Unieke homorelaties die gouden jubileum vier[d]en

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2018 | Gewijzigd op: 08-01-2019
De stad ’s-Hertogenbosch telde eens vijf homokroegen: We praten over de jaren 70-80: drie in de Vughterstraat, de oudste Chez  Nous  en Chez Fernand [later restaurant  De Drie Azen op 102]  en dan nog één achterin de Vughterstraat de Papillon, en twee in de Postelstraat [nr. 10 Café Joost in de jaren 90]  en op de hoek met de Stoofstraat [Bartje] en eentje in de St. Jozefstraat Kabberdoes dat voorheen De Poort was. En het homovriendelijke Odyssee, later Kings [Cross]. In de jaren 90 zijn er nog ‘de Club’ en het Stamineeke bijgekomen.
Maar de Chez Nous, met als voorloper de Milordbar [*1967] in de Lange Putstraat, waren de aller oudsten. De Milord heet tegenwoordig de Baron’s Lodge en heeft een heel andere pluimage gekregen...  
 
Vughterstraat

-Boven: In de Vughterstraat De Drie Azen, het
middelste pandje op nummer 104, was voorheen
Club Chez Fernand onder beheer van Frans Wagemakers.

-Rechts boven: tweede pand van links
Vughterstraat  158, voorheen Club Chez Nous.

-Rechts: Vughterstraat 277 de Papillon, toentertijd  populair bij de nieuwe generatie artistieke, vrijere jeugd. De Papillon stond bekend om zijn mixed populatie.
In dit pand is tegenwoordig Lucky Cat Tattoo gevestigd.
foto's © paul kriele, 13 november 2018.
.........................
-Links Baron's Lodge tegenwoordig met een
andere pluimage dan in de jaren 60-70 toen het de Milordbar heette. Nadat het als homocafé verhuisde
naar de Vughterstraat als de Chez Nous, kwam er
in dit perceel op Lange Putstraat 18, wat de oorspronkelijke ingang was, de Big Pink, een drugscafé.

 
Postelstraat 37

In de bocht met de Stoofstraat staat dit pand op
Postelstraat 37. Het stond vanaf 2010 bekend
als homozaak. Aanvankelijk als 'Jaloos' van  Marcel van Zwam die even later Jan Willem de Bresser [voorheen Kabberdoes] 
als uitbater neer zette. De naam veranderde in 'Push' .

Van Zwam had de zaak van
Willy Robben [Horesca]  overgenomen.

Vervolgens ging de zaak per 6 augustus 2013 over naar
Jeff Mulders die de naam veranderde in 'De Panter'.
Weer wat later nam Jeff met zijn partner de Kabberdoes over.


foto © paul kriele, 6 augustus 2013.
,.......................................................................................................
.......
 
.......
Piet Melis, de eerste eigenaar  van Club Chez Nous
en rechts partner John Heijnen, die later ook weer 
als mede-uitbater van de Papillon met Piet daar naar toe overstapte.....
Op de foto rechts John als discjocky van de Papillon. 
...............................................................................................
foto's © paul kriele, 17 juni 1991 [links]. 
foto van John Heijnen 1979. 
.........................................................................
Milordbar Lange Putstraat 18
De geschiedenis van de Milordbar zou aanvangen omstreeks 1966  en onder die naam eind mei 1969 zijn beëindigd. De bar ging verder als Big Pink.

Uitbaters Papillon op Vughterstraat 277
De Papillon die als vestigingsdatum op 31 augustus 1973 staat geregistreerd, werd in 1977 door Piet Melis als nieuwe beheerder overgenomen en onder het beheerschap van John Heijnen per  1 december 1988 beëindigd.De bar werd in 
december 1988 overgedragen aan Everard Labots en partner Ger van Rooij.
John Heijen ging verder als restaurateur van -aanvankelijk geheten- La Duchesse op Hinthamerstraat 210.

Uitbaters Club Chez Nous  op  Vughterstraat 15
 Na Piet Melis en John Heijnen werden Joop van Zantvoort en vriend Jopie Frasa [†] in 1974 de nieuwe uitbaters van de Chez Nous. Zij namen dat van Piet Melis over die toen de club vanaf mei1969 had geleid. 
Foto's hierboven Jopie Frasa [†] en Joop van Zantvoort namen indertijd de Chez Nous van Piet Melis over. 
foto jop van zantvoort : © paul kriele,  13 januari 1996 .

Einde homokroegen
Van al die kroegen is er niet eentje over. Maar wat wel - nog onder de oppervlakte- aanwezig is zijn de homostellen van toen. Markant is dat er nog een paar bestaan die zelfs dit jaar hun 50-jarig samen zijn vieren. Samenlevingsovereenkomsten en homohuwelijken waren in de jaren 60-70 nog niet in beeld. De meesten van die ‘ouwe nichtenstellen’ zijn dan ook niet eens een officiële relatie aangegaan.

