Stadhuis: Regenboogvlag op coming outdag gehesen

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-10-2019 | Gewijzigd op: 12-10-2019
Op vrijdag 11 oktober 2019, de jaarlijkse coming outdag werden door wethouder Mike van der Geld en Emanuel op het bordes van het stadhuis, in aanwezigheid van circa 40 genodigden uit de COC- en LHBTI-wereld de regenboogvlag, als teken van diversiteit en verbintenis gehesen. Daarvoor was er in de Oranje Galerij een ontbijt gevolgd door enkele toespraken.
.....

-Hierboven: De geëmotioneerde toespraak van de nog jonge, uit een streng Arabisch milieu gevluchte Egyptenaar Emmanuel, die zijn levensverhaal over zijn problematisch, ontluikende geaardheid als voorbeeld  openlijk voor anderen verteld om hen 'een steuntje in de rug' te kunnen geven. .
-Hieronder: De cermonie op en voor het bordes van het stadhuis tijdens de jaarlijkse viering van de coming outdag, wanneer de veelkleurige [dieversiteit] wordt gehesen.


foto's © paul kriele, 11 oktober 2019.
 
.....
.....................

De eerste spreker, wethouder Mike van der Geld, zag een toename van bezoekers waarvan hij later zei te hopen dat volgend jaar zij niet meer allen tezamen op het bordes van het stadhuis zullen passen. Zelf had de wetouder, die op deze coming outdag een roze stropdas omgeknoopt, aangeschaft met het Eurovisiesongfestival. Van der Geld verwees naar het op j.l. woensdag onthulde regenboogbankje op de Wilhelminabrug waar ‘plaats is voor iedereen’ .
Aan de twee vertrekkende bestuursleden van het COC [regio ’s-Hertogenosch- Oss], Jan van Velthoven en Peter Sleutjes gaf hij- aan de een - aan het front- en aan de ander -achter de schermen- opererend, de eer dat er door hun opgezette activiteiten de vereniging nieuw leven is ingeblazen. 'We mogen voor het CO terugkijken op succesvolle jaren. Ook de Gay traight Alliances was een mooi resultaat,’ aldus de wethouder die aan beiden de versierselen, behorend bij de ere-functie regenboogambassadeur uitreikte, zoals ‘.. het de portefeuillehouder heeft behaagd..’..
 
Voormalig bestuursleden van COC regio
's-Hertogenbosch-Oss, voorzitter Jan van
elthovenen -onder meer -redacteur Peter Sleutjes
werden door wethouder Mike van der Geld
tot Regenboogambassadeurs benoemd.


foto © paul kriele, 11 oktober 2019.
................................................................................................
 

Vervolgens introduceerde Van der Geld, Anja van Hout, die als duo-voorzitter van het COC 'in een nieuw jasje is gestoken'.
Van Hout nam zich voor zich met name in te gaan zetten voor de organisatie van de LHBTI-gemeenschap om te laten zien aan de maatschappij dat we mensen zijn. Ook gaat zij voorlichting aan scholen bevorderen*, sportclubs benaderen om daar meer aandacht aan homoseksualiteit in hun vereniging te schenken en wil zij zich inspannen voor de veiligheid van LHBTI-ers. 'Er zijn al regenboogpunten in de stad, maar bij dat initiatief zouden ook horecazaken zich aan moeten aansluiten,' aldus de nieuw benoemde COC- voorzitter Van Hout.
Anja van Hout besloot met: ’Mijn droom is te vorkomen dat er nog jonge LHBTI-ers zelfmoord zouden plegen. Want in die groep is het zelfmoordpercentage 5x zo groot dan bij hun leeftijdgenoten’.

*Vernieuwd lesprogramma
Wethoduer Mike van der Geld nam op deze ceremonie een vernieuwd lesprogramma 'Divertsiteit' voor basisscholen in ontvangst en deed dat wethouder Thijs van Kessel in Oss. Daarin zijn transgender en bisesksueel aan toegevoegd. 

Veel indruk maakte Emmanuel, die wat jaren teug uit Egypte naar Nederland vluchtte, omdat hij, als ontluikend homofiel, de spanning in een Arabische cultuur met een nog strengere, hoewel hoog opgeleide ouders, zoekend naar zijn eigen identiteit, niet meer kon verdagen. Emotioneel was zijn verhaal dat hij in het Nederlands sprak, waarvoor hij intussen aan de UvT de pre-bachelors graad Nederlands studeert, dat hierdoor ook bij de aanwezigen in de Oranjegalerie tot emoties leidde . In dit vrije land, waar hij soms nog openlijker voor zijn geaardheid en liefde tot zijn vriend zou willen zijn, ervaarde hij ook hier soms [‘zelfs bij slimme mensen..’] onbegrip, maar ook vaak een, wat hij noemde, ’een steuntje in de rug’.
Hoewel Emanuel voor de eerste keer achter een spreekgestoelte stond, vertede hij bewust zijn levenservaringen omdat hij hiermee hoopt anderen ‘een steuntje in de rug’ te kunnen geven. En zoals ceremoniemeester Irene Koster het verwoordde: ‘We zijn allen onder de indruk van wat je hebt verteld’.
Hierna verplaatste de coming outdagviering zich naar het bordes van het stadhuis waar nog net voor allen plaats was… , zoals wethouder en de ceremoniemeester Irene Koster [afdeling communicatie] hadden gezinspeeld. Daar werd een groepsfoto gemaakt en door wethouder Mike van der Geld en Emanuel de regenboogvlag gehesen.

Terug naar boven