Groene Delta-projecten rond de stad/ 9 miljoen gereserveerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-11-2008 Partijen maken afspraken aanleg natuur ihkv Groene Delta den bosch, 16 januari 2008
Vanmiddag 16 januari 2008 is in het Eetcafé De Boerderij op de Herven een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen partijen die betrokken zijn bij ‘de Groene Delta’, ofwel de natuur in en om Den Bosch. De overeenkomst met gemeenten rond Den Bosch, provincie, Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, de Hertogboeren en Milieufederatie, Waterschappen en Staatsbosbeheer moet uiteindelijk leiden tot uitvoering van tal van natuurprojecten. Daarin zitten vervat onder meer de aanleg van ecologische zones, tussen bijv. de Gement en het Engelermeer [de Maasroute op palen], het terugbrengen van oude - soms waterrijke – natuurzones, en de aanleg van een fietsroute langs de verdedigingslinie van Frederik Hendrik [1629] en de aanleg van vispassages[Crevecoeur]. 

De produkten uit de streek door 'de Hertogboeren' uitgestald in De Boerderij.  Wethouder Jetty Eugster, die Geert Snijders vanwege dienst ziekte verving.
 

foto's © gerard monté [l. en onder] paul kriele [boven], 17 januari 2008.
Na de ondertekening poseren de partijen even op terras van De Boerderij op de Herven.
5e v.l. Wethouder Jetty Eugster.
De projecten met stip aangegevenin en rond Den Bosch. De stad ligt centraal in het witte deel centraal waar de riviertjes Dommel Aa en Dieze samenkomen.

Namen bij foto hierboven: De ondertekenaars op de linker foto. De waterschappen Dommel, Aa en Maas, de gemeenten [Vught, Heusden en St.Michielsgestel en Vlijmen], Provincie en de Brabantse Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Hertogboeren en ZLTO.
Middenin, de enige man zonder muts, gedeputeerde Onno Hoes. De Provincie, die veel aan natuur en buitengebied doet, draagt het grootste deel bij. Als 2e voorbeeld: Truckerscafé Treurenburg ligt zowel nabij het Bedrijfspark Treurenburg, maar ook bij de natuur [Maasuiterwaarden]. Voor beide doelgroep: als lunchcafé en ook als passantencafé kan het straks van betekenis zijn.
Wethouder Jetty Eugster onderstreepte in haar toespraak het belang van deze ondertekening. Deze 'bezegeling' geeft richting aan de uitvoering van de Groene Delta,' aldus Eugster die vooruitlopend op de bustocht door de Groene Delta, de vele details van het project nog eens aanstipte en het belang en nut [ecologie, c.q. toerisme] van realisatie daarvan aangaf. 

Ook particulieren zijn of worden aan dit streven gekoppeld , zoals uit voorbeelden blijkt. Rond kasteeltje Meerwijk, dat in eigendom is gekomen van een industrieel, komt na overleg geen gecultiveerde siertuin maar een natuurtuin. Achterlangs is een fietspad voorzien en mogelijk zal het oude pontje naar Engelen worden heropend. Zelfs wordt er aan gedacht kasteel Meerwijk weer in het water te plaatsen.

Zo zijn er nog veel meer projecten, zoals De Bossche Broek, de Kerkhoek, de Diezemonding, de Heinis of Crevecoeur die in beeld komen.
Het bijzondere van Den Bosch is dat de natuur er zo dicht bij ligt. Wethouder Jetty Eugster die een ondeugende bui had, prikkelde de toehoorders om gewoon eens tegen de regels in een natuurgebied binnen te gaan. Met die oproep sloot zij zich aan bij het motto: ‘De Groene Delta lokt je naar buiten’.

De ondertekening bekrachtigd door wethouder Eugster met resp. Brabants Landschap [l], Waterschap [m.] .  foto's © gerard monté, 17 januari 2008.
 
