Groene Delta-projecten worden meer zichtbaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-10-2009 | Gewijzigd op: 16-10-2009
Betrokkenen en bestuurders maakten vanmorgen een excursie  ihkv De Groene Delta. Met een bus deden ze diverse projecten aan, zoals het graven van poelen tbv vogels en amfibieën in de Gement, de padenaanleg en de waterhuishoudingverbetering in het Bossche Broek, een bezoek aan de Dungense hertogboer Sleutjes, die zijn bedrijf -naast agrarisch - heeft omgezet in een meer toeristische en op regioproducten gericht bedrijf. Fons Sleutjes woont bovendien aan de Keerdijk die een restant is van de linie van Frederik Hendrik [zie bericht]. Overigens zat ook hertogboer Nicky Sanders in de bus, die voor de gasten eigengemaakte appelen en perensap had meegebracht.

Ook St. Michielsgestel stond op het program, waar na jaren soebatten, het Hart van Gestel wordt opgeknapt . Daar is geld voor vrijgemaakt. Daarbij wordt ook de Dommel betrokken door de rivieroevers glooiend te maken en de rivierloop minder strak.

Nicky Sanders een van de hertogboeren van de Groene Delta, die al vijf jaar geleden begon met de omzetting van zijn bedrijf in agrotoerisme.

foto's © paul kriele, 14 oktober 2009.
Een van de stopplaatsen was bij hertogboer Fons Sleutjes die de gasten ontving met broodjes en worstenbrood. Sleutjes organiseert voor de groene Delta vaartochten gekoppeld aan een fietsrit en biedt op zijn hof vergaderfaciliteiten aan.

Onderweg naar Het Bossche Broek passeren we de aanleg van de Randweg waar twee faunatunnels de ecologische zone van Gement met die van het Bossche Broek gaan verbinden, aldus Hugo van de Wal van Natuurmonumenten.

Met de herinrichting van het Bossche Broek was jaren terug eigenlijk al het waterschap Maas en Aa begonnen. Dat project is ingepast in de Groene Delta. De gemeente Den Bosch maakte 80 hectare vrij en verkocht de grond aan
Staatsbosbeheer.

In de polders komen wandelpaden, die afgezet worden met palen waartussen schapengaas wordt gespannen, aldus Jac Hendriks van Staatsbosbeheer. Honden kunnen dan niet meer op de weiden komen en daar de vogels en reeën verjagen.
Op de oever van de Dommel wordt nog binnen twee weken een uitkijkpost geïnstalleerd. Een wandelpad op vlonders komt te liggen nabij de Sterrenbosweg, haaks op de Singelgrachtweg, zodat ook bij regen en in de  winter droog gewandeld kan worden. Sommige sloten worden gedempt en andere gegraven om het grondwater op een hoger niveau te brengen. Eind oktober 2009  moet dit deel 'Bossche Broek' zijn afgerond.
'Ook een oude Dommelloop wordt weer teruggegraven en eindigt bij de grote Hekel,' aldus Hendriks.

Dungense Keerdijk en Kloosterstraat
Samen met de BMF en de ZLTO  komt ook de Kloosterstraat in beeld. Jan Rijen van de BMF benadrukte dat voedsel rond de stad belangrijk is. Dat is een spannend traject. In hoeverre de Kloosterstraat e.o. daar bij betrokken wordt ..is de vraag. Primair is er landbouw mogelijk. Maar over toerisme, daar valt met provincie en gemeenten over te  praten.

'Den Dungen moet weer de moestuin van Brabant worden' klonk het in de bus waar door Nicky Sanders vers fruit werd uitgedeeld.
Rijen benadrukte dat het belangrijk is om de stad met de voedselproducenten in kontakt te brengen. De betrokkenheid  van de stedeling met het platteland en het product zou versterkt moeten worden om meer de achtergrond van de boer en zijn product kenbaar te maken.'

-Boven:  Langs de Dommel zijn poelen aangelegd waar zoals hier, de Canadese knobbelganzen grazen.
Daar komt ook een uitkijkpost met een verrekijker.
-Rechts: weiden worden afgezet met palen, waartussen schapengaas wordt gespannen, zodat honden niet de reeën en vogels kunnen opjagen.

foto © paul kriele, 31 augustus en 13 oktober 2009.

Na het Bossche Broek was de bestemming de Gement.
In de Gement, aan de Honderdmorgensedijk, worden 13 poelen uitgegraven. Die zijn nuttig voor de weidevogelstand zoals de grutto, maar er zullen ook amfibieën, zoals de kamsalamander en de weidekiker van gebruik maken. De aanleg gebeurt ism de gemeente Vught, het Brabants Landschap en de Weidevogelbeschermingsvereniging


Gedeputeerde Onno Hoes en de Vughtse wethouder Ben Brands beklommen de cabine van de graafmachine om er het eerste zand te verzetten. Het duurde even voordat de twee bestuurders de machine van Van Kuijk b.v  met machinist Ron de Pinth onder controle hadden. Na enkele 'steigers' kon de eerste hap zand genomen worden.


foto's © paul klriele, 14 oktober 2009.

Tot slot van de rit werd er naar St. Michielsgestel gereden, waar wethouder Joke van Doorn een uitleg gaf over het Hart van Gestel, dat door supermarkten was aangetast en weer een dorpshart moet worden en waar ook het Dommeldal bij betrokken is.  Meanders en glooiende oevers moeten de natuur daar gaan versterken. Daar is met volledige instemming van de Provincie, aldus Hoes en omliggende gemeenten, aldus Geert Snijders, geld voor vrijgemaakt via de GIOS-regeling.

2010 het Jaar van de biodiversiteit
Onno Hoes maakte enkele kanttekeningen bij de Groene Delta. 'Sommige dingen gaan voorspoedig en andere schieten weer niet op door bijv. grondverwerving. Maar het bijzondere van dit project is dat je onderling kunt schuiven. Wie het eerst klaar is krijgt het geld..',  zegt Hoes, die beklemtoonde dat met deze excursie aangetoond wordt dat we iets doen. 'Deze bustocht laat zien dat al die projecten aan elkaar gekoppeld worden.'

De Groene Delta geeft ook een impuls aan de biodiversiteit.
'Het jaar 2010 is door de VN uitgeroepen als het jaar van de biodiversiteit, ' aldus Hoes, die voorzitter wordt van het Nationaal Comité.
Documentaire
Op 17 december 2009 zendt de NCRV-televisie een documentaire uit over de Groene Delta.
Er zal nog een Neiuwsbrief volgen en een nog te openen website waarschijnlijk www.degroenedelta.nl

Terug naar boven