Terugblik op1985 Nu geen viering 825 jaar DenBosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2010 | Gewijzigd op: 25-10-2010


Dit jaar is er geen viering van het 825-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch.
1985 is voor vele Bosschenaren een vergeten jaar. Leden van de Stuurgroep, die belast waren met de voorbereiding en coördinatie van het feest rond het 800-jarig bestaan van de stad, waren er nog het meest intensief bij betrokken. Maar zij hebben er geen imagoschade aan opgelopen.
De kosten bedroegen [voor de gemeente] twee miljoen gulden, ofwel 900.000 euro. In juni 1986 kwamen ze met het eindverslag waaruit bleek dat ‘..er geen financiële tegenvallers waren’.
Groot resultaat was de promotie van de stad, toevalligheid het gereedkomen van de restauratie van de St. Jan, wat gepaard ging met bezoeken van de paus en koningin Beatrix. En als minpunt de stedenband met Leuven en Trier, die dat jaar niet goed uit de verf is gekomen. Ook werd door het toenmalig lid van de Stuurgroep Gé Rovers, het achterblijven van een promotieplan voor de stad als minpunt gezien.

De voorbereidingen begonnen al in 1979. Er werd toen alvast 500.00 gulden, ofwel 225.000 euro voor uitgetrokken. Maar daar moet dan wel weer 50.000 gulden voor worden afgetrokken voor een geschiedschrijving van ’s-Hertogenbosch [1e deel 1185-1990] van de voormalig stadsarchivaris drs. Petrus Kuyer. Maar Kuyer kwam een paar jaar te laat met het resultaat van zijn doorvorste studie, waar hij maar geen genoeg van kon krijgen…

Voor vele deelnemers en mogelijk ook de toeschouwers van 25 jaar geleden zal er ergens in hun geheugen mogelijk nog een plekje zijn aan dat herinnert aan een van de evenementen uit dat jaar.

Stuurgroep 800
De Stuurgroep 800 stond onder leiding van de toenmalige burgemeester, de nu in Nieuwenhage van zijn pensioen genietende mr. Ben van Zwieten.
Vice-voorziter was de oud-wethouder voor D66 Jan van Berkom, die laatstelijk nog voorzitter was van de jury van het Grôôt Bosch dictee en af en toe zijn nek uitsteekt als hem iets in de plaatselijke politiek niet bevalt.
Naast de eerder genoemde Gé Rovers, was ook Wim Claessen lid van de Stuurgroep 800. De oud-directeur van het Theaterfestival Boulevard, en tegenwoordig bekend van Circo Circolo dat hij in Liempde opzette, was toen directeur van Bosse Nova.
Rudy van Eekert, toenmalig Heineken personeelchef, is ook nog actief, bijvoorbeeld als voorzitter van de Heemkundekring de Boschboom.
Helaas ontvielen ons oud-Rabodirecteur Joop Jansen en de hockeycoach Wim van Heumen.

De heropgerichte Stadspijpers dateren van 1985.

Links:  2004 werd een eigen clubhuis, repetitielokaal, annex kantoor in gebruik genomen aan de Pater van den Elzenstraat.
Onder : Een optreden tijdens een festival in 2005 in Maastricht.
foto's © gerard monté, 30 januari 2004 en 12 juni 2005 .

Drie primeurs
Het programma is te uitgebreid om hier te noemen. Maar emorabel zijn twee nieuwe zaken: De oprichting van de Stichting Binnendieze die de vaartochten op de Binnendieze behartigt. Dat was een initiatief dat ontstaan is vanuit de Uilenburgondernemers. onder wie de fietsenwinkelierster Riet Kemps, de folkloregroep Janus & Bet, belastingadviseur Van Son, wijlen Ben van Gemert, die docent was aan de Groenschool en ontwikkelaar van de winkelgalerij Lombardje en de Vismarkt en kroegbaas Jan van Kollenburg. ’Hun’ stichting ging echter op de fles.
Maar de idee werd in 1986 overgenomen door de Kring Vrienden van ’ s-Hertogenbosch, zo licht oud-Kringvoorzitter Herman van den Heuvel toe. Het Kringbestuur stelde de statuten op, die het fiat kregen van de toenmalige wethouder Jo van de Berg. Met een exclusieve pacht van de Binnendieze kon ‘de Kring’ de vaartochten beginnen.

Een ander initiatief kwam van Marcel Ploegmakers. Met behulp van de scoutsman Frits van Vugt richtten zij de van oorsprong gemeentelijke folkloregroep De Stadspijpers opnieuw op. Dit jaar werd daarvan nog het 25-jarig bestaan gevierd.  Zie ook  www.stadspijpers.nl/history.html.

Al vóór de vaartochten op de Binnendieze van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, hield een ondernemersclub uit de Uilenburg in 1985 vaartochten op de Binnendieze..
Vanaf 1986 werden met het deponeren van de statuten bij de gemeente, de vaartochten voorbehouden aan de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch die de in 1986 opgerichte Stichting Binnendieze dagelijks [begin april- medio oktober] verzorgt.

Boven de opstapplaats en rechts een doortocht door de Grote Hekel.

foto's © gerard monté en paul kriele,  21 augustus 2001 [boven] en 7 juli 2007.
 

Boschjemijne
Een derde initiatief [oorspronkelijk bij Jan van der Schoot] was de musical 'Boschjemijne'. Deze Theater Muziekspektakel Boschjemijne'' werd opgevoerd van  zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei in het -toen nog - Casino. In het script ging men ook geregeld met ' een historische doortocht' terug in de tijd..
De productie, waarvan de leiding ivm overlijden van Van der Schoot +6 maart 1984 door Guus Bos werd overgenomen, stond onder auspiciën van de Stichting Musical Den Bosch 800. die in april 2005 -bij 60 jaar bevrijding -nog de musical 'Bevrijdingskind' ten tonele bracht.
Boschjemijne trok met 16 voorstellingen 10.000 bezoekers.Zie de site vanBoschjemijne

grote investering
Van Den Bosch 800 horen we niets meer. Van de feestjaren daarvoor komt soms nog wel een lied of ontwerp naar boven. Van Den Bosch 825 jaar vernemen we al helemaal niets. Het wachten is op 2016, wanneer het Jeroen Boschjaar wordt gevierd met een budget van geen 2 miljoen [gulden], maar met een budget van euro 36 miljoen, waarvan 8 miljoen door de gemeente wordt ingenomen.
Voor sommigen is die investering een reden om te treuren, maar de stad zal er wat ‘benchmarketing’ [stadspromotie] betreft, best goed uit komen. Dat zei de Stuurgroep al 25 jaar geleden en dat wordt door insiders nog steeds beweerd: voor elk uitgegeven tien euro ontvangt de stad er vier-zes terug.
Tegenstanders kunnen over zo’n uitgave alvast treuren op zaterdag 6 november 2010 bij een Bosch’ Requiem [Pierre de la Rue] in de St,Jan. Met de uitvoering van de Stichting Jheronimus Bosch door de Capella Praetensis wordt een middel eeuwse traditie heropgepakt.


Terug naar boven