitstel besluit hostels
Zoals verwacht ging de raad dinsdagavond 15 december 2009 unaniem accoord met de motie van de coalitie om het finale besluit over de twee -op Zuid en in Hintham te vestigen - hostels, in maart 2010 te behandelen. Daardoor krijgen de omwonenden inspraak en de gelegenheid alternatieve locaties aan te dragen.

6 november 2009 De Moriaan: Ruimer en publieksvriendelijker VVV-kantoor


De Moriaan, daterend van rond 1224, wordt beter toegankelijker gemaakt en ruimer ingedeeld.
Dat gebeurt door het installeren van liften[ buiten- en binnenzijde] en het verplaatsen van de ‘jaren 60- kantoortjes!’ naar de zolders.
Die mogelijkheid, die past in de nota ‘Integrale Visie Toerisme’, komt in zicht nu de monumentenstatus ondergeschikt is gemaakt aan een publieksvriendelijk gebruik.

De gemeenteraad moet zich voorjaar 2010 nog over de verbeteringen uitspreken.8 november 2009 parkeergarage Keizerstraat geopend

De parkeergarage Keizerstraat is na ruim een jaar verbouwing voor ambtenaren en ook - beperkt - voor binnenstadsbewoners geopend**. Die kunnen er 's avonds [maandag t/m vrijdag] en in de weekeinden en op bepaalde feestdagen terecht tegen een abonnement [€ 48 per maand]. Op werkdagen - tot 17.00 uur- mogen ambtenaren er parkeren. De garage bevat slechts 86 tegen voorheen 150 plaatsen.


foto's © paul kriele, 9 en 20 november 2009.

De garage was eerst bedoeld als een volautomatische garage, maar functioneerde niet toen hij begin 2003 gereed kwam. Daarop werd ie bestemd tot een parkeergarage voor ambtenaren met specifieke parkeermogelijkheid voor binnenstadsbewoners. Bezwaren van omwonenden blokkeerden de mogelijkheid om hem in de weekeinden voor winkelend publiek te gebruiken....

December 2009

2 december 2009 Scooterrit naar milieuconferentie Kopenhagen
Na een bisschoppelijk zegen vertrok woensdagmorgen 2 december 2009 vanaf de Parade honderd -elektrisch aangedreven - scootermobielen voor de eerste etappe van The Road to Copenhagen. Daar vindt op 15 december 2009 de klimaattop plaats.
De Road to Copenhagen, waarvan deze groep de voorbode is van nog eens 200 Duitse en Deense jongeren, is een initiatief van Essent ter promotie van de vermindering van CO2 als uitlaatgas.
Voorafgaand aan de start werden de - veelal jonge - deelnemers toegesproken door wethouder Bart Eigeman die hen wees op hun -alles bepalende - toekomst. en uiteraard op het milieu.

Na de zegen van bisschop Hurkmans ging The Road to Copenhagen met een startschot van burgemeester Ton Rombouts op weg begeleid door monteurs, specialisten van Essent en enkele verpleegkundigen. 

Bisschop Hurkmans zegent de jonge scootterrijders voor een behouden reis.
foto © marc venrooij, 2 december 2009.


17 december 2009 start bomenkap Museumtuin

Na de raadsvergadering van 15 en 16 december 2009, waarin de weg vrijkwam voor de bouw van het nieuwe Stedelijk Museum in de Museumtuin, werd iov de provincie donderdag 17 december 2009 gestart met het kappen van bomen in de museumtuin.

Die kordate stap was ingegeven, aldus wethouder Geert Snijders, door het archeologisch onderzoek, dat op 15 januari 2010 moet beginnen. Ook spelen mee de bouw van het SM’s [vanaf 1 juli 2010] en de kosten die maandelijks bij verder uitstel oplopen.

De bezwaarmogelijkheden [laatstelijk het beroep bij de Raad van State op 3 december 2009] waren ook uitgeput, aldus een moegestreden Helmus Boons van de stichting Boom & Bosch.


22 december 2009 Geen stadspas maar participatieregeling

De gemeente Den Bosch voert geen stadspas in maar een participatieregeling, waarmee inwoners onder het minimum gemakkelijker aan allerlei zaken kunnen meedoen. Te denken valt aan lidmaatschappen en activiteiten van sportclubs, culturele verenigingen en het bijwonen van voorstellingen e.d. .
Het voordeel van een participatieregeling is, zoals CDA-er Ben Wagemakers het woensdag 16 december 2009 in de raad verwoordde, dat er meer geld bij de - zwakste - doelgroep terecht komt, met name de eenoudergezinnen met kinderen.
Nagenoeg alle fracties, muv de VVD, die uiteindelijk tegen de participatieregeling stemde, is dat een stadspas duurder is uit te voeren en de - goedkopere - participatieregeling [€ 550.000 ] een grotere doelgroep bereikt.

Van Maerlantstraat.
foto © marc venrooij, 17 december 2009.
Het jaar werd kil en wit afgesloten wat naast sneeuwpret ook voor veel overlast zorgde en klachten over een trage sneeuwruiming.Terug naar boven