Parochiepenning Sint Jan voor 90-jarige oud-verpleegkudige Riet Lacor

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2019 | Gewijzigd op: 09-03-2019
De oud-verpleegkundige van het Groot Ziekengasthuis en ook begeleidster bij reisjes voor zieken en bij ziekenbedevaarten, Riet Lacor ontving op haar 90ste verjaardag in Nieuwenhage  de parochiepenning van de Sint Jan, officieel H. Johannes evangelist. Vanwege Riets mindere mobiliteit verblijft zij in het woonzorgcentrum aan de Zuid-Willemsvaart.
 
De nieuw benoemde plebaan Vincent Blom
droeg, op verzoek van de jarige Riet Lacor, in de Orangerie van Nieuwenhage eerst een H. Mis op. 


 
foto's © paul kriele, 9 maart 2019.
 

Voorafgaand aan de uitreiking door de nieuwe benoemde plebaan Vincent Blom werd er op verzoek van de gelovige Riet Lacor eerst in de Orangerie van het tehuis een eucharistieviering gehouden. Die werd met preek en loftuitingen gecelebreerd door de niet in paars[vastentijd], maar in een Mariakazuifel geklede plebaan Blom voor een kleine besloten familiaire groep en enkele vrienden. Het kazuifel was als eerbetoon aan de Onze Lieve Vrouw van Den Bosch bedoeld, waar Riet elke week wel een keer naar toe gaat.

In de dienst onderstreepte de plebaan dat Riet als opening van haar verjaardag voor een H. Mis had gekozen. Zoals Blom Riets bedoeling  vertaalde met: een viering met al degenen die je dierbaar zijn en uit dankbaarheid  naar de Gever van alle goeds Onze Lieve Heer.
Het geloof stond bij dit bijzondere kroonjaar ook centraal in Riets leven. ‘In Hem en in de Zoete Moeder heb je je leven lang  zo’n vertrouwen gesteld,’ sprak Blom. ‘Vandaar dat we de eucharistieviering beginnen met een lied ter ere van Maria: Salve Regina/  Wij groeten u Oh Koningin. Bij je werk in de ziekenzorg was je liefde tot God ook je bron. Dat maakte je tot een heel sterke vrouw. En dat je deze mijlpaal hebt bereikt komt door goed je best te doen. Dan komt het vanzelf,  zei je nog kort voor de H.Mis.   
 
Riet Lacor vierde met familie en enkele vrienden
haar 90ste verjaardag  in woonzorgcentrum Nieuwenhage
.

foto © paul kriele, 9 maart 2019.
..........................................................................................................

Riet Lacor was bijna 40 jaar werkzaam als verpleegkundige, eerst in Bergen op Zoom en vervolgens in het Groot Ziekengasthuis te beginnen op ‘de kraam’ en daarna als hoofd van de afdeling Chirurgie. Bij haar afscheid aldaar sprak je over de verpleegkundige als het belangrijkste beroep dat je kende.
Na haar pensioen bleef zij zich inzetten voor  de zieke medemens bijv. op bedevaarten laar Lourdes en was zij acht jaar particulier verpleegster en lange tijd voorzitter van het Rode Kruis afdeling Den Bosch.
Ook in de Sint  Cathrien, bij pastoor Bernard Speekenbrink, heb je hand en spandiensten verricht. Tot zover de ‘bijna’ heiligverklaring van Riet Lacor, aldus Blom die met dat laatste wacht tot Riet 100 jaar wordt..
 
De uitreiking van de bronzen parochiepenning
van de Sint Jan door plebaan Vincent Blom
en het overhandigen van een
boeket bloemen, namens het parochiebestuur.


................................................................................................
foto's © paul kriele, 9 maart 2019.
............................................................................................................................

De ceremonie van de uitreiking van de bronzen penning met nog een extra woordje van de plebaan, vond uiteraard na de H. Mis plaats. Toen overhandigde Blom aaneen verbaasde Riet Lacor de bronzen waardering en reikte haar namens het parochiebestuur ook een boeket bloemen aan.
De middag werd afgerond met een viering in restaurant 'de Parade' van Nieuwenhage met koffie/thee en gebak en aansluitend een klein buffet. 

Terug naar boven