-Boven: De ondertekening door een vertegenwooriger van  Natuurmonumenten.
-Rechts boven: Vertegenwoordigers van betrokken partijen in de bus, die een route maakte rond de stad en de natuurgebieden die in de Groene Delta in beeld komen, aan deed.
-Rechts Orthen, daar gaat de Oude Rijksweg over in de Engelsedijk.
:
De Henriëttewaard met uitmonding op de Maas
-Boven: Treurenburg gezien vanaf de Engelensedijk.
-Rechts boven: Huizen op fort Crevecoeur.
-Rechts: Militair terrein op Crevevoeur.
Onder: De rioolwaterzuiveringsinstallatie langs de weg
naar Hedel.
-Rechts onder: De Henriëttewaardkanaal bij Engelen.
Onderaan: 
Links de monding van het kanaal in de Maas

en rechts onder: de Maas richting Bokhoven.


foto's © gerard monté, 17 januari 2008.

 
 

Vlijmen e.o.
-Boven: Natuurgebied bij Vlijmen. 
-Rechts boven: ontgronding bij Vlijmen.
-Rechts: Vernatting tussen Den Bosch en Vlijmen. Het Provinciehuis rechts in de verte.

foto's © gerard monté, 17 januari 2008
 

€ 9 miljoen voor groene projecten rond de stad  19 november 2007.
Door een samenwerkingsverband kan Den Bosch met de Provincie als grote financier [45%] de komende jaren 9 miljoen besteden aan groene projecten. In het oog springen de realisatie van de vestingroute [linie van Frederik Hendrik] waartoe tunnels en bruggen voor fietsers en een pontje bij Kasteeltje Meerwijk behoren.
Maar ook willen de partijen, zoals waterschappen Dommel, Aa en Maas, de gemeenten [Vught, Heusden en St.Michielsgestel en Vlijmen], Provincie en de Brabantse Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Hertogboeren en ZLTO, de Bossche Broek, Gement en de Moerputten tot één groene verbindingszone te maken. Het op palen zetten van de Maasroute [A59] vanaf de splitsing bij het woonwagencentrum aan de Vlijmenseweg, springt er nog het meest sterk uit. Door een verhoogde uitvalsweg vanuit Den Bosch naar Vlijmen kan de Gement tot een waterbergingsgebied worden gemaakt. Engelermeer en Gement worden dan ook op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden. Rijkswaterstaat kwam zelf met dit miljoenenproject waarop nu sterk wordt ingezet.

Buiten dat zitten er nog enkele vispassages in [Crevecoeur en bij de Rosmalense Aa] en de realisatie van onderdelen om fiets- en wandelroutes compleet te maken.Gebied achter het Willem Alexanderziekenhuis [rechts]: de Moerputten. Op de foto in het midden vernatting, zoals het project 'de Groene Delta' straks overal in het poldergebied de natuur wil terugbrengen. Op de linker foto de Moerputten met een nog te restaureren bruggetje [nauwelijks zichtbaar
]. 

foto's © gerard monté, 17 januari 2008


Belangrijk aspect van dit 'groen maken' is het vrij komen van de Kloosterstraat. Dat gebied, noordelijk van de rondweg bij Den Dungen, werd eerst afgeketst als bedrijfspark en nu door de Brabantse Milieufederatie én de Provincie als speerpunt gezien om het ook van woningbouw te vrijwaren. ‘De Kloosterstraat is nu onderdeel van De Groene Delta geworden,’ aldus Jan van Rijen van de BMF. 
 
Overzichtskaart natuurlijke gebieden rond de stad. Centraal, waar Dommel en Aa samenkomen, ligt Den Bosch.


Gedeputeerde voor Milieu Onno Hoes en wethouder Geert Snijders benadrukten die samenwerking, die van alle kanten lof werd toegezwaaid, Hoofddoel van de samenwerking is de verbetering van de waterhuishouding en de water - en groengebieden samenhang te geven, wat ook de recreatie ten goede komt. Bijkomend effect is verbetering van de luchtkwaliteit. Onno Hoes gaf tot slot aan, dat dit een unieke aanpak is, waarin Den Bosch als voorbeeld voor andere gemeenten kan dienen.
In januari 2008, nadat de gemeenteraad dit samenwerkingsplan, dat de naam draagt ‘De Groene Delta’, heeft goedgekeurd [18 december 2007], wordt het convenant tussen alle partijen ondertekend [16 januari 2008] en gaat de dag erna –symbolisch -de schop de grond in.


Terug naar boven