Eerst homohuwelijk
Het eerste homohuwelijk, tenminste als we het Brabants Dagblad moeten geloven  vond plaats op 19 oktober 1995. In dat jaar spraken Hans  van Kessel  en Jhon Verhagen tegenover elkaar het ‘Ja- woord’ uit. Dat gebeurde ten overstaan van burgemeester Don Burgers, toen als ambtenaar van de burgerlijke stand optredend. Maar die ceremonie was slechts de bevestiging van een samenlevingsovereenkomst. Dus verlieten Hans en Jhon wel met een overeenkomst maar zonder trouwboekje het stadhuis.
Nationaal werd ook officieus een ‘eerste homohuwelijk’ in Amsterdam  voltrokken. In deze recalcitrante stad ook weer vóór  !! de datum waarop Beatrix wet met een handtekening bekrachtigde. Hans en Jhon kennen elkaar vanaf 1976: dus 42 jaar. Indertijd, van december 1993- oktober  2004,  hadden zij het homocafé ’t Stamineeke in het Tweede Korenstraatje 14. 

De zaak Jan van Son werd 'Mijn Buurvrouw' en weer later 'Divorce' voor gescheiden mannen/vrouwen.  
,,,,,,,, ...........
f.

'Huwelijk' van Jhon Verhagen
en Hans van Kessel in 1995. Dat was
overigens een registratie van partnership.
Ze wonen al vanaf 1976, dus 42 jaar samen.foto's 19 oktober 1995.
................................................................................................
Eerste homohuwelijk in Den Bosch
Een artikel dat het Brabants Dagblad op 10 oktober 1995 plaatste over een eerste homohuwelijk tussen Hans van Kessel en Jhon Verhagen. Het suggereerde een unieke huwelijksluiting, maar het betrof -wat toen heette- een partnerschap dat vastgelegd werd in een Samenlevingsregister.  
Foute kop boven artikel 'Eerste homohuwelijk'
uit  Brabants Dagblad, dd. 10 oktober 1995. 

.................................................................................................
Eerste echte homohuwelijk 
Het eerste homohuwelijk dat in Den Bosch volgens wettelijke regels werd gesloten, voltrok zich op derde Paasdag 2001, veertien dagen nadat koningin Beatrix de wet had getekend, ofwel op 17 april 2001.
Gerard Velders ambtenaar van de Burgerlijke Stand voltrok toen dat huwelijk tussen Henk Engel en Paul Kriele. Ook in dat jaar, op 29 juni 2001, trouwden in het Bossche stadhuis Onno Hoes met Albert Verlinde. Na een scheiding,  die op 15 oktober 2014 in het RTL programma Boulevard door Albert bekend werd gemaakt, volgde  toch binnen twee jaar  een hernieuwde start. Beiden hadden uit liefde voor elkaar een formule gevonden om hun vriendschap te bestendigen.  
...........
-Boven: Henk Engel en Paul Kriele, die op 17 april 2001 [Derde Paasdag]  voor de wet in het huwelijk traden. 

foto © jan-clemens lampe, 17 april 2001. 


Rechts:Onne Hoes en Albert Verlinde trouwden
op 29 juni 2001
Na hun scheiding in 2014 
gaven zij op hun eigen manier invulling aan de
relatie en bleven daarmee hun vriendschap  trouw.


foto © paul kriele, 29 juni 2001. 
Oudste homorelaties: 50 jaar vriendschap
In december 2018 zijn Guus Moussault en Ger Floris vijftig jaar bij elkaar. Guus was in zijn werkzame leven compagnon van Fotobureau Het Zuiden en Ger Floris was directeur van de Grossierderij in snoep in de Kerkstraat. 
In 1968 was er nog geen sprake van huwelijken tussen man-man of vrouw –vrouw, laat staan tussen transgenders.  
De eind tachtigers
Guus Moussault en Ger Floris
vieren in december 2018
hun gouden samenzijn.


foto © paul kriele, 30 juli 2018.
..............................................................
Oudste stel met een 50-jarige relatie
Maar er zijn nog twee stellen die eerder hun vijftigjarig samen zijn vierde. Voor ouderen bekend in de Bossche homoscene was het stel Piet Kersten en Hans van Andel. De twee woonden op Jan Heinsstraat 32 maar hielden kantoor op Havensingel 12 bij de opslag van kolenhandel Kersten.  Zij  hebben elkaar in 1941 leren kennen. Twee jaar voor Piets dood, in 1992, vierden zij hun gouden vriendschapsfeest.   
.....
Links Hans van Andel, de boekhouder / secretaris van Piet Kersten, die de zakenman en creatieve ondernemer was.
 
foto's © paul kriele, 3 juli1991. 

Op de zolder van hun woonhuis, in  de Jan Heinsstraat 32, die ingericht was als bar  voltrokken zich parties, die door 'moderne' -zoals dat heet - artistiekelingen, kunstenaars en studentikoze jongelui bezocht werden. In die tijd was er meer sprake van artistiek dan van gay. Onder de hippe jongelui was ook de latere schrijver Ewald van Vugt, zoon van het echtpaar Van Vugt, dat op Kerkstraat 42 de zuivelwinkel Nutricia runde. Op dit punt zit nu restaurant Pickles,  gespecialiseerd in onder meer hamburgers, maar ook bekend om zijn wijnen, dankzij de tot vinoloog opgeleide restaurateur Marc Diters. 

Het stel met de langste relatie Charles van Haren en Hans van der Aa
Hans van der Aa [l.] en Charles van Haren hebben dit jaar hun 50-jarig jubileum gevierd. Ze zijn al vanaf 30 april 1968 bij elkaar.

foto © paul kriele, 11 november 2018.
........................................................
40 jaar bij elkaar.. Jaap Betjes en Jan van Herwijnen
Schapenmarkt

Jaap Betjes en Jan van Herwijnen die al vanaf
1978 bevriend zijn. Ze wonen momenteel in Frankrijk, maar komen regelmatig naar
Den Bosch om vrjenden te ontmoeten onder wie Nolly Manders [rechts op de foto].


foto ©  paul kriele, 3 november 2018.
......................................................
 
De 59-jarige Jan van Herwijnen, die afkomstig is uit Velddriel, was verpleegkundige
en de 77-jarige Jaap Betjes is headhunter / makelaar.

Barry Giezen [*1946] was in de jaren 70-80-90 een bekende Bosschenaar. Om uiteenlopende redenen.
Barry hield er, laten we zeggen, een vrij gevochten levensewijze op na. De populaire kapper [Hinthamereinde] stond bekend om zijn excentrieke verschijningen en uitmonsteringen als dragqueen.  
         
Hierboven vlnr.: Barry als dragqueen in de Paternoster met de kermis van 19 augustus 2013,
-2e v.links: Barry in de jaren 90,
-Middenin: Een uitgelaten nichtenclub in de Chez Nous in 1976. ,Op dez eforto staat Barry uiterst rechts en links naast hem Ferry van der Jagt, toentertijd handelaar in tapijten. Uiterst links bekend tv-ster en voormalig echtgenoot van Willeke Alberti
-2e van rechts Barry als nachtburgemeester in oktober 2005. 
-Uiterst rechts: Barry net terug van Tunesië, waar hij tijdens die vakanties vaak ook als dragqueen op trad.

Bossche mode ontwerper Addy van den Krommenacker,  vriend van Sandra Reemer.
De Bossche modeontwerper is enkele jaren geleden ook  internationaal, met name in Italië, doorgebroken 
en kreeg daar op diverse modefestivals met zijn creaties veel erkenning.

Mode ontwerper
Addy van den Krommenacker


Moment bij gelegenheid van de herkdenking rond de overleden Sandra Reemer in Addy's modewinkel in de
Verwersstraat. Addy heeft een
jaren lange vriendschappelijke relatie gehad met de zangeres
en tv-ster Sandra Reemer.  

..........................................................
foto © paul kriele, 17 oktober 2017.
Hans van Haren een bekend fenomeen als de ‘Bossche Zangeres zonder Naam’.
   
Hans van Haren, die in het dagelijks
leven postbode is, maar nog beter
bekend staat als de ' Bossche zangeres
zonder Naam'.
Dat was en is zijn favoriete hobby. 
 

foto © paul kriele, 11 november 1995
  
Hans van Haren hierboven links
bij een talentenjacht in de Chez Nous in 1976. Middenin een bekende Bossche kapper en rechts Peter Assman.

De barkeepers van de Chez Nous Jimmy Kok en Martin Plieger  
Peperstraat
Jimmy Kok [2ev.r.] en Martin Plieger [2ev.l.],  indertijd
de vaste barkeepers van
de Chez Nous. Hier met vrienden op sjouw in de Peperstraat.

foto © paul kriele, 30 juni 1996.
........................................................
Succesvolle zakenlui : Jos Hulscher en Nico Zwarthoed 
Visch in de Kolperstraat

Nico Zwarthoed en Jos Hulscher van de
succesvolle traiteur Visch in de Kolperstraat.


In 1999 sloten Nico en Jos
een
geregistreerd partnership af,
maar ze zijn al vanaf 22 februari 1982 bij elkaar.

 foto © paul kriele, 7 december 2013.
........................................................................................
 


Terug naar boven