Architect Jan van der Eerden [92 jaar] overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-01-2019 | Gewijzigd op: 31-01-2019
Op 5 januari 2019 is de Bossche architect Jan van der Eerden  op 92-jarige leeftijd overleden. Jan van der Eerden.
De middag in de Bouwloods waar de Bosche architect
en voorvechter van het behoud van een historsche binnenstad,
als inleider bij Boschlogie, de Gouden speld kreeg uitgereikt.


foto © paul kriele, 15 mei 2012. 

.............................................................................................................................

De op 25 november 1926 in het ouderlijk huis op St. Jorisstraat 22* geboren Van der Eerden volgde aanvankelijk het St. Janslyceum, maar stapte over naar de Mulo, waar hij de dipoma’s A en B behaalde. Via die school kwam hij alsnog op de Rijks-HBS terecht, welke studie in 1946 resulteerde met het HBS-B diploma. In zijn werk en bij zijn strijd voor het behoud van de Binnendieze en Bossche monumenten was Jan een vechter, maar in wezen was hij een heel zachtaardige man. 

*Vanaf 1960 woonde het gezin van Jan en Annemarie van der Eerden op Verwersstraat 75.
 
Jan van der Eerden
* 's-Hertogenbosch, 25-11-1926  + 5 januari 2019

Hier met zijn echtgenote Annemarie Bom.
...............................................................................................................

De militaire dienst vertraagde zijn plannen voor een architectenopleiding,  waarvoor hij -nog voor de dienst- stage liep bij het architectenbureau van Hendrik W. Valk, die kantoor aan huis hield in het bekende kasteeltje [*1932] op de Vughterweg.
Tussendoor volgde hij de opleiding MTS-bouwkunde, wat vergelijkbaar is met de latere HTS-bouwkunde. Diploma uitgereikt in 1950.
Van der Eerdens status van dienstplichtig zette zich onverwacht om in Buitengewoon Dienstplichtig militair.
In 1951 liep Van der Eerden ‘stage’ bij de Parijse architect Jean Pierre Packet met specialisatie Monumentenzorg.
Kort voor de afgestudeerde Van der Eerden eind 1956 voor zichzelf begon, werkte bij enige tijd bij het Bouwbureau van BATA in Best.

Voorvechter behoud Binnendieze/monumenten
Van der Eerden was samen met de advocaat  Hein Bergé in de vroege jaren 60 de voorvechter voor het behoud van [het toenmalige riool] de Binnendieze en actief pleitbezorger van het behoud van de monumenten in de binnenstad, waarvan een groot anatal,  mede door het  Structuurplan van 1958, resp.1964, verloren dreigde te gaan.
Hun inzet beider werd eerst als actiegroep ‘Comité Binnenstad’ gebundeld en vervolgens meer geconcretiseerd in de politieke partij ‘Beter Bestuur’, wiens bestaan eindigde met de oprichting van een –toen-  gelijksoortige partij ‘Knillis’. Jan van der Eerden, die in 1966 raadslid was geworden, werd daarmee raadslid af.
Voor de geschiedschrijving moet gezegd worden dat het juist Van der Eerden was die, achter de schermen de zaakjes regelde en bijhield. Bergé was meer het gezicht en de woordvoerder van de als actiegroep begonnen partij.

Conflict binnen ‘Beter Bestuur’
Naast een burn-out, heeft ook  het conflict over het feit dat Hein Bergé aspiraties toonde in een wethouderschap,  de twee uit elkaar gespeeld. Van der Eerden die in het jaar van de annexatie van Empel, Engelen, Bokhoven en Meerwijk [1971] last kreeg van een hernia, stopte met zijn raadslidmaatschap. ‘Dat conflict hebben we nooit aan de grote klok willen hangen,’ sprak Van der Eerden voor Bastion Oranje.
 
Jan van der Eerden,
bij de opstapplaats van de rondvaarten op
de Binnendieze waar op 20 november 2016 
ter herinnering aan mr. Hein Bergé en ter ere
aan architect Jan van der Eerden een plaquette
tegen de gevel van het pand De Drie Croonen
in de Korenbrugstraaat werd onthuld. Die
plaquette herinnert  aan hun inzet
tot behoud van de historische binnenstad. 

foto © paul kriele, 20 november 2010.
................................................................................................

 

Auteur van diverse boeken/publicaties
Van der Eerden heeft minstens een drietal boeken over de stad geschreven naast tal van publicaties in specifieke beroepstijdschriften en Bossche bladen. In zijn boeken  was Jan steeds op zoek naar de verbinding van het aardse en het spirituele.
Daarin ventileerde hij naast een visie op bouwplannen, architectonisch zaken en parkeeroplossingen [bijv.Parkeergarage onder de Zuid-Willemsvaart], ook zijn kritiek op tal van fouten en mislukkingen –met name bouwkundige- die zich in de stad voordeden of hadden voorgedaan.
Als raadslid ‘Beter bestuur’:  een alternatief Structuurplan:  ‘Stadsmurenplan’, 1967 Vervolgens in ‘Bouw’ gepubliceerd.
Als raadslid ‘Beter Bestuur ‘ alternatief bestemmingsplan Zuidwal’[aanleiding: demping Binnendieze en sloop oude panden tbv flats].
Als lid van de stichting ’s-Hertogenbossche  Monumentenzorg : ‘Pleidooi voor ’s-Hertogenbosch’ 1967

 ‘Het geheim van de oude stad’, 1985
’De stad als spiegel van de kosmos’,1997
‘Spirituele opgravingen in ’s-Hertogenbosch’
 ‘Een middel eeuwse  stad vol 'gulden' energie’, najaar 2012

Voor zijn verdiensten  kreeg Van der Eerden uit allerlei richtingen en disciplines lof toegezwaaid:
De erepenning van 's-Hertogenbosch voor zijn niet aflatende strijd voor het zorgvuldig omgaan met ons gebouwde cultureel erfgoed
Na 50 jaar lidmaatschap: De Gouden Draagspeld van de stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg,  mei 2012
Het zilveren draaginsigne van Brabants Heem en de Ton Kootpenning van de Bond Heemschut
Een vande rondvaartboten van 'De Kring' op de Binnendieze draagt zijn naam
Koninklijk lintje door de Zilveren Anjer die hem op 24 juni 2005 in het Paleis op de Dam door koningin Beatrix werd uitgereikt
Een bronzen plaquette boven de Binnendieze [pand De Drie Croonen/Korenburgstraat/Molenstraat] werd onthuld ter herinnering aan hun [met Hein Bergé] felle strijd voor het behoud van de Binnendieze.

Voor uitgebreide informatie over Jan van der Eerden klik op de site bastion oranje.nl in zoekfunctie : ‘Eerden’
 

Terug naar boven