Sint Jan: Serene en eenvoudige uitvaart Simonne Lycops

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2019 | Gewijzigd op: 11-03-2019
Maandagmiddag 11 maart 2019 werd in de Sint Jan de uitvaart gehouden voor de op 4 maart 2019 op 91-jarige leeftijd overleden Simonne Lycops. 'Deze icoon van de binnenstad,' zoals celebrant Vincent Blom memoreerde, beheerde 53 jaar als drijvende kracht de tuinwinkel 'Andries Visser' op het Fonteinpleintje.

Bericht van 7 maart 2019 Simonne Lycops op 91-jarige leeftijd overleden.  
 
...................

Plebaan Vincent Blom bij de baar met het lichaam van
Simonne Lycops-De Wulf tijdens de uitvaartdienst van maandagmiddag 11 maart 2019 in de Sint Jan.


foto © paul kriele,  11 maart 2019.
....................................................................................................................................................................

De dienst was bescheiden met orgelmuziek en zang door het parochieel koor.
Voorafgaand aan de dienst reed de begrafenisstoet- als een voorgoed afscheid- nog even langs de winkel op het Fonteinplein. Het was ook een ‘Adieu‘ van de buurtgenoten.
 
..........................

-Hierboven de kleinkinderen Gijs, Theun en Eva,
Jurgen en Annabel,  Evelien en Stijn en de
achterkleinkinderen Victor en Laureen  steken
rondom de baar met oma Simonne de kaarsen aan. 

-Links: Celebrant plebaan Vincent Blom 
begroet de familie en overige aanwezigen
vrienden, buurtgenoten en collegae zakenlui.


foto's © paul kriele, 11 maart 2019.
.................................................................................................................

Bij aanvang van de dienst mochten de kinderen Jurgen en Annabel, Evelien en Stijn Gijs, Theun Eva en de achterkleinkinderen Victor en Laureen rond de baar de kaarsen aansteken. De dochters Marleen, Ingrid en Corry spraken in hun gedachtenissen uit, die soms gepaard gingen met  emotionele herinneringen.
 De kleinkinderen en achterkleinkinderen
Victor [op de arm van papa ] en Laureen 
steken de kaarsen rond de baar aan.


foto's © paul kriele, 11 maart 2019.
 


Herinneringen van Gijs
Kleinzoon Gijs vertelde met wat anekdoten hoe vaak hij bij oma kwam en daar zijn jeugdige roerselen [ o.a. kledingaankoop] aan haar vertelde, oma hielp en af en toe koffie dronk en boven lunchte. ‘Oma was niet kritisch, maar lette wel op of ik niet te dure kleding kocht. De bloemenwinkel was een direct en indirect een familieaangelegenheid.
Er was een hoop te doen in en om die winkel. Ik ging er graag naar toe. Vanaf mijn vierde jaar verkocht ik er al bloemen op de stoep voor de winkel. Vooraf gaf oma me leuke trucjes voor de verkoop. Daar ben ik haar nog dankbaar voor. Ik wil ook iedereen, ook ooms en tantes, danken voor de manier waarop zij oma hebben ondersteund. Door die hulp, zo besef ik nu, dat zij oma zo’n lang leven hebben gegeven.

Als het even niet lekker ging ving je me op. Dank daar voor oma. We missen je, ’sprak Gijs.

Gedachtenis van Marleen
‘Je hoorde bij de werkende mensen. Je wilde zoveel, maar na februari 2018 het ging niet meer. Je was zo actief en ook zo dankbaar. Daardoor vonden wij het fijn iets voor je te doen. Maar ook om je heen, met je buurtgenoten op het pleintje, heerste een goede sfeer en genoot je van die bereidwillige hulp. Daar zijn we ook dankbaar voor.

Je was heel blij met ons, de kinderen en de klein kinderen. Samen te zijn met de familie was het mooiste wat je kon bedenken.

In Den Bosch was je een bekende. Je snapte dat niet, maar wij wel.
We moeten je nu laten gaan. Onze hoofden kunnen het niet bevatten. Onze harten houden je vast’.

In memoriam plebaan Vincent Blom
Plebaan Blom haalde in zijn herinneringen de media aan die Simonne diverse interviews hadden afgenomen. Daarin werd zij als Stadsgezicht geportretteerd. Simonne zei daarin onder meer: ‘De winkel is mijn hobby’. Pensioen daar dacht ze in 2004 nog niet aan. ‘Dat is iets voor ouderen, ‘zei ze.
Simonne was een sterke vrouw en ook een beetje ouderwets. Ik noem haar hier nu bij haar voornaam, zei de plebaan die wist dat zij niet getutoyeerd wilde worden. Simonne was een ondernemende creatieve, sociale en zelfstandige vrouw, die dag en nacht werkte en haar handen geen rust gunden. Jullie én wij hebben een sterke vrouw leren kennen. Moge we God daarvoor danken,’ aldus de plebaan.
‘Huil niet geliefden,’ schreef Simonne. ‘Ik ben in vrede heen gegaan’. 'Dat tekent haar levensinstellingen haar geloof.

Kijk naar de bloemen op ’t veld. Hoe ze groeien hoe ze bloeien. God geeft leven aan ’t veldgewas. Hoeveel te meer aan ons. Simonne keek naar die bloemen. Het was haar lust en haar leven,’ sprak Blom.

De paar honderd aanwezigen kregen met deze eenvoudige dienst een mooie herinnering mee aan deze kostbare icoon Simonne Lycops–De Wulf. Met haar heengaan is ook een stukje oude binnenstad afgestorven,’ sprak Vincent Blom voorafgaand aan de zegening en bewieroking van de baar. ‘Maar iconen verliezen niet hun waarde’.
Luidpoort van de SintJan

Het definitief heengaan van
Simonne Lycops- De Wulf.


foto's ©paul kriele, 11 maart 2019.

 


Terug naar boven