Martin de Rouw uit Engelen tot ridder gedecoreerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-11-2015 Wethouder Jan Hoskam heeft donderdagmiddag 5 november 2015 als loco-burgemeester aan Martin de Rouw uit Engelen de versierselen uitgereikt behorend bij de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Rouw kreeg, bij diens afscheid  als bestuurslid van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven in Nijkerk, dit koninklijk eerbetoon vanwege  zijn verdienste voor de bij de Afbouw betrokken organisaties en vanwege zijn lidmaatschap van de onderhandelingsdelegatie van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Afbouw. Ook maakte de decorandus zich verdienstelijk voor opleidingen in deze bouwsector.Martin de Rouw na de uitreiking van
de Ridderorde door loco-burgemeester Jan Hoskam
.


foto © rob veen, 5 november 2015.