Laatste binnenstadsboer Vic vd Wielen overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-03-2009 | Gewijzigd op: 04-05-2009
Vic van der Wielen *1929  †  2009.
De inmiddels afgebroken stallen en loods aan de Parklaan, waar Vic van der Wielen tot medio 1983 zijn boerenbedrijf uitvoerde.
foto's © 1981, frans de la cousine.

Links: Een opgeknapte erf, de koeien maakten  plaats voor een moestuin.
foto © paul ikriele, 2004

Zondag 22 maart 2009 is Vic van der Wielen plotseling op 80-jarige leeftijd overleden. Victor stond bekend als de laatste boer in de binnenstad. Vier generaties Van der Wielen leidden achtereenvolgens - tot de zomer van 1983 -de boerderij met stallen, karhuis en moestuin aan de Parklaan, officieel adres Vughterstraat 210. Door aankoop is het oud adres Vughterdijk 60 met de belendende percelen uitgebreid.
In dat historisch pand ‘De Harnas’ gingen twee generaties boeren Vic voor. Door het huwelijk van grootvader Jan van der Wielen met de dochter van de toenmalige boer Wilbers kwam het bedrijf in de familie. Aan die Vughterdijk werd Vic in 1929 geboren. Als vanzelfsprekend kwam hij van kinds af aan op de boerderij te werken.
In hoogtijdagen van zijn bedrijf had boer van der Wielen 65 stuks vee op stal staan, die in het voorjaar naar de wei in Het Bossche Broek werden gedirigeerd, waar de familie 15 hectare grond bezat.
De gemeente liep toen Van der Wielen het bijltje erbij neergooide, nog met het plan om van het perceel een milieuboerderij te maken, maar daar had Vic geen trek in '..met zoveel mensen over de vloer..'.
Voor Victor van der Wielen wordt donderdag 26 maart 2009 /10.30 uur in de St. Cathrien een uitvaardienst gehouden. Aansluitend vindt de crematie plaats in Rosmalen.