Maria-aanbidster Thea Buiting voor een ton de mist in gegaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-11-2017 | Gewijzigd op: 11-06-2018

Kent u ze nog die dame meestal in het zwart gekleed met folders in haar hand over Maria die op het Kerkpleintje heel lieflijk en bedeesd passanten aansprak? Deze dame is voor € 100.000 het schip in gegaan. In een tijd waarin haar psychiatrisch gestoorde zus Maria, met wie zij 50 jaar samen woonde, had verzorgd, naar een psychiatrische inrichting werd geplaatst, raakte zij nog verder geïsoleerd en vereenzaamd.  Beiden leefden al verstoken van radio, tv en de krant.

Kerkplein
Het Kerkpleintje waar
Thea Buiting bijna elke dag stond.


foto © paul kriele, 3  oktober 2017.
............................................................

Thea raakte door de druk van Maria’s overwicht haar eigen identiteit kwijt en zocht een toevlucht  tot de kerk en vond rust en genoegen in het dagelijks colporteren van het geloof in Maria. Door de dood van haar zus Maria, op 5 maart 2016, kwam Thea nog meer alleen te staan. Enig houvast vond zij bij het echtpaar en geloofsgenoten,  Van D.. Dat heeft successievelijk uit haar vermogen grote bedragen naar hun rekening overgemaakt, voor zichzelf en voor kerkelijke instanties. In totaal voor € 100.000. Maar het echtpaar zegt dat het een wens was van Thea en dat het geld door haar is geschonken.

De intussen -in de procedure van onder curatele stelling van Thea- benoemde kantonrechter  zegt dat deze ‘schenkingen ’niet in lijn liggen met de schenkingstraditie van Thea Buiting. De curatoren dienen te onderzoeken of het geld teruggevorderd kan worden. De ingeschakeld advocaat mr. P.J. Hentenaar –Polderman  heeft hierover het echtpaar Van D.  aangeschreven dat de schenkingen zijn gedaan onder misbruik van de omstandigheden.

Om dat in een proces te kunnen onderbouwen dienen getuigen, dus tijdgenoten van Thea, aan te geven dat er sprake was van afhankelijkheid, onervarenheid en timide en onzakelijk karakter. Advocaat Hentenaar [paulinehentenaar@vbk.nl] hoopt dat die alsnog vanuit Den Bosch en standplaats Eindhoven, waar Thea op de Demer ook stond, zullen binnenkomen.  Voor haar speelt het uiteindelijke doel dat Thea nog iets van haar goeie geld terug zal zien.


Actuele toevoeging dd. 7 juni 2018 :

Het echtpaar Van D. wordt niet  strafrechtelijk vervolgd in deze kwestie.

Het Openbaar Ministerie [OM]  heeft de zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.


 Terug naar boven