Oud-wethouder Jo van de Berg op zondag 6 januari 2019 overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-01-2019 | Gewijzigd op: 09-01-2019
Na een kort ziekbed is zondag 6 januari 2019 de oude CDA-wethouder en Rosmalenaar Jo van de Berg op 95-jarige leeftijd overleden.
Van de Berg afkomstig uit een boerengezin dat woonde aan ‘de polderkant’ [Striensestraat] in Rosmalen, werd op 3 december 1923 geboren.
Na de bosbouw en cultuurtechnische school in Arnhem kwam hij in 1952 bij de Heidemaatschappij te werken. Van 1952 -1956 was hij provinciaal ambtenaar [cultuur-civieltechnische werken] en daarna werkzaam voor de provincie Overijssel en dan van 1965-1979 wederom bij de provincie Noord-Brabant. En in die periode belast met algemeen en commerciële leiding van de Heidemaatschappij.
In  1963 ving hij, na een technische opleiding, de studie aan bij het ISW in Den Haag met als resultaat diploma Hoger Bedrijfsmanagement en Marketingmanager.
 
Oud CDA-wethouder Jo van de Berg.
* Rosmalen, 3 december 1923 
+ 's-Hertogenbosch, 6 januari 2019.

foto © paul kriele,  6 november 1997.
............................................................................................
 
 
 In 1977 vroeg  provinciaal bestuurslid en later CDA-wethouder Ton Wagemakers hem voor het  CDA  en een jaar later deed sportdocent en later raadslid en vervolgens wethouder Sport Wim van Heumen eenzelfde verzoek, maar dan voor om zitting te nemen in het College van B&W.
Van de Berg was vanaf 1979  tot aan 1986 CDA-wethouder voor Verkeer en vervoer, Milieu en Openbare Werken .

Van de  Berg stond er om bekend dat hij steeds goed voorbereid aan de raadsvergaderingen en Collegebesprekingen deel nam.
Door zijn fanatieke inzet voor het Milieu met allerlei acties kreeg Van de Berg er ook nog een bijnaam 'Onze Jo' bij. Maar die inzet resulteerde wel dat Den Bosch in 1988 tot  ‘de Schoonste stad van Nederland’ werd uitverkoren. Dat was het slot van een verkiezingsreeks van vijf die in 1983 was begonnen.
Ook memorabel was de herinneringstegel op het Stationsweg, die de wethouder in mei 1982 kreeg aangeboden door de stichting Bevordering Wegenbouw vanwege  zijn steun aan de opleiding leerling stratenmakers.
Jo’s mijlpaal
Markante punten uit Van de Bergs politiek loopbaan zijn onder meer:
Het autovrij maken van de Markt door er paaltjes om heen te zetten. Dat leidde op diens 65ste verjaardag [3 december 1988] tot een geste van PvdA-raadslid Flip Dries, die hem een taart met daarop’ Jo’s eigen mijlpaal’ aanbood.
In zijn ambtsperiode kreeg De Vliert als eerste Bossche wijk een 30 km zone.
Wat Van de Berg niet lukte was een samenwerking tot stand te brengen tussen  het bedrijfsleven en de overheid in een Parkeerschap. Dat verband kreeg slechts de status van adviescommissie aan de gemeenteraad.  Wat later pas lukt was zijn idee een weg parallel aan de Orthenseweg aan te leggen over de Dieze, zoals die er nu ligt tussen de Zandzuigerstraat en de Parallelweg. Bedoeld ter ontlasting van het verkeer op de traverse, met name de Diezebrug.
Van de Berg, die als wethouder steeds in een CDA/PvdA regeringscoalitie zat, heeft die collegialiteit erg gewaardeerd. Na elf jaar keek hij terug ‘op een periode waarin het goed was met elkaar te werken’ .

Bij zijn afscheid april 1990 tegelijk met collega CDA-wethouder Geert Verkuylen [Economische Zaken en Financiën] werden beiden onderscheiden met de Stadspenning. Ook viel hem de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau ten deel. Ook wethouder Kees Tettero [Onderwijs Jeugdzaken] nam op dat moment afscheid.

De toenmalige burgemeester Don Burgers noemde Van de Berg bij zijn afscheid een bestuurder die zich in looppas heeft ingewerkt. U heeft een belangrijke stempel op de stad gedrukt,’ sprak Burgers, die ook nog Van de Bergs ontembare inzet en imponerende energie noemde.

Voor Jo van de Berg  wordt op zaterdag 12 januari 2019/13.30 uur  in de Sint Jan de uitvaartdienst gehouden.
 

Terug naar boven