€ 9 miljoen voor groene projecten rond de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-11-2007 Door een samenwerkingsverband kan Den Bosch met de Provincie als grote financier [45%] de komende jaren 9 miljoen besteden aan groene projecten. In het oog springen de realisatie van de vestingroute [linie van Frederik Hendrik] waartoe tunnels en bruggen voor fietsers en een pontje bij Kasteeltje Meerwijk behoren.

Maar ook willen de partijen, zoals waterschappen Dommel, Aa en Maas, de gemeenten [Vught, Heusden en St.Michielsgestel en Vlijmen], Provincie en de Brabantse Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Hertogboeren en ZLTO, de Bossche Broek, Gement en de Moerputten tot één groene verbindingszone te maken. Het op palen zetten van de Maasroute [A59] vanaf de splitsing bij het woonwagencentrum aan de Vlijmenseweg, springt er nog het meest sterk uit. Door een verhoogde uitvalsweg vanuit Den Bosch naar Vlijmen kan de Gement tot een waterbergingsgebied worden gemaakt. Engelermeer en Gement worden dan ook op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden. Rijkswaterstaat kwam zelf met dit miljoenenproject waarop nu sterk wordt ingezet.
Buiten dat zitten er nog enkele vispassages in [Crevecoeur en bij de Rosmalense Aa] en de realisatie van onderdelen om fiets- en wandelroutes compleet te maken.

Overzichtskaart natuurlijke gebieden rond de stad. Centraal, waar Dommel en Aa samenkomen.Belangrijk aspect van dit 'groen maken' is het vrij komen van de Kloosterstraat. Dat gebied, noordelijk van de rondweg bij Den Dungen, werd eerst afgeketst als bedrijfspark en nu door de Brabantse Milieufederatie én de Provincie als speerpunt gezien om het ook van woningbouw te vrijwaren. ‘De Kloosterstraat is nu onderdeel van De Groene Delta geworden,’ aldus Jan van Rijen van de BMF.

Gedeputeerde voor Milieu Onno Hoes en wethouder Geert Snijders benadrukten die samenwerking, die van alle kanten lof werd toegezwaaid, Hoofddoel van de samenwerking is de verbetering van de waterhuishouding en de water - en groengebieden samenhang te geven, wat ook de recreatie ten goede komt. Bijkomend effect is verbetering van de luchtkwaliteit. Onno Hoes gaf tot slot aan, dat dit een unieke aanpak is, waarin Den Bosch als voorbeeld voor andere gemeenten kan dienen.

In januari 2008, nadat de gemeenteraad dit samenwerkingsplan, dat de naam draagt ‘De Groene Delta’, heeft goedgekeurd [18 december 2007], wordt het convenant tussen alle partijen ondertekend [16 januari 2008] en gaat de dag erna –symbolisch -de schop de grond in.