Voor het eerst de kosten van stadsbestuur transparant !

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-05-2013 | Gewijzigd op: 26-05-2013
Het stadsbestuur heeft  vanaf dit jaar haar declaraties voor het eerst openbaar gemaakt*. Op de gemeentepagina staat voor het eerste kwartaal 2013 van alle wethouders, gemeentesecretaris en de burgemeester een kostenoverzicht: 'Openbaar register bestuurskosten'. Dat volgt uit een verzoek van D66 van november 2012  om de declaraties van het stadsbestuur transparant te maken. Het kabinet is er al toe overgegaan.
Aanleiding voor het verzoek van D66 waren exhorbitante kosten van burgemeester [cursus € 13.000] en vermeende cursuskosten van € 5.000 wethouder Bart Eigeman, die ook nog eens dat jaar vertrok.


Van het stadsbestuur zijn voor het eerst de 'bestuurskosten' openbaar.
Het scheelt wel ...., dit jaar nagenoeg geen kosten en in 2012 nog aanzienlijk.


foto © paul kriele, 6 maart 2012.

In 2012 declareerden de wethouders Weyers, Snijders, Schouten en Hoskam voor vergaderkosten/verteringen niets.
Ook dit jaar komen er geen declaraties van verteringen meer voor. Ook wethouder Huib van Olden, die in 2012 nog voor € 800 aan kosten bij  vergaderingen/verteringen inbracht, doet dat dit jaar niet meer. Alleen burgemeester Rombouts brengt nog ruim € 200 aan vergaderingen/verteringen in.
Aanzienlijke posten
Er komen voor het eerste kwartaal 2013 nog wel een paar posten voor die aanzienlijk zijn:
bijvoorbeeld contributies bij wethouder Ruud Schouten, van Groen Links nog wel..,  voor bijna € 5.500 en voor  cursussen voert wethouder Jeroen Weyers, nog een beginnend wethouder..,  € 2.300 op.
*Zie uitvoerige inhoud op pagina gemeente : kosten
Zie ook artikel:  D66 wil declaraties stadsbestuur openbaar. dd. 4 november 2